.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
IMPERALISM
OLJA OCH EKONOMI
IRAKS GRANNAR
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

”Inga fler vapen till Irak, Obama”
Al-Maliki har varit i USA och bett om mer vapen

Iraks premiärminister Al-Maliki träffade president Obama, vicepresident Joe Biden, utrikeseminister John Kerry på sitt besök i Washington nyligen och upprepade sitt krav på mer vapen till Irak för den gemensamma kampen mot terrorism, ”en gemensam fiende till USA och Irak". Iraks utrikesminister Zebari har varit i Washington i samma ärende och uttryckt att Irak behöver amerikansk hjälp och att de båda länderna är allierade och vänner. De amerikanska besöken i Bagdad har avlöst varandra från Joe Biden, John Kerry till Centcoms chef General Lloyd J. Austin III som naturligtvis tjänstgjort både i Irak (näst högste befälhavare för de multinationella styrkorna) och i Afghanistan.

”Inga fler vapen till Irak, Obama”, skriver den irakiska författarinnan Haifa Zangana i The Guardian.

Arne Hjorth sammanfattar och kommentrar längre ner på sidan.

Inledande kommentar

Åtminstone media tycks ha lämnat Irak. Visst fortsätter landet att vara ett av världens farligaste där bara under oktober månad 4 irakiska journalister dödades. Över 7000 människor har dödats under 2013 i våld och attentat, men det går att få fram information om man vill. Den allmänhet som idag läser om bombattentaten i media, får ingen hjälp att förstå något sammanhang. USA:s medvetna och systematiska förstörelse av landets alla institutioner: sjukvård, utbildning; allt är i ruiner och korruptionen är av det monumentala slag att praktiskt taget inget byggs upp igen trots oljemiljarderna. Al-Maliki med fler har blivit miljardärer på ockupationen och folk protesterar från söder till norr mot politikernas sanslösa löner och pensioner.
London har blivit det verkliga hemmet för många av dessa politiker vars sagolika villor och våningar, ökar den folkliga vreden. Al-Malikis son Ahmed, bl.a. anklagad för korruption vid vapenköp från Ryssland (som ska fullföljas trots protester), ses styla runt på Londons gator i en Ferrari. Även han har egen milis och tilldelas polisiära uppgifter utan vare sig utbildning eller position.


Hemma i Irak svälter människor, har inte el eller rent vatten, är hemlösa, arbetslösa, internflyktingar i sitt eget land, rädda för attentat och rädda för ständiga massarresteringar. Barn föds missbildade och sjuka av USA:s kemiska vapen och inte heller det skriver media om. 74% av unga människor är illiterata i det land som prisades av UNESCO för sin goda, gratis utbildning och över 90% lider psykiskt på grund av kriget.
Den stora proteströrelse som pågår sedan slutet av december 2012 är det tyst om. Inte heller skrev media om den som pågick under 2011 och slutade i blodig repression med många dödade och fängslade.
Det irakiska folket vann en seger när USA tvingades dra tillbaka sina stridande förband i enlighet med SOFA-överenskommelsen, men USA lämnade en dysfunktionell stat, ett förstört land, en ”failed state” överlämnad till plundring av utländska bolag, politiker, inhemska och utländska.
Al-Maliki har sålt ut 80% av landets stora oljetillgångar medan människor som blir av med sin mark där oljebolagen drar fram, protesterar både i södra och norra Irak.
Oljebolagen klagar över den bristande infrastrukturen, ett hinder för exploateringen, men Al-Maliki vill man behålla ändå. Han säljer ut oljan och skriver enligt irakisk gällande lag olagliga kontrakt, bl.a. fick svenska Cassandra Oil nyligen ett investeringskontrakt enligt vilket Iraks regering garanterar att investeringen inte nationaliseras eller konfiskeras.

Man vet vad man har och håller sig till det. Det gjorde även USA med Al-Maliki som trots att denne inte vann parlamentsvalet 2010, fick USA:s direkta stöd och manipulationer för att i strid med konstitutionen sitta kvar ännu en period. Ett antal artiklar finns på hemsidan.

Det faktum att Irakkriget beskrivs som slut och över, bidrar till frånvaron av analys av USA:s fortsatta roll i Irak. Att USA har såväl soldater, specialförband, instruktörer, privat kontraktsanställda, CIA med mera framgår sällan eller aldrig. USA är en supermakt på nedgång, men fortfarande en militär koloss om än på lerfötter och i Irak finns USA största ambassad någonsin. Som kinesiska muren syns den från månen, som en amerikansk ambassadör förtjust framhöll.
Ska vi tro att denna ambassad inte spelar någon roll för den pågående destabiliseringen och balkaniseringen av Irak, Syrien med fler länder?
Evigt pågående krig, och skapande av nya motsättningar och konflikter, håller det amerikanska systemet igång.
I sitt FN-tal 24 september 2013 sade Obama att USA ”var berett att använda alla våra maktmedel, även militär styrka, för att säkra ”our core interests” i regionen. Vi kommer att försäkra oss om det fria energiflödet från regionen (Mellanöstern) till världen”.
Det är Carterdoktrinen i sin prydno. Förskjutning av militär uppladdning till Stilla havet, utesluter inte fortsatt närvaro i Mellanöstern. Det kommer troligtvis inte att handla om stora truppinsatser som ändå misslyckas, kostar för mycket och väcker motstånd. Det blir mer av specialstyrkeinsatser och drönare. Hemliga, dödliga uppdrag vars budget är hemlig och väcker mindre uppseende. Tim Arango i NYT refererar till general Caslen som säger att ” en enhet av arméns specialsoldater nyligen sändes till Irak på den irakiska regeringens begäran för att ge råd om kontraterrorkamp och underrättelsearbete”
Han tillägger att ”Irak och USA förhandlar om ett avtal som kunde resultera i att mindre enheter av amerikanska soldater återvänder till Irak på övningsuppdrag.”
Militära enheter finns i Irak och så länge som USA säljer vapen till Irak, kommer militär träningspersonal att finnas på plats och militär personal för att bevaka den jättelika ambassaden och andra uppdrag kommer naturligtvis inte att saknas. Tim Arango påpekar att Irak samtidigt som Irans inflytande ökar och Irak köper vapen av Ryssland, fortsätter beroendet av USA. Mot ”den gemensamma fienden”, samma ”rebeller/terrorister som USA stöder i Syrien.
Författarinnan Haifa Zangana beskriver i sin artikel att mer vapen till al-Malikis regim, kommer liksom tidigare att drabba Iraks folk.
Såväl USA som Irak åberopar The Strategic Framework Agreement (SFA) som skrevs under samtidigt som SOFA 2008 och fortfarande gäller och The Memorandum of Mutual Understanding undertecknat i december 2012.
Båda avtalen understryker militärt samarbete. Enligt Memorandum gäller ”ett starkt samband mellan amerikansk och irakisk militär och ger mekanismer för ökat försvarssamarbete, samarbete om försvarsplanering, kontraterror och gemensamma militärövningar.” Underrättelsearbetet ska förstärkas.
Genomläsning av följande uppdatering av SFA, ger intressanta aspekter på ett militärt samarbete som inte diskuteras eller analyseras i media.
Uppdatering av SFA.

”USA byggde mäktiga institutioner för statsterrorism i Irak”, skriver författaren till ”Blood on Our Hands”, Nicolas J.S.Davies. Sammanfattning kommer på hemsidan.
Intressant för ovanstående och Haifa Zanganas artikel.

Inga fler vapen till Irak, Obama”, skriver den irakiska författarinnan Haifa Zangana i The Guardian. Arne Hjorth sammanfattar och kommenterar artikeln.

Haifa Zangana skrev en artikel med rubriken ovan den 1 november i den brittiska tidningen The Guardian om mötet mellan president Barack Obama och Iraks premiärminister Nouri al-Maliki i Vita Huset samma dag. Haifa Zangana är en kurdisk-irakisk författare som satt fängslad en period under Saddam Husseins tid.

Hon har skrivit böcker om Irak och har tidigare publicerat artiklar i The Guardian om kvinnornas utsatta situation i Irak, om våldtäkter mot kvinnor, om systematisk tortyr och avrättning av fångar och om Tony Blairs och det brittiska socialdemokratiska partiets ansvar för de omfattande brotten mot Iraks folk.
Haifa skriver att Malikis resa till Washington handlade om att begära mer vapenstöd i ”kriget mot terrorismen”. Det är den officiella storyn om al-Qaida, en organisation som inte fanns i Irak före USA:s invasion 2003. Sanningen är att de vapnen som hittills levererats av USA och Storbritannien uteslutande satts in mot det irakiska folket. Maliki skyller den eskalerande våldsvågen i Irak enbart på al-Qaida. Bara mellan juli och september i år dödades ca 3 000 irakier i olika sprängdåd mot moskéer, marknadstorg och kaféer. Antalet sårade är tre gånger så många. Ett stort antal av de skadade dog senare p.g.a. den nästan obefintliga och sönderslagna sjukvården i Irak.

The Guardian är en av de få västliga medier som vågar inta en självständig hållning mot de dominerande amerikanska nyhetsdrakarna. The Guardian har publicerat visselblåsaren Snowdens avslöjanden om USA:s världsomfattande spionage. Det ledde bl.a. till att den brittiska regeringen i somras beordrade en aktion som påminner om Gestapo, där polis och säkerhetsagenter stövlade in på redaktionen och beslagtog datorer och förstörde dokument. Nyligen publicerade tidningen uppgifter som blottlade den svenska regeringens underdånigt tjänande roll i signalspaningen, som en viktig länk i Obamas orwellska storebrorssamhälle, där även nära allierade politiska ledare övervakas. Protesterna var svaga för att inte säga ömkliga från de stora inom EU – från den svenska regeringen var de obefintliga. Fingrarna är alltför djupt ner i den amerikanska syltburken.

Västmedia förmedlar en obegriplig och förvräng bild av ”det meningslösa våldet” i Irak mellan sunniter och shiiter och våld riktat mot den kristna och andra minoriteter. Sådant våld förekommer, liksom sprängdåd utförda av al-Qaida. Det våldet skapades och underblåstes av ockupanten och nu av Maliki. Men, skriver Haifa Zangana, Maliki undviker att nämna regimens egna miliser: Asa’ib Ahl al-Haq, irakiska Hizbollah, Mahdiarmén, Badrbrigaderna och Mokhtararmén. Hon skriver vidare att en utbredd uppfattning bland irakier är att agenter lierade med regimens en miljon man starka armé (utbildad, beväpnad och överlämnad av USA och direkt underställd Maliki) och specialstyrkor kan ligga bakom den systematiska och allomfattande terrorkampanjen. Terrorn är till för att sprida skräck och defaitism och utöva kontroll av befolkningen. [Det är den s.k. ”Salvador Option” efter latinamerikansk modell med dödspatruller som utför massmorden. Det infördes 2004 i Irak av dåvarande USA-ambassadören John Negroponte.]

Iraks konstitution och politiska process är helt och hållet en skapelse av USA:s och Storbritanniens ockupation. Den har frambringat en kleptokrati av krigsherrar, charlataner och religionssvindlare. Den har slagit sönder och splittrat ett samhälle där folkgrupper som tidigare levt fredligt tillsammans i århundranden nu tvingas tänka i banor av ”vi” och ”dom”. Härska genom att söndra är principen.

Varje vecka uppskattas att ca 800 miljoner dollar (drygt 5 miljarder svenska kronor) olagligen förs ut ur landet. Enligt Transparency International underblåses det politiska våldet av omfattande förskingring, mutor, penningtvätt och oljesmuggling som sammantaget förhindrar all effektiv återuppbyggnad av landet och dess tjänstesektor. Alltmedan det irakiska folket lider nöd. Human Rights Watch beskriver hur fruktan och terror nu genomsyrar hela det irakiska samhället. FN:s ansvarige för mänskliga rättigheter fördömde nyligen de många avrättningarna i Irak som ”motbjudande och omänskliga”.

Irakierna ser ingen väg ut ur eländet under den nuvarande regimen. Medan de tvingas slåss för sitt oberoende och mot terrorismen på en och samma gång, borde vi också uppmana de amerikanska och brittiska folken att skrida till handling och pressa sina valda regeringar att upphöra med sitt bistånd, speciellt när det gäller vapen till förtryckarregimer som Malikis, summerar Haifa Zangana.
AH
131110

Senast ändrad: 2013-11-10
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .