.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Kort historik över USA:s angrepp på staden Falluja 2004
Falluja, USA:s Guernica i Irak

US Marines i Falluja, 041114

Seminarium 12 november 2013, ABF Stockholm
Inför 10-årsdagen av USA:s angrepp på staden 2004

Läs om hela seminariet här.

Guernica, Babij Jar, Lidice, Katyn, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden: Hanoi, julen 1972
Så fördömde dåvarande statsminister Olof Palme illdåd mot begångna mot dessa städer.
Det är hög tid att foga Falluja till denna brottets lista.

De tyska terrorbombningarna av staden Guernica i norra Spanien upprörde en hel värld och fyllde media. Falluja som ofta jämförs med Guernica, har drabbats av dödens tystnad. Övervägande inbäddade journalister har sett det USA ville att de skulle se. Ett fåtal oberoende journalister som Dahr Jamail, Eman Ahmed Khammas, Ahmed Mansour, många anonyma irakier med flera, har gett oss obeskrivliga skildringar från verkligheten. De finns! Det går att veta vad som hände!

al-Hai Husseinrestaurangen bombad 041012
20 döda, 68 skadade, 040902

USA genomförde två stora angrepp på staden Falluja, väster om Bagdad, 2004. Staden uppges då ha haft mellan 350.000 och 400.000 invånare. Den kallades moskéernas stad för sin många moskéer och har varit en handelsplats och korsväg för karavaner mellan Syrien, Jordanien och Saudiarabien i alla tider.
Staden har idag runt 200.000 invånare. Många Fallujabor är fortfarande internflyktingar under mycket prekära förhållanden.

I mars 2003 intog amerikanska armén en lokal skola i Falluja. När föräldrar och skolbarn samlades till fredlig protest för att få tillbaka sin skola, sköt amerikanska soldater rakt in i folkmassan och dödade 17 människor varav flera barn. Ytterligare 2 personer sköts ihjäl när de protesterade mot dödsskjutningarna några dagar senare. Det var så motståndet mot ockupationen föddes i Falluja, enligt somliga observatörer.
Det var 31 mars 2004 som de 4 Blackwateragenterna dödades när de färdades i konvoj genom staden.
I media basunerades bilderna av deras brända kroppar ut över världen för att människor skulle förfasa sig och ha dessa påstådda civila offer på näthinnan.
Att de tillhörde Blackwater, ökända för sitt våld och sin arrogans mot civilbefolkningen, och att stadens religiösa myndigheter tog avstånd från den ilskna folkmassans hantering av kropparna, har inte basunerats ut.

Den amerikanska militären lovade förvandla Falluja, som blev känt för sitt växande motstånd mot ockupationen, till ett ”killing field”. ”Vi måste förstöra Falluja för att rädda staden”, som en amerikansk officer, uttryckte det. Staden skulle befrias från ”utländska terrorister”, hette det.
En systematisk sammanblandning har sedan skett i krigspropaganda och media mellan motstånd och terrorism. Motstånd har folkrättsligt stöd. Terroristerna kom med ockupationen och har förorsakat befolkningen mycket lidande och utnyttjats som skäl för att angripa inte bara Falluja, utan många städer.

Antalet dödade civila har ingen betydelse eller som general Tony Franks uttryckte det. ”We don´t do body counts”. Och USA:s överståthållare i Irak, Paul Bremer, sade att de fyra civila amerikanernas död, ”inte skulle gå ostraffad”.
Till saken hör att representanter för stadens kommunalfullmäktige och stadens civila organisationer förhandlat med amerikanska armén och gett dem löftet att armén inte skulle attackeras inne i Falluja, bara utanför staden. Överenskommelse slöts.
5 april, tre dagar senare, anföll USA Falluja med tusentals marinsoldater, bombflyg och krypskyttar i operation ”Vigilant Resolve”. Hela staden förseglades. Befolkningen var instängd. Minst 800 människor dödades (NYT). Elen stängdes av så sjukhus inte kunde fungera och införsel av förnödenheter blockerades. Ändå lyckades USA inte inta staden och belägringen av staden upphörde i maj 2004, men inte planerna på att krossa denna motståndets symbol.

Abrams stridsvagn i Falluja
Bro över Eufrat sedd 2009 genom byggnad bombad 2004

Trots att Fallujas representanter förhandlat med amerikanerna om eldupphör, att amerikanska armén skulle lämna staden och dess egna representanter sörja för stadens säkerhet, började USA bomba staden från luften nästan dagligen med många civila offer som följd med förevändningen att man skulle komma åt terroristen Abu Musab al-Zarkawi och hans män.
Fallujas ledning skrev ett förtvivlat brev till dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan och vädjade om hjälp mot bombningarna och att rädda stadens civilbefolkning.
” Fallujas befolkning försäkrar er att den personen (al-Zarkawi) finns inte i Falluja. Många gånger har Fallujas befolkning sagt att om någon ser denne man, ska han dödas”.
Och de förklarar vidare att de inte har något med attacker på civila att göra.
Hela brevet och ett antal skakande rapporter från Fallujas civila befolkning finns i IrakSolidaritets Fallujabroschyr.
Det är värt att påpeka att denne Zarkawi samtidigt påstods befinna sig även i andra städer som USA avsåg att bomba.
8 november 2004 kom det andra stora angreppet och belägringen av Falluja, Phantom Fury, för att krossa denna symbol för motstånd och hämnas de 4 legoknektarna. Det är även ett led i den medvetna förstörelsen av Irak, att göra Irak till en ”failed state”utan framtid i ett sönderslaget och balkaniserat Mellanöstern.

Så här uttryckte sig försvarsminister Rumsfelt inför angreppet.
”Irak ska bli ett fritt och fredligt land. Då kan inte en del av landet regeras av mördare och terrorister eller kvarlevor av Saddam Husseins regim”. Eller som en militäranalytiker, John Pike, som ledde Globalsecurity.org i Alexandria, uttrycker det inför det andra angrepppet: ”Varför ser inte Irak ut som (efterkrigs) Tyskland och Japan som visste att de hade besegrats? ”Falluja blir ett tillfälle för dem att krossas och få känna på nederlag”. Eller som Irakanalytikern Toby Dodge uttrycker det:”Logiken är: Du jämnar Falluja med marken och med Falluja som exempel säger du: Ni gör som vi befaller eller så står ni på tur”.
Och utländska krigare? Av 1052 fångar från den andra belägringen, var 2 utlänningar.
Man kan ju undra vilka de verkliga terroristerna är?
Och stadens styrelse och lokala representanter för motståndsgrupper var beredda på eftergifter för att slippa strid inne i staden. Mer än 200.000 flydde utan ha någonstans att ta vägen. Pojkar och män mellan 15 – 55 års ålder hindrades att fly staden som civilbefolkningen uppmanades att göra. Minst 50.000 civila beräknas ändå ha stannat kvar i Falluja under det förödande angreppen från marken och luften. Det värsta av de båda anfallen. Dessutom hade Falluja sedan strax efter aprilanfallet utsatts för dagliga bombningar och raketangrepp.

1000-tals människor dödades, minst 8000 enligt olika uppgifter, 6000 enligt Röda Halvmånen. Minst 200.000 blev flyktingar, många i åratal och en del fortfarande. Stadens byggnader förstördes till 70 %. Skolor, moskéer, administrativa byggnader förstördes medvetet. Krypskyttar siktade på flyende från taken. Sjukhus intogs. Ett 20-tal läkare dödades när USA intog Allmänna sjukhuset i Falluja. Vårdinstitutioner som tog över vården bombades.
Amerikanska soldater skar halsarna av flyktingar inne i en moské. Kvinnor som öppnade dörrarna till sina hem när amerikanska soldater trängde in, sköts ihjäl.
De som försökte hjälpa de många skadade på gator och torg, sköts ner av prickskyttar. Hundar åt på de döda kropparna.

USA använde såväl uranvapen som vit fosfor, napalm Mark77 och splitterbomber mot civilbefolkningen. Såväl Abramstanks som Bradley AFV har DU ammunition. De fruktansvärda hälsokonsekvenserna av USA-koalitionens krigföring, är huvudämnet för seminariet idag.
Se länkar till seminariet och artiklar

Falluja är fortfarande idag en ruinstad där avloppsvatten rinner på gatorna (IRIN, FN:s Nyhetsbyrå) och förvärrar hälsokatastrofen. Falluja är fortfarande instängt av murar med checkpointkontroller.

Brotten mot Falluja är i högsta grad krigsförbrytelser. Befolkningen har utsatts för kollektiv bestraffning av ett slag som borde få världen att kräva att de skyldiga ska ställas inför rätta för krigsbrott och betala skadestånd! USA-koalitionen har brutit mot all folkrätt till skydd för ett ockuperat land. FN och ICC, borde se till att de skyldiga ställs till ansvar!
Sigyn Meder

Information och länkar

”Fallujah, caught in the Crossfire: The untold Story”
Filmen, 18 min, heter ”Fallujah, caught in the Crossfire: The untold Story.
Filmning pågick från november 2004- april 2005 under Phantom Fury och är en gemensam produktion av irakiska filmare och Mike Manning, amerikan som vistades 14 dagar i flyktingläger i Falluja i början av 2005. Filmen visar den oerhörda förstörelsen av Falluja och de många flyktingarnas svåra situation.
”Fallujah, caught in the Crossfire”­­ går inte längre att beställa. Den går att hitta i korta avsnitt på Internet.
USA använde massförstörelsevapen i Falluja och på andra platser.
Föreningen kan dokumentera de förbrända liken av offer för vit fosfor och dokumentera de missbildade nyfödda som föds i ökande omfattning.
Vi kommer gärna från föreningen och visar ­filmen och talar om Falluja
131119

Senast ändrad: 2015-07-30
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .