.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Legalisera inte bortgifte av 9-åriga flickor!
Legalisera inte våldtäkt och pedofili inom äktenskapet!

Protestera! Partier, kvinnoorganisationer, MR-organisationer, kulturföreningar och enskilda, ta upp protester i riksdagen, i EU och FN-organisationer så att det hörs och märks!

Skicka protester till Iraks premiärminister Nouri al-Maliki och justitieminister Hassan al-Shammari!

Ska 9-åriga flickor kunna giftas bort i Irak?
Det föreslår justitieminister Hassan al-Shammari i ett lagförslag som antagits av regeringen

Demonstration 8 mars 2014 mot lagförslaget

Kvinnoorganisationer och människorättsrepresentanter har demonstrerat sin vrede mot förslaget.
Den s.k. Jaafari Personal Status Law, har framlagts för parlamentet, men kommer av taktiska skäl troligtvis inte behandlas förrän efter parlamentsvalet 30 april 2014.

Irak har den mest progressiva familjelagstiftningen i hela Mellanöstern.
Sedan ockupationen är den utsatt för angrepp, inskränkningar och försök att beröva kvinnora deras rättigheter
. Detta lagförslag är en direkt följd av ockupationen som påtvingade det sekulära Irak ett kvotsystem byggt på etnisk och religiös grund och förde extremt religiösa partier till makten som verktyg för denna politik att söndra och härska.
”Lagförslaget grundar sig på principer från Jaafariskolan inom shiamuslimsk religiös rättsvetenskap.”
” Om Jaafarilagen går igenom skulle det vara ett förödande och diskriminerande steg tillbaka för Iraks kvinnor och flickor” säger Joe Stark, Mellanöstern- och Nordafrikachef på Human Rights Watch.” Denna lag skulle bara driva på Iraks splittring fast regeringen påstår att den understödjer lika rättigheter för alla”.
"Det är absolut klart att denna lag, om den genomförs - det spelar ingen roll hur den marknadsförs - utan tvivel skulle skada allt det som irakiska kvinnor har kämpat för att frigöra sig ifrån under mer än ett århundrade. Det är förnedrande för både män och kvinnor”, säger författarinnan och MR-aktivisten Haifa Zangana.

Justitieminister Hassan al-Shammari, Fadilapartiet (dygd) som föreslår bortgifte av 9-åriga flickor och i praktiken även 8-åriga flickor eftersom skilsmässoåldern föreslås vara 9 år, är även en varm anhängare av landets många totalt rätttslösa massavrättningar.
Lagen, om den går igenom skulle gälla shiamuslimer. Det står andra religioner fritt att göra på annat sätt. Detta lagförslag gällande äktenskap och familj driver på i sekteristisk och splittrande riktning och kritiseras även av detta skäl.
Lagen föreslår att pojkar ska kunna gifta sig från 15 års ålder, men kan vara lägre om föräldrar eller vårdnadshavare så tillåter. Artikel 104 tillåter villkorslös polygami. Männen får inte gifta sig med icke-muslimsla kvinnor. Artikel 101 ger män tillåtelse att ”njuta av” sex med sina fruar närhelst de vill och fruarna har inte rätt att lämna sitt hem utan mannens tillstånd. Mannen får automatiskt vårdnaden över barn äldre än 2 år vid skilsmässa.

"Mina rättigheter, min värdighet". Lagförslaget saluförs.

Det skulle legalisera våldtäkt och pedofili inom äktenskapet.
Tillfälliga äktenskap, äktenskap för njutning, Mutah skulle underlättas. Denna sedvänja var tidigare förbjuden i Irak, men sprids nu när de extremt religiösa partierna förlänats makt av USA. Män kan gifta sig för några timmar, eller annan passande tidsrymd. Det är former av prostitution som lagförslaget "legaliserar".
Kvinnor tvingas till prostitution av fattigdom för att försörja sina barn. Trafficking ökar i ett laglöst land där ligor härjar och inget skydd finns att få. I detta läge när kvinnor och barn redan är så utsatta och sårbara, kommer justitieministerns förslag.
Många både shiitiska och sunnitiska religiösa ledare och jurister har uttalat sig mot lagförslaget. Association of Muslim Scholars (AMSI), sunnimuslimsk religiös organisation, uttalar sig kraftfullt mot förslaget som man anser leder till splittring och sekterism och anser att en familjelag ska gälla lika för alla.

Irak har den mest progressiva familjelagstiftningen i hela Mellanöstern
Sedan ockupationen är den utsatt för angrepp och försök att inskränka kvinnors rättigheter

”Nuvarande lag Personal Status Law nr. 188, utfärdades 1959 och anses vara den mest skyddande för kvinnors rättigheter i arabvärlden. Den stipulerar följande: den legala åldern för att ingå äktenskap för både män och kvinnor, är 18; polygami är förbjuden och möjligheten till en andra fru, är starkt beskuren; en muslimsk man kan gifta sig med en icke-muslimsk kvinna utan restriktioner eller villkor; en kvinna följer inte en man som uppför sig tyranniskt och skadar henne genom att inte sörja för hennes behov om hon blir sjuk”, säger författarinnan Haifa Zangana i sin artikel.
Kvinnor har rätt att skilja sig i civila domstolar, något som är ovanligt i många mellanösterländer.
Familjelagen från 1959 gäller lika för alla. Den är icke-sekteristisk. Oberoende av av vilken folkgrupp eller sekt du tillhör, gäller lagen för alla familjer och har verkat enande. En mycket stor del av de irakiska äktenskapen ingicks mellan sunni, shia och andra sekter.
Det var ofint att fråga någon om han eller hon var sunni eller shia. Irak var och fungerade som ett sekulärt samhälle.

Bland USA:s tidiga beslut, var att införa val på etnisk och religiös grund, medvetet försöka slå sönder den nationella enheten och i stort gynna religiöst sekteristiska personer och partier, partier som byggts upp på sekteristisk grund och inte ens har riktiga partiprogram.

I krigspropagandan har det hetat att USA befriar kvinnorna i Irak och Afghanistan
Det senaste lagförslaget är inte de konservativa partiernas första försök att försämra kvinnornas rättigheter, men de religiöst fundamentalistiska partier som förts till makten i gröna zonen av ockupationen, har mött kvinnors kamp för sina rättigheter vid varje försök.

Direkt efter ockupationen, försökte Abdul Aziz al-Hakim, president i det av USA tillsatta Regerande rådets (Governing Council) att ersätta familjelagen med ett beslut, resolution 137, som skulle överföra familjefrågor till de olika religiösa ledarna och därmed gynna en sekteristisk utveckling med olika bestämmelser inom olika sekter.
Planerna omintetgjordes på grund av kvinnornas och civilsamhällets mobilisering i och utanför Irak.
Iraks konstitution, skriven med USA:s benägna bistånd, hävdar visserligen jämlikhet mellan könen och likhet inför lagen, men understryker att ”Ingen lag kan antas som motsäger Islams etablerade bestämmelser.”Denna vaga och mångtydiga artikel, har blivit en trojansk häst för religiösa partier att få igenom sina lagförslag”, säger Haifa i sin artikel.

Det nya lagförslaget ”bryter både mot irakiska och internationella lagar och avtal och FN-konventioner framför allt de som gäller kvinnor och barns mänskliga rättigheter och som undertecknats av Irak”, den utmanar FN-resolutioner som Irak ställt sig bakom som som artikel 2, deklarationen om Elimination of Violence against Women genom att legalisera våldtäkt inom äktenskapet, CEDAW-kommittén, vars internationella experter går igenom hur stater lever upp till denna deklaration, uppmanade Iraks regering på sitt möte 28 februari att ”omedelbart dra tillbaka lagförslaget.” FN:s sändebud i Irak fördömde lagförslaget och säger att det ”riskerar kvinnors konstitutionellt skyddade rättigheter och landets internationella åtaganden”, skriver Haifa Zangana.

Protestera mot lagförslaget!
Partier, kvinnoorganisationer, MR-organisationer, kulturföreningar och enskilda, ta upp protester i riksdagen, i EU och FN-organisationer så att det hörs och märks!
Skicka protester till Iraks premiärminister Nouri al-Maliki och justitieminister Hassan al-Shammari.

HRW: Irak: legalisera inte äktenskap för nioåringar!

Iraks civila aktivister kämpar för att behålla sina konstitutionella rättigheter


Jaafarilagen tar den irakiska regeringens brott mot kvinnornas rättigheter till nya höjder
140408

Senast ändrad: 2014-04-13
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .