.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Barnen i Falluja – offer för illdåd i vår tid
Falluja, USA:s Guernica i Irak
”Aldrig någonsin har en högre frekvens av genetiska skador studerats i någon befolkning”, säger dr. Samira Alaani  vid allmänna sjukhuset i Falluja.

    Barbro och Ritva viker tranor för freden
     och till förmån för Fallujainsamlingen.

Sammanfattning
från seminariet 12 november 2013 på ABF Stockholm om vad som hände i Falluja vid USA:s 2 stora angrepp 2004 och konsekvenserna av dessa angrepp.

Inbjudan till seminariet

Olof Palme räknade 1972 upp några orter som kommit att symbolisera angriparnas illdåd mot civilbefolkningen. Han sade:”Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden: Hanoi, julen 1972.

Idag måste Falluja fogas till dessa orter framhöll IrakSolidaritets ordförande Mike Powers, då han inledde föreningens höstmöte – som passande nog hölls i Olof Palme-salen på ABF-huset i Stockholm – under temat ”Falluja – vår tids Guernica”.

Missbildade barn

Mötet belyste i tal och filmer de övergrepp som begicks och framför allt de ohyggliga konsekvenserna för civilbefolkningen, där antalet svårt missbildade eller cancersjuka barn är förfärande. Mycket har framkommit från de oberoende, internationella undersökningar som ägt rum i bl.a. Falluja och Basra. Men exakt vad som hänt, vilka vapen som använts var och vilka följderna mer exakt, kräver fler undersökningar. Det råder politisk mörkläggning.
– Vi har inte alla svar, men många frågor, konstaterade Mike Powers. Och vi fortsätter att kräva att de ansvariga ska ställas till svars.

Sigyn Meder rapporterade om de två stora angreppen mot Falluja, Vigilant Resolve i april 2004 och Phantom Fury i november samma år och att vi vet att såväl uranvapen, vit fosfor, napalm som splitterbomber användes.

Hon berättade om begångna övergrepp och antal dödade samt de långsiktiga konsekvenserna för civilbefolkningen. Hon presenterade den första filmen”Caught In The Crossfire: The Untold Story of Fallujah” av Mark Manning.
Du kan ta del av Sigyns hela inlägg om Falluja här.


Nya vapentyper

Sköld Peter Matthis redogjorde för uranvapen, utarmat uran (DU) och de konsekvenser som följer av användandet, däribland genetiska skador, cancer och andra sjukdomar. Falluja, Basra, Najaf och Hawija hör till de mest drabbade orterna.

DU-vapen har använts från börjar av 1990-talet. Metallen har en mycket hög täthet, nästan dubbelt så hög som bly. Detta ger projektiler gjorda av DU en mycket stor förmåga att tränga igenom t.ex. pansar och armerad betong (i befästningar). DU är självantändande och börjar brinna vid träff av ett hårt mål. Dessutom är metallen ”självskärpande”. Detta innebär att projektilen gjord av DU vid träff av ett hårt mål, t.ex. en stridsvagn, faller sönder på ett sådant sätt att spetsen bibehålls och inte plattas ut. Detta medför att genomträngningsförmågan bibehålls och inte försämras vid träffen. Vid träffen brinner och förångas projektilen varvid metallen omvandlas till mycket små partiklar av uranoxid. Dessa sjunker så småningom till marken som ett fint stoft. Stoftet kan sedan spridas långa sträckor. Det transporteras lätt in i kroppen t.ex. via lungorna, via växter som blivit förorenade och därefter äts och via förorenat vatten som dricks. Metallen är förutom farlighet genom strålning, synnerligen giftig medan uranets bakgrundsstrålning i naturen är ofarlig.
DU-metallen är en mycket billig biprodukt efter framställning av klyvbart uran som används i kärnreaktorer samt vid tillverkning av kärnvapen.

Omfattningen okänd

Professor Abdul Salaam Altaii påpekade att USA använde förbjudna vapen som napalm och klusterbomber i kriget 1991 och senare även termobomber och andra vapentyper.

Han rapporterade om kliniska studier som visar förödande ökningar av andelen missbildade barn på flera olika orter i Irak, inte bara Falluja.

Siffrorna är mycket skrämmande, konstaterade han.

Därefter visades ett kort nyhetsinslag från Sky News och filmen Iraq’s Deadly Legacy av Fouad Hady, irakisk-australiensisk prisbelönad journalist, om de genetiska skadorna på barn i Irak.

WHO borde ha undersökt den faktiska situationen, men istället har man på sin hemsida publicerat en anonym rapport från Iraks hälsoministerium, som förnekar att frekvensen missbildningar och sjukdomar är onormalt hög. Innan den publicerades uppgav folk på hälsoministeriet som intervjuades av BBC att siffrorna visar en kraftig ökning, men nu har läkare och annan personal uppenbarligen utsatts för påtryckningar och undviker att kommentera detta.
Hälsoministern vägrade att låta sig intervjuas, men miljöministern uppger i filmen att det finns 41 DU-kontaminerade platser i och kring Bagdad och Basra. Andra uppgifter säger att det finns mellan 360 och 400 platser totalt i Irak.

I avannonsen till filminslaget nämndes att chefen för Bagdads sjukhus, där avsnitt ur filmen spelats in, blev nedskjuten då hon var på väg från sitt arbete.
Läs mer om hälsokonsekvenserna för Iraks barn och WHO:s agerande.

Väcka opinion

 

Mohamed Alwan ansåg att världens hjälporganisationer borde gå samman för att hjälpa Iraks barn som har leukemi, cancer och missbildningar.

– Det gäller hela Irak, från norr till söder, inte bara Falluja, framhöll han. Barnen är landets framtid. De är oskyldiga, men skadade, och vi vet mycket väl vem som orsakat vad.

Mike Powers påpekade att det är viktigt att lyfta fram just barnen. Bara under sanktionerna före invasionen och ockupationen beräknades över 500 000 barn ha dött, och USA:s dåvarande FN-ambassadör, senare utrikesminister, Madeleine Albright ansåg det ”värt priset”. IrakSolidaritet och många andra protesterade därför då hon tilldelades Anna Lindh-priset.

Han citerade George Bernhard Shaw: ”Det finns ingen fiende under 7 år!”

– I samband med attacken medgav svenska UD under den Iraktribunal som organiserades av föregångare till IrakSolidaritet att attacken mot Irak var en krigsförbrytelse. Vad vi inte visste då var de långsiktiga konsekvenserna, konsekvensen av de vapen som användes. Svenska UD har sedan dess vägrat ta konsekvenserna av sina tidigare uttalanden. Nu måste vi kräva att Sverige agerar mot denna krigsförbrytelse, framhöll Mike Powers.

I diskussionen om vad som kan göras presenterade Sigyn Meder de krav om IrakSolidaritet lyfter fram, däribland:

  • Oberoende internationella undersökningar

  • Att USA och Storbritannien avslöjar vilka vapen de använt och var.

  • Att USA och de skyldiga måste betala för uppröjningen

  • Återinsättande av en FN-rapportör för mänskliga rättigheter i Irak

I debatten framkom flera förslag till agerande, däribland påtryckningar på organisationer som Rädda barnen, Unicef, Lutherhjälpen, Röda Korset med flera, demonstration utanför USA:s ambassad. Författaren Berndt Paulsson påpekade att Nato bombtränar i Sverige. Om DU används, kan stora miljöskador förorsakas även i vårt land.

Mötet samlade cirka 60 personer.
Christer Lundgren


Kommentarer, länkar till artiklar och information

Filmen ”Fallujah, caught in the Crossfire: The untold Story”, 18 min.
filmades från november 2004- april 2005 under Phantom Fury, gemensam produktion av irakiska filmare och Mike Manning, amerikan som vistades 14 dagar i flyktingläger i Falluja i början av 2005. Vi ser förstörelsen, men inte de svartbrända kropparna av illegala vapen.Vi har bilder och kan visa film även det. ”Fallujah, caught in the Crossfire”­­ går inte längre att beställa. Den går att hitta i korta delar på Internet.
Vi kommer gärna från föreningen och visar ­filmen och talar om Falluja

"Irak, ett förgiftat land", del 1
"Irak, ett förgiftat land, del 2

Till statsminister Fredrik Reinfeldt, utrikesminister Carl Bildt och Sveriges regering
vid president Obamas Sverigebesök
USA använde kemiska vapen i Irak
Brev från IrakSolidaritet till Sveriges regering

Föreningen har upprepade gånger uppmanat regering, riksdag, organisationer och enskilda
att stödja oberoende, internationella undersökningar om barnens hälsokatastrof och dess orsaker och stödja återinsättandet av en speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak. Posten togs bort efter angreppet på Irak
"Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak"


Geneva International Centre for Justice (GICJ) tillsammans med 300 organisationer och många experter har antagit ett stort antal uttalanden och skrivit rapporter om brott mot mänskliga rättigheter i Irak. IrakSolidaritet finns med bland undertecknarna.
Dessa ger värdefull kunskap om situationen i Irak förutom de viktiga krav som ställs.
The effect of war on the environment in Iraq and its health consequences
http://www.gicj.org/NOG_REPORTS_HRC_24/environmental_iraq_item3.pdf
är en av 5 rapporter till FN:s människorättsråds 24e session. Dessa har publicerats
av FN:s människorättsråds sekretariat tillsammans med andra officiella dokument från rådets 24e session 9-27 september 2013.
Geneva International Centre for Justices hemsida finns tidigare uttalanden och rapporter om brott mot mänskliga rättigheter i Irak.

Anders Romelsjö (professor vid Karolinska Institutet) och Sköld Peter Mtthis (läkare)

skriver i Irakskriften: Irak 10 år efter ockupationen


Från föreningens hemsida

Här finns även sammanfattningar av några av de studier som nämns i artikeln "Irak, ett förgiftat land" och länkar till ett stort antal artiklar:

Uranvapen orsakar cancer, många allvarliga missbildningar och hög spädbarnsdödlighet i Irak”

Från möte med dr Chris Busby. Inbjudan till mötet.

Missbildningar hos nyfödda, tumörer och hjärnskador
Falluja juli 2010

Värre än Hiroshima

Falluja efter USA:s två stora angrepp på staden 2004

Missbildade nyfödda barn
, cancer och leukemi i Falluja och andra delar av Irak
131116

Senast ändrad: 2015-07-29
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .