.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Till statsminister Fredrik Reinfeldt, utrikesminister Carl Bildt och Sveriges regering
vid president Obamas Sverigebesök
USA använde kemiska vapen i Irak

President Obamas förestående Sverigebesök ger Sveriges regering ett tillfälle att tala klarspråk med den främste företrädaren för supermakten USA, som för en politik för dominans över andra länder, en politik som innefattar inblandning i andra länders inre angelägenheter och ofta öppna angreppskrig och stöd till terrorgrupper i olika länder.

På dagordningen för samtalen med nobelfredspristagaren president Obama står bland annat frågan om ett eventuellt amerikanskt angreppskrig mot Syrien.

Vi noterar att svenska diplomater som Hans Blix och Jan Eliasson framhållit som Sveriges uppfattning att USA måste respektera FN-stadgans våldsförbud och inte gå vid sidan av säkerhetsrådet med öppet militärt angrepp mot Syrien.

USA påstår sig ha bevis för att den syriska regeringen använt kemiska stridsmedel inom sitt eget land, men har inte presenterat dessa bevis, vare sig för säkerhetsrådet eller för allmänheten. Mot den bakgrunden vill vi påminna om att supermakten USA använt kemiska vapen och andra vapen med långsiktigt förödande effekt för civilbefolkningen i ett angreppskrig utan FN-stöd mot Irak och även i andra länder. Det irakiska folket lever i ett förgiftat land. USA använde uranvapen och vit fosfor och brände mängder av kemikalier i öppna dagbrott utanför sina hundratals baser i Irak. Det har hårt drabbat Iraks civilbefolkning. Även amerikanska Irakveteraner är svårt sjuka.

Vapen med utarmat uran användes redan under första Gulfkriget 1991. Staden Basra drabbades hårt. USA genomförde 2004 två stora angrepp på staden Falluja. Såväl uranvapen som vit fosfor användes mot civilbefolkningen. På allmänna sjukhuset i Falluja föds sedan dess många svårt missbildade barn. I Falluja, Basra, Najaf, Bagdad, Hawija och andra städer drabbas barn i mycket hög grad av missbildningar, cancer och andra sjukdomar.

Vi har tidigare uppmanat Sveriges regering att nationellt och internationellt stödja oberoende, internationella undersökningar om barnen och orsakerna till deras svåra genetiska skador och ökande sjukdomsfrekvens. Ni har nu ett utmärkt tillfälle att uppmana president Obama att avslöja de vapensystem och de kvantiteter USA använde i Falluja. Det vore till stor hjälp för forskningen.

President Obamas utrikesminister John Kerry har sagt att USA fördömer all användning av kemiska vapen. För att detta uttalande ska kunna tas på allvar måste president Obama utförligt redovisa USA:s användning av kemiska vapen och utkräva juridiskt ansvar för begångna brott. Istället kräver president Obamas justitiedepartement immunitet för föregångaren, president George W Bush, och fem av hans nära medskyldiga till krigsbrott. Ingen ansvarig på hög nivå i USA-administrationen ska kunna dömas för krigsförbrytelser.

Vi uppmanar er, som företrädare för det svenska folket, att klargöra för den höge gästen att Sverige värnar om folkrätten och FN-stadgans grundprincip, förbudet mot angreppskrig, och att de ansvariga för brott mot folkrätten, i enlighet med principerna från Nürnbergrättegångarna, är personligen ansvariga och måste ställas till svars för sina brott.

Rättvisa för Irak kräver att de skyldiga till angreppskrig, ockupation och övergrepp ställs till ansvar!

IrakSolidaritet 130901
Mike Powers, ordförande
Kontakt:info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se

Brevsvar från Carl Bildt genom UD kom 12 september 2013
Hej Mike!

Tack för ditt mail. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli och utrikesminister Carl Bildt har bett mig att svara dig.
Jag vill tacka för dina synpunkter om det amerikanska presidentbesöket. Du kan läsa mer om besöket och vilka ämnen som berördes på följande länk:
http://www.regeringen.se/sb/d/17736
Med vänliga hälsningar
Sara Dennås
Politiskt sakkunnig
Utrikesdepartementet

Föreningens flygblad för spridning i denna fråga
Pressmeddelande

USA och Israel har använt kemiska vapen under de senaste 10 åren.
USA använde kemiska vapen mot civila i Irak under 2004. Bevis här, här, här, här, här, här.

I Blekinge Läns Tidningar och Sydöstran har uttalandet fått stor uppmärksamhet i pappersupplagorna.

FIB/K:s hemsida
BRussells Tribunal publicerar på engelska
Uruknet

USA:s justitiedepartement kräver immunitet för anstiftarna till krigsbrott

Visselblåsaren Bradley (Chelsea) Manning fick 35 års fängelse

läs uttalandet
130902

Senast ändrad: 2013-09-20
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .