.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Nyhetsbrev 140330
Irakkommission i Bryssel 16-17 april
Regeringsattackerna mot Anbarprovinsen fortsätter
Gift inte bort 9-åriga flickor!
Parlamentsval 30 april
Jag är irakier - jag läser
Filmad hyllning till bokmarknadsgatan Mutanabbi

Kalendarium

16-17 april Irakkommission i Bryssel
med uppgift att diskutera hur de skyldiga till "brott mot freden" i Irak och andra krigsbrott ska ställas till ansvar. Väl kända talare har inbjudits och en stödkommitté av kända personligheter har bildats.
Konferensen är öppen för alla intresserade. Tre styrelsemedlemmmar och en medlem kommer att delta. Det är inte för sent att anmäla sig!
Läs om hela programmet

22 april kl. 18:00 på ABF Stockholm
Falluja, Iraks Guernica
Tio år efter USA:s förödande angrepp på den irakiska staden Falluja, visar vi den gripande dokumentärfilmen ”Fear not the Path of Truth” av den amerikanske f.d. marinsoldaten Ross Caputi med efterord av Maj Wechselmann.
Personliga hälsningar från Ross Caputi och dr. Samira Alani, Falluja allmänna sjukhus.
Sprid gärna affisch/flygblad

Läs mer om programmet

1 maj
Flygbladsutdelning och försäljning av 10-årsskriften

8 maj
Rapport från Irakkommissionens arbete i Bryssel kl. 19:00
Lokal: ABF Stockholm
Mer information kommer

Information
De skyldiga går fortfarande fria
Irakkommissionen i Bryssel 16-17 april
Det har gått 11 år se dan ockupationen och de skyldiga till brott mot freden och brott mot mänskligheten, går fria. Rådande straffrihet är omoralisk och provocerande. Konferensen i Bryssel är ett viktigt steg för att diskutera juridiska möjligheter att ställa de skyldiga till ansvar och om möjligt bryta den rådande omoraliska och brottsliga tystnaden om Irak.
Konferensen är öppen för alla intresserade. Det är inte för sent att anmäla sig.
Läs allt om talare, stödkommitté och övrigt om konferensen.
IrakSolidaritet deltar i, stöder arbetet och har bidragit ekonomiskt till konferensen för att göra det möjligt för talare från tredje världen att delta.

Shock and Awe för 11 år sedan.
Se youtube

Regeringsattackerna mot Anbarprovinsen fortsätter
Det kostar 7 miljoner dollar om dagen och har pågått i tre månader med dagliga bombningar och granatbeskjutning. USA har levererat ännu
fler vapensändningar till Al-Malikiregimen.
Till vapensändningarna hör F16 krigsplan.
USA:s stora bas för sitt krigsflyg under ockupati onen i Irak, Balad, ska av USA upprustas för de F16-plan som ska skickas till Irak. Kontraktet på 838 miljoner dollar har gått till Baker Company. Arbetet ska redan ha påbörjats och över 5000 personer ska delta i arbetet.
Och det är USA som ska ”hjälpa” Irak att organisera oljesektorn på ett sådant sätt att Iraks ”energiinfrastruktur skyddas från terroristattacker och naturkatastrofer”.
Och USA tränar irakiska specialstyrkor i Jordanien i ”kriget mot terrorismen”.

Enligt USA:s ambassad i gröna zonen, är detta bara början på en ny runda vapenleveranser i accelererande takt och i enlighet med USA-Iraks Strategic Framework Agreement och långsiktiga partnerskap. Vapnen är en del av en holistiska kontra-terrorpolitik som inbegriper både politiska, ekonomiska och säkerhetsmässiga åtgärder. Vad säkerheten beträffar, är det viktigt att Iraks säkerhetsstyrkor är utrustade med moderna och effektiva vapen med tanke på det allvarliga hot ISIL (Islamiska staten i Irak och Syrien) utgör för Irak och hela regionen”.


På den s.k. antiterrorkonferensen i B agdad 12-13 mars, talade Brett Mc Gurk, USA:s vice biträdande utrikesminister och ständige utsände till Irak. Han förstärker bilden av både mer vapen och stöd direkt till irakiska arméns säkerhetsarbete. Han berömmer arméns "modiga konfrontation med ISIL".
I praktiken startade al-Malikis angrepp på Anbarprovinsen redan innan al-Maliki påstod att al-Qaida ”tagit över städer i Anbar”. Påståenden som enligt många bedömare och befolkningen på plats är grovt överdrivna. Ingen har heller glömt att al Qaida kom med ockupationen.

Det är inte terroristerna, det är civilbefolkningen som drabbas och det sker kort tid före det parlamentsval som är sagt ska äga rum 30 april. Inför detta val är oppositionen mot al-Maliki kompakt. Inte bara från sunnidominerade områden, utan från tidigare shiitiska samarbetspartners.
Bomberna har fallit sedan årsskiftet över civila bostadsområden, över Allmänna sjukhuset i Falluja, över moskéer, skolor och barnhem och drivit hundratusentals på flykt.
25 mars bombade regimen den kraftstation som förser staden med elektricitet. Falluja lever nu i mörker.
Idag 30 mars, meddelar dr. Ahmed Shami Jassem från Falluja allmänna sjukhus att 8 dödade civila och 16 skadade har förts till sjukhuset före kl. 12:00. Dr. Shami Jassem förmedlar dagligen antal döda och sårade som förs till sjukhuset. 29 mars hade 185 döda och 941 sårade förts till sjukhuset. Det gäller enbart detta sjukhus. Inte andra dödade och sårade i Anbarprovinsen. Enligt nyhetsbyrån NINA uppgick 23 mars antalet döda på grund av regeringsattackerna till 336 och antalet sårade till 1562.
Läs artikel om vad som sker på hemsidan: Regeringsattackerna fortsätter


Gift inte bort 9-åriga flickor!
Legalisera inte våldtäkt och pedofili inom äktenskapet!
Ett lagförslag, ursprungligen från justitiedepartementet, har antagits av al-Malikis regering på förslag av justitiedepartementet. Parlamentet har ännu inte tagit ställning. Förslaget har väckt stora protester bland kvinnoorganisationer, men även religiösa och politiska både sunnitiska och shiitiska företrädare stormar mot förslaget.
Förslaget behandlas inte i parlamentet förrän efter valet av taktiska skäl.

Ska 9-åriga flickor kunna giftas bort i Irak? Till och med 8-åriga flickor eftersom skilsmässoåldern föreslås vara 9 år.
Den s.k. Jaafari Personal Status Law, har godkänts av regeringen och nu nått parlamentet.
Justitieminister Hassan al-Shammari som ständigt försvarar avrättningen av oskyldiga fångar, brinner även för denna s.k. Jaafari Personal Status Law. Han tillhör partiet Fadila, Dygdens parti, ett av flera islamistiska partier som USA gynnade genom ockupationen.
”Nuvarande lag, nr. 188, utfärdades 1959 och anses vara den mest skyddande för kvinnors rättigheter i arabvärlden. Den stipulerar följande: den legala åldern för att ingå äktenskap för både män och kvinnor, är 18; polygami är förbjuden och möjligheten till en andra fru, är starkt beskuren; en muslimsk man kan gifta sig med en icke-muslimsk kvinna utan restriktioner eller villkor; en kvinna följer inte en man som uppför sig tyranniskt och skadar henne genom att inte sörja för hennes behov om hon blir sjuk”, säger författarinnan Haifa Zangana i en artikel.
Konstitutionen, skriven med USA:s hjälp, stipulerar att ”Ingen lag kan antas som motsäger Islams etablerade bestämmelser”, utnyttjas.” Denna vaga och mångtydiga artikel, har blivit en trojansk häst för religiösa partier att få igenom sina lagförslag”, säger Haifa i sin artikel.

Lagen om den går igenom skulle gälla shiamuslimer. Det står andra religioner fritt att göra på annat sätt. Detta lagförslag gällande äktenskap och familj driver på i sekteristisk riktning och kritiseras även av detta skäl
Lagen föreslår att pojkar ska kunna gifta sig från 15 års ålder, men kan vara lägre om föräldrar eller vårdnadshavare så tillåter. Artikel 104 tillåter villkorslös polygami. Männen får inte gifta sig med icke-muslimska kvinnor Artikel 101 ger män tillåtelse att ”njuta av” sex med sina fruar närhelst de vill och fruarna har inte rätt att lämna sitt hem utan mannens tillstånd. Mannen får automatiskt vårdnaden över barn äldre än 2 år vid skilsmässa.

På kvinnodagen 8 mars demonstrerade kvinnor i Irak mot lagförslaget och protesterna fortsätter.
Vi hör gärna protester från svenska kvinnoorganisationer.
Artikel på hemsidan kommer
HRW (Human Rights Watch) skriver
Haifa Zangana skriver

Parlamentsval i Irak 30 april
Dessa val kommer inte ens i närheten av demokrati och transparens. Liksom i parlamentsvalet 2010 bannlyser den oberoende valkommissionen (IHEC) politiska motståndare till al-Maliki med hjälp av USA:s gamla ”avbaathifieringslag”.”Valkandidater med dåligt rykte”, heter det i vallagen, kan förbjudas att stä lla upp i valet. Det råder naturligtvis motsättningar om tolkningen, men det är uppenbart att förbud företrädesvis drabbar motståndare till al-Maliki. Han vill ställa upp en tredje period trots att parlamentet uttryckt sitt ogillande. Al-Maliki har fått stöd från det rättsväsende han själv kontrollerar.
Några valkandidater har mördats,andra utsätts för attentat eller hotas.Till de mördade hör en valkandidat för al-Sadr.
Valkommitténs medlemmar som utsätts för politiska påtryckningar från regimen, avgick från sina uppdrag förra 25 mars.
För Anbarprovinsens flyktingmassor kommer det bli mycket svårt att delta i valet.
Det gäller överhuvudtaget Iraks internflyktingar och många flyktingar i Syrien och Libanon.
Al-Maliki har hotat med att senarelägga valet i Anbar och Nineve.
Jobb bjuds ut inom offentlig sektor av regeringspartierna, en fungerande röstmuta, i arbetslöshetens Irak.
30 mars återupptog medlemmarna i valkommissionen sitt arbete.
FN:s sändebud i Irak Nickolaj Mladenov understryker sekterism och den "högeligen splittrande" valkampanjen som förs. Helt i enlighet med den av USA beslutade valordningen grundad på etnisk och religiös grund som påtvingades det tidigare sekulära Irak.

Det är även i valsammanhang man ska se de våldsamma angreppen mot Anbarprovinsen som drabbar dess civilbefolkning mycket hårt. Al-Maliki har förlorat stödet även från shiitiska allianser och slåss för sin maktposition med alla medel. ”Antiterrorkamp” med stöd av USA, NATO, säkerhetsrådet och EU, drabbar civilbefolkningen mycket hårt.

Bagdad är den sämsta staden i världen att leva i
Staden var tidigare en modell i arabvärlden.
Det är Mercer Consulting Group som gör sin årliga genomgång av städer. Bagdad hamnar åter i absoluta botten.

Massavrättningar fortsätter
Under 2013 avrättades minst 169 fångar. Det finns ingen rättssäkerhet och erkännanden framtvingas under tortyr. Männikorättsorganistioner är eniga i bedömningen.
Irak har världens snabbaste ökning av antalet avrättningar, anger Amnesty International.
Under januari 2014 avrättades minst 38 personer, enligt Amnesty.
13 mars avrättades 7 personer
En av de avrättade för "terrorism" i januari är Omar Nusrat Jubouri född 1988. Han arresterades i ett Bagdadkvarter i ett arresteringssvep på sin examensdag. Han dömdes till döden. Föräldrarna utpressades att betala 10.000-tals dollar. Hans straff omvandlades till livstids fängelse och nya förhör var planerade. Istället kontaktades hans familj för att komma och hämta hans döda kropp.

Fredspristagaren Obama
hycklar och ljuger när han talar i Bryssel. Han gör vad han kan för att försvara angreppet på och ockupationen av Irak. ”Amerika ansträngde sig att arbeta inom det internationella systemet. Vi ställde inte krav på eller annekterade irakiskt territorium. Vi tog inte deras naturtillgångar för egen vinning”. Obama prisade Irak som en ”fullständigt oberoende stat”.
Denna ”oberoende stat” som ockupationen förstörde intill kollaps och sedan såg till att den person som sålt ut huvuddelen av Iraks tidigare nationaliserade olja åter blev premiärminister 2010 trots valförlust.
Aktivister och Irakveteraner kommenterar


Jag är irakier - jag läser
Bokfestival
En fin filmad hyllning till den berömda och populära bokmarknadsgatan Mutanabbi.

Den har systematiskt förstörts av al-Malikis trupper och milis vid flera tillfällen,
men människor ger sig inte. Gatan ska byggas upp, säger de.
Lyssna på den lilla flickans brandtal till läsandet! Inledning om gatan. Och detta i en tid när utbildningssystemet förstörts av ockupationen och fler ungdomar är analfabeter. En liten strimma hopp!
Tidigare nyhetsbrev har film och artiklar om Mutanabbigatan och al-Malikis angrepp på den.

Stöd Fallujainsamlingen!
Sänd ditt bidrag till pg 11673-1

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

Hemsida: www. iraksolidaritet.se
140402

Senast ändrad: 2014-04-03
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .