.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Al-Malikis ”krig mot terrorismen” är ett krig mot civilbefolkningen

Efter USA:s tillbakadragande från Irak under stort ståhej och mediauppbåd i december 2011 har kriget och ockupationen i Irak ändrat karaktär. Tillbakadragandet var en seger för det irakiska folket. Men definitionen på en ockupation är inte enbart en fråga om att antalet soldater är 50 000, 200 000 eller mer eller mindre. Motståndsrörelsen genomför nu stora protester och demonstrationer över hela landet mot den ockupation, som också består av alla de strukturer och marknadsideologier som påtvingats av ockupationsmakten i form av bl.a. amerikanska storbolag och dess legoknektar och hela det förtryckande och korrumperade gangstersamhälle som USA har lämnat efter sig.

Irak är inte ett fritt och självständigt land. 3 000 till 5 000 ”rådgivare” finns kvar, dessutom beräknas 8 000 av de 16 000 på världens största USA-ambassad i Bagdad syssla med ”säkerhetsfrågor” plus 5 000 nya privata ”säkerhetsentreprenörer” (d.v.s. legoknektar). Totalt uppskattas USA ha tillgång till minst 13 000 beväpnade ”säkerhetstrupper”. Antalet kan också utökas av USA genom olika manipulationer för att dölja sanningen för den amerikanska allmänheten och världsopinionen. Därtill kommer också den irakiska armén på närmare en miljon man som USA har skapat, utbildat och beväpnat. Det är också en form av ockupation – genom ombud. Den armén sätts nu in av al-Maliki för att svälta ut och skjuta ner fredliga demonstranter och terrorisera och mörda civilbefolkningen. Det är den verkliga innebörden av ”kriget mot terrorismen”.

Plundringen och förstörelsen av staten Irak var avsiktlig
I boken ”Kriget mot Iraks kultur, varför museer plundrats, bibliotek bränts ned och akademiker mördats” (Alhambra 2011), redovisar författarna bevisen för att USA:s avsikt redan från början var att förstöra staten Irak och att tillägna sig landets rikedomar. Ett ”nytt Irak” enligt amerikansk modell med ”fri” marknadsekonomi skulle byggas upp på ruinerna av det ”gamla”. Redan innan invasionen 2003 gjordes planerna upp för hur det ”svarta guldet” – oljan - skulle fördelas.  Irakisk egendom beslagtogs egenmäktigt och statliga och privata företag såldes eller snarare slumpades ut, huvudsakligen till amerikanska och brittiska storbolag. Paul Bremer, chefen för ockupationsmyndigheten 2003-2004, stiftade nya lagar och skapade en ny konstitution. Han började med att avskeda en halv miljon statsanställda. De huvudsakligen amerikanska och brittiska storbolagen kunde nu härja fritt. De lydde varken under amerikansk eller irakisk lag, utan åtnjöt total straffrihet i sina plundringar. Det är det största rånet i världshistorien, som någon har sagt.

Det var i början av 2004 som uppbyggnaden av paramilitära enheter med bl.a. exilgrupper som förts in i skydd av amerikanska stridsvagnar påbörjades. I dessa enheter ingick även andra grupperingar som Badr-brigaderna med iranska inslag, men även kriminella element ur den irakiska befolkningen och dessutom privata legoknektar från det amerikanska företagen Dyncorp och Blackwater. Dessa enheter sattes in för att terrorisera och mörda irakier. Förebilden var det som kallas för ”the Salvador Option” från dödspatrullernas verksamhet i Latinamerika. Överste James Steel och ambassadör John Negroponte, båda med lång erfarenheter av ”smutsiga krig” och urskillningslösa mord på civila i El Salvador och andra latinamerikanska länder, anlitades nu för att träna och utbilda ”Special Police Commandos”. Dessa dödspatruller, där amerikanska rådgivare deltog, släpptes sedan loss i bl.a. Bagdad, där i första vågen intellektuella ur medelklassen mördades. De tillhörde det statsbärande Baathpartiet. Paul Bremers dekret om ”avbaathifiering” innebar att vetenskapsmän, professorer, ingenjörer, jurister, tandläkare, lärare och rektorer mördades (en lista på drygt 400 offer finns uppräknade i slutet på boken ”Kriget mot Iraks kultur”).

Mellan 50 till 180 döda kroppar eller t.o.m. fler dumpades dagligen i Bagdad efter brutal misshandel. Många av de döda hade utsatts för tortyr med borrmaskiner och glödande cigaretter. Inga undersökningar av dessa mord genomfördes och ingen av de skyldiga ställdes inför rätta. När dessa mord blev nyheter 2005 lades skulden på ”upprorsmän” som påstods ha klätt sig i stulna polisuniformer. Den amerikanske överbefälhavaren i Irak 2007-2008, general Petraeus, påstod senare att tortyren utförts av skumma (rouge) element ur det irakiska inrikesministeriet. Till saken hör att inrikesministeriets fängelse, där tortyren utfördes, låg på 7:e våningen i samma byggnad där Petraeus och andra amerikaner arbetade, fast på 8:e.
USA utbildade dödspatrullerna
Sambandet mellan USA och den av Iran understödda Badr-milisen, poliskommandona och den s.k. ”Vargbrigaden” omnämndes aldrig i västs nyhetskommunikéer. Den amerikanska handen bakom dessa brutala och grymma våldshandlingar doldes effektivt och nyhetsredaktörerna på de tjänande tidningsdrakarna i väst skapade intrycket av att det var irakierna själva som stod bakom det ”meningslösa våldet”. Så är det fortfarande, nu 2014. De flesta våldsdåd som oftast blir små notiser i västmedia utförs av dessa USA-utbildade dödspatruller.  Dirk Adriaensens på BRussells Tribunal skriver att: ”De som i första hand bär ansvaret för den här policyn, och för de brott det innebar, är de individer i den civila och militära kommandostrukturen i USA:s försvarsdepartement, i CIA och Vita Huset som tänkte ut, godkände och implementerade i Irak terrorpolitiken 'Phoenix' (som tillämpades under Vietnamkriget) eller 'Salvador Option'.”
 Falluja har en lång och ärorik historia om motstånd mot inkräktare: 1920 drevs britterna ut ur staden, amerikanerna 2004 och även al-Qaida 2007, som kom in i landet med den amerikanska invasionen. Premiärminister al-Maliki förlorade kontrollen över Falluja när USA drog tillbaka sina trupper. Staden har varit en bastion i det irakiska motståndet mot USA och Maliki-regimen.  Maliki har hela tiden försökt isolera och frysa ut motståndsnästet i Falluja. Det har ytterligare bidragit till de stora manifestationerna mot regimen i Bagdad. Det är inte bara sunniter som har protesterat. Ledande shiiter, liksom flera kända shiitiska stammar, har gett sitt stöd till manifestationerna. Dessa tecken till enande har skrämt upp Maliki. Hela hans politik går ut på att ”härska genom att söndra”, den politik som han har tagit över från sina amerikanska herrar. Men läget i Irak har nu ytterligare förvärrats av situationen i grannlandet Syrien.

Regimen i Bagdad är en skapelse av USA
Mohamed Omar skriver i en artikel om Slavoj Zizeks bok ”Irak: att låna en kittel” om utvecklingen av striderna i Irak och Syrien att ”Det nya Irak är i praktiken en del av det så kallade ′radikala lägret′ bestående av Iran, Syrien och Libanon”. Han ger också en förenklad bild av den politiska situationen i Irak som en kamp mellan sunniter och shiiter. Men före USA:s invasion 2003 fanns både shiiter och andra grupper representerade i administrationen och även i det ledande baathpartiet. Samäktenskap och blandning mellan olika grupper och trosbekännelser var mycket vanligt. De mest utsatta är, som författarna till ”Kriget mot Iraks kultur” visar, Iraks många minoriteter, som kristna, assyrier, turkmener m.fl. Det var ockupanten som med tvång segregerade samhället och underblåste splittring. Maliki fullföljer nu den politiken. Det går inte att tänka sig en Maliki utan den amerikanska invasionen 2003. Hans regering är inhyst i samma byggnad som CIA:s högkvarter i den muromgärdade och hårt bevakade gröna zonen i Bagdad. Allt stöd åt en sådan regim, som Dirk Adriaensens på BRussells Tribunal skrev i sin återblickande artikel 10 år efter invasionen 2013, är ett stöd åt brott mot folkrätten och mot internationell lag.
Ett svagt och splittrat Irak ligger både i Irans och i USA:s intresse. Enligt New York Times den 6 januari i år har ledarna i Iran erbjudit USA att samleverera vapen till al-Maliki. Det blodiga kriget mellan Iran-Irak 1980-88 är ännu i färskt minne. Trots det tidvis bittra propagandakriget mellan Iran och USA har de två länderna stött samma grupperingar i bl.a. Afghanistan. Deras säkerhetstjänster har också utbytt informationer. Under kriget mellan Irak-Iran 1980-88 skickade USA vapen till båda. Helt klart pågår en kamp om inflytande över det irakiska folkets huvuden.
- Men USA framstår nu alltmer som en stormakt på dekis, som får allt svårare att behålla greppet. Det visade sig klart och tydligt när Obama tvingades avblåsa den sedan länge planerade attacken mot Syriens lagliga regering.
Mohamed Omar gör i sin artikel en riktig beskrivning av hur Iran har ökat sitt inflytande i Irak. Han har också i olika sammanhang tagit klar ställning mot USA:s folkrättsbrott i Mellanöstern. Det är därför lite förvånande att han kommer fram till slutsatsen att det ”nya Irak”, d.v.s. under al-Malikis terrorregim, skulle vara en del i kampen mot USA-imperialismen. Malikis ”krig mot terrorismen” har nu stöd av USA, Iran, Ryssland, EU, Nato och FN:s säkerhetsråd, det som i västmedia brukar kallas för ”världssamfundet”. Det är bara den icke-sekteristiska motståndsrörelsen i Irak och folkopinionen över hela världen, som kan stoppa den fortsatta utvecklingen mot inbördeskrig, etnisk rensning, folkmord och kaos i Irak.
Arne Hjorth
Mer information
En mycket bra och sammanfattande artikel om USA:s dödspatruller på vår hemsida
Dödsskvadroner i Irak
Det smutsiga kriget - USA:s medvetna politik
Här finns länk till en avslöjande dokumentären General Tortyr, visad på SVT.
140212

Senast ändrad: 2014-02-15
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .