.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Thage G Peterson på FN-dagen 24 oktober 2013 i Rättviks kyrka

 

Thage G Peterson talade på FN-dagen 24 oktober i Rättviks kyrka om frihet, demokrati, fred och FN-stadgans våldsförbud. Han talade mot de långa orättfärdiga krigen i Afghanistan och Irak som kommer att kosta hela 6 trilljoner amerikanska dollar. Sverige måste kämpa för fredliga lösningar på konflikter och inte delta i krig.
IrakSolidaritet hyllar Thage i samband med hans 80-årsdag för de stora insatser han gör i kampen för fred och att svensk trupp ska tas hem från Afghanistan. Vi känner oss hedrade över omnämnandet av IrakSolidaritet i hans tal.

Thage G Peterson, utdrag ur tal i Rättviks kyrka på FN-dagen den 24 oktober 2013:


Vi har förmånen att leva i ett fritt land. Ett land, där var och en kan och får göra sin röst hörd. Där vi vill att var och en gör sin röst hörd och deltar och engagerar sig i det svenska samhället. Vi lever i ett land i ekonomisk välmåga. Vår välfärd har gett oss materiell och social trygghet. En trygghet som ger oss möjlighet att leva ett rikt liv, att ta del av naturen och kulturen, att ha en god hälsa, få utbildning och arbete. Hur brutal är då inte klyftan till de länder där människor lever under förtryck, i fattigdom och svält, där det pågår krig och väpnade konflikter. Där man jagas och dödas för sin religiösa övertygelse. Där barnen far illa, är rädda och saknar trygghet. Mat för dagen, tak över huvudet och god hälsa, är liksom fred, frihet och demokrati och mänskliga rättigheter något mycket avlägset för miljontals människor runt om i världen. Genom freden kunde vi skapa och bygga upp istället för att döda och förstöra. Med andra ord: Fred är lönsamt.

Det är därför som FN behövs.

Sveriges linje har varit att arbeta för freden. Vi har lyckats hålla oss utanför krig och byggt upp ett fredligt välfärdsamhälle, som försökt medla istället för att delta i krig, som deltagit i FN:s förhandlingar om nedrustning och avskaffandet av kärnvapen. Vi har inga krigshjältar. Vi har fredshjältar istället. Det räcker om jag nämner namn som Hjalmar Branting, Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Alva Myrdal och Olof Palme; så förstår ni vad jag menar.

Idag, år 2013, har vi svenskar Afghanistankriget, som en kvarnsten runt halsen!

Jag möter varje vecka människor som frågar: hur kunde det bli så här? Varför träder ingen fram och försvarar eller förklarar vårt deltagande i kriget? Krig är ekonomiskt väldigt kostsamt. Krig tar pengar från utjämningen mellan rika och fattiga länder. Krig tar pengar från miljöbekämpningen. Krig kostar enorma ofattbara belopp. De decennie långa amerikanska krigen i Irak och Afghanistan kommer att kosta hela sex trillioner US dollar. Vad det svenska kriget har kostat de svenska skattebetalarna har inte redovisats. Det beloppet hålls hemligt för Sveriges folk. Men en
säker bedömning pekar på en totalkostnad på över 30 miljarder svenska kronor fram till nu.

Det mänskliga och sociala lidandet för återvändande soldater från krigen är stort och plågsamt. Mentala problem som ångest och depressioner följer soldaterna med dem eller när de har kommit hem. Jag har krävt av den svenska regeringen att den ägnar de här frågorna en stor bevakning och uppmärksamhet. Trots de redan enorma kostnaderna för Afghanistankriget så får inte Sverige spara en enda krona för att rehabilitera och ge ekonomisk hjälp till hemvändande soldater och officerare, så att de kan återgå till ett normalt civilt liv här hemma i Sverige.

Idag på FN-dagen vill jag tacka och hylla alla dem som arbetar för fredens sak. Det finns många enskilda svenska medborgare och svenska organisationer som lägger ner ett omfattande arbete. Jag vill särskilt nämna Svenska FN-förbundet, Föreningen Afghanistansolidaritet, Svenska Afghanistankommittén, IrakSolidaritet och Föreningen Kvinnor för fred. Det här är organisationer som borde uppmärksammas och hyllas mycket mer för sina insatser. Jag gör det idag här i Rättviks kyrka.

Idag är det viktigare än någonsin att hävda FN-stadgans våldsförbud, som ju är grundbulten i stadgan. Det är viktigt att FN-förbundet och de andra organisationerna finns för att hävda principen om fredsansträningar före krig. Vi får inte tro att krig och dödande är lösningen på motsättningar och konflikter. Att krig är något naturligt. Det är farligt om fredsansträngningar kommer i andra hand. Vi måste tala mer om freden och ifrågasätta militära lösningar. Det går inte att uppnå vänskap genom att bomba sönder barn och deras föräldrar och hem. Det man uppnår är hat. Det går inte heller att bomba bort hatet. Det våld som har skett och som idag äger rum i Afghanistan kommer att sitta i för decennier framåt.

Efter andra världskriget sökte människor över hela världen efter något som kunde ena världens länder och folk. Man sökte efter något som kunde användas i försöken att förhindra ytterligare ett världskrig. FN-systemet med dess FN-stadga blev svaret. För små stater som Sverige var det extra viktigt att bli deltagare i ett större internationellt sammanhang som stabilt och konsekvent stod upp för freden.

Under många år arbetade Sverige i fredsfrämjande aktioner under klara FN-mandat. Sverige blev en aktiv och väl ansedd aktör i detta system för fred. Det var för oss svenskar självklart att FN-stadgans klara principer om en fredlig lösning av konflikter och motsättningar skulle följas. Vi ville inte delta på andra villkor. Vårt mål var att förhindra krig. För detta fredsbevarande arbete fanns ett stort folkligt stöd i vårt land under många år.

Men ett nytt och osvenskt sätt att se på konfliktlösning har under senare år smugit sig in i Sverige. Vårt land väljer idag fredsframtvingande istället för fredsfrämjande. Vi har valt krigets väg framför fredens väg. I takt med detta ändrade synsätt på hur fred skall nås och upprätthållas så har det hävdats att en ny folkrätt håller på att växa fram som innebär en acceptans av våldet under täckmanteln om självförsvar och mänskliga rättigheter. Denna nya väg är en farlig väg. Den öppnar för krig i större skala. Och legitimerar våldet och dödandet i relationer mellan länder och folk.

Sverige måste åter lyfta fram de fredliga lösningarna i det internationella umgänget. Vårt land måste återgå till de fredliga lösningarna med samtal, förhandlingar och medling som det centrala fredsarbetet. Vårt land måste återgå till den väg som vi med framgång gått på under många år. De diplomatiska vägarna var riktmärket som vann en bred anslutning världen över. Sverige stod för fred och inte för krig!

Sverige deltar idag knappast alls i FN:s fredsinsatser. Sverige bidrar nu bara med en handfull soldater av FN:s totala fredsstyrka på 76 752 soldater. Enligt FN:s egna uppgifter är det bara en enda soldat från Sverige av dessa soldater. Han eller hon finns i Sudan. Därtill kommer att vi har några svenska soldater i Korea. Vid flera tillfällen har FN bett om svenskt deltagande i fredsbevarande operationer. Men Sverige har sagt nej. Tidigare har Sverige varit en stor nation bland FN:s blå baskrar. Men så är det inte längre. Sverige har ställt FN åt sidan.

Det är mycket beklagligt.

Historien har lärt oss att kampen för demokrati själv ofta är den bäste uppfostraren till demokrati. De grundläggande demokratiska idealen måste ha fortfäste i folkdjupet. Vi måste stötta de människor som arbetar politiskt. Det klankas för mycket idag på de som gör det hårda och otacksamma demokratiska grovarbetet. Men det är de som efter arbetsdagens slut på nytt packar väskan för att ge sig av till mötet och sammanträdet, de som delar ut flygblad och affischerar, de som är ute och agiterar, de som gör i ordning möteslokalen; det är de som är våra viktigaste demokratiska förkämpar. Utan dem kan vi inte hålla vår demokrati levande. Jag vill hylla alla de människor i vårt land som ägnar sig åt politiskt arbete och ser till att den demokratiska processen fungerar. Utan aktiva människor har vi ingen demokrati.
131005

Senast ändrad: 2013-11-07
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .