.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

USA:s justitiedepartement kräver immunitet för anstiftarna till krigsbrott
Visselblåsaren Bradley (Chelsea) Manning fick 35 års fängelse
Uttalande från IrakSolidaritet

USA:s justitiedepartement inlämnade 20 augusti handlingar till domstol i vilka immunitet krävs för George W. Bush, Richard Cheney, Donald Rumsfeld, Colin Powell, Condoleeza Rice, och Paul Wolfowitz. De står anklagade av en irakisk ensamstående mamma för att ha planerat och fört kriget i Irak i strid med folkrätten. Det handlar om folkrättsbrott i strid med FN-stadgan.
Målsägande är den ensamstående irakiska 4-barnsmamman Sundus Shaker Saleh som anlitat advokaten Inder Comar vid Comar advokatbyrå i San Francisco. Målsägande bor som flykting med sina barn i Jordanien.
Hon berättar för advokaten om den oerhörda förstörelse och död som ockupationen förde med sig. All vital infrastruktur som el, vattenverk, avloppssystem och broar bombades. Ingen kunde känna sig säker i ett land där man tidigare sov med öppna dörrar under natten. När hennes tvillingbröder sköts ihjäl av milis, flydde hon 2005 till Jordanien.

Comar advokatbyrå åberopar Alien Tort Statute, en lag från 1789, som gör det möjligt för icke-amerikaner att väcka åtal i federala domstolar i USA för ”begångna oförrätter som strider mot ”the law of Nations" eller någon amerikanskt avtal”.
USA:s justitiedepartement åberopar i sin tur Westfall Act of 1988 som ger statsåklagaren möjlighet att ge ”total immunitet” till regeringstjänstemän för handlingar som utförts inom ramen för deras arbete och uppgifter.
I sin inlaga till domstolen, hävdar Saleh att de anklagade började förbereda kriget redan 1998. De är djupt involverade i The Project for a New American Century och andra skrivelser där det fastslås att USA måste få till stånd regimskifte i Irak även om det inbegriper våld.

Det vore upprörande och djupt omoraliskt om de skyldiga till ”brott mot mänskligheten” skulle komma undan även om det är långt ifrån uteslutet.
Samtidigt har visselblåsaren Bradley (Chelsea) Manning dömts till 35 års fängelse för att ha avslöjat USA:s krigsbrott såsom ”kollektiv bestraffning” i den film ”Collateral Murder” som spreds över världen.

Det är en modig kvinna som gjort denna brottsanmälan och från IrakSolidaritets sida, hoppas vi på stor publicitet inför president Obamas Sverigebesök.

President Obama är villig att låta de ansvariga för krigsbrott komma undan! Låt oss göra vad vi kan för att så inte ska ske.

Glöm inte den amerikanske chefsåklagaren Robert H. Jacksons ord vid Nürnbergrättegångarna:
”om vissa handlingar i strid med internationell lag är brott, så är de brott vare sig USA begår dem eller Tyskland och vi kommer inte att fastlägga en regel för kriminellt beteende för andra som vi inte är beredda att tillämpa också på oss själva.”
”If certain acts of violation of treaties are crimes, they are crimes whether the United States does them or whether Germany does them and we are not prepared to lay down a rule of criminal conduct against others which we would not be willing to have invoked against us”
130822
Föreningen IrakSolidaritet

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se

Läs Sundus Shaker Salehs historiaoch varför hon försöker väcka åtal mot Bush och hans medskyldiga till krigsbrott.
Artikel med länkar till en del handlingar och lagar som åberopas

Gunnar Olofsson, överläkare vid Södra Älvsborgs sjukhus, anmälde 8 augusti 2013 president Obama för brott mot mänskligheten
läs mer
130822

Senast ändrad: 2013-08-30
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .