.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Verksamhetsberättelse för föreningen IrakSolidaritet
14 maj 2013 – 8 maj 2014

Val av styrelse
På årsmötet 14 maj 2013 omvaldes Mike Powers (Stockholm) till ordförande, Arne Hjorth (Stockholm) och Sigyn Meder (Stockholm), Ulf Bjerén (Karlskrona), Mathias Cederholm (Malmö), Ingvar Erlandsson (Göteborg) och Sköld Peter Matthis (Stockholm).
Nyval: Christer Lundgren (Stockholm) valdes till suppleant. Christer avgick därmed från valberedningen.
Styrelsen utsåg Arne Hjorth till sekreterare och Sigyn Meder till kassör.


Val av revisorer
Bo Stenström återvaldes till ordinarie revisor för föreningen och tillsammans med Tomas Bolme för Fallujainsamlingen. Olle Josephson valdes till revisorssuppleant.

Val av valberedning
Återval skedde av Hashim Al-Malki och Bodil Nilsson.

Val av redaktör
Styrelsen har utsett Christer Lundgren till redaktör

Årsmötet 14 maj 2013
Årsmötet fortsatte diskussionen om läget i Irak och föreningens uppgifter i rådande situation. Huvuddelen av USA:s stridande förband har dragits tillbaka. Det är en seger för det irakiska folket och dess motstånd, men USA:s inflytande fortsätter i form av den ”politiska process” och sekteristiska politik som premiärminister al-Maliki genomför. Strategiska ramavtal och Memorandum for Understanding ger USA möjligheter till inflytande inom alla områden, även det militära.
Diskussionen återspeglas i uttalande och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013-2014.

Rättvisa för Irak- de skyldiga måste ställas till ansvar!
Accountability and Justice for Iraq!

Den internationella parollen inför 10-årsdagen av ockupationen 2013 fortsätter att prägla vårt arbete och kulminerar 16 – 17 april 2014 i Irakkommissionens arbete i Bryssel.
Under 2014 infaller 11-årsdagen av ockupationen och 10-årsdagen av USA:s två stora angrepp på staden Falluja. Detta har återspeglats i föreningens utåtriktade verksamhet liksom al-Malikiregimens proklamerade ”krig mot terrorismen” som drabbar Falluja, Ramadi och Anbarprovinsen med förödande kollektiv bestraffning.

Sommaren 2013
4 juli
Föreningen deltog i 4 juli-kommitténs manifestation mot USA:s krigspolitik på Stortorget i Gamla stan. Sigyn Meder höll ett appelltal för föreningen.

Hösten- vintern 2013
8 augusti
Läkaren och medlemmen i IrakSolidaritet Gunnar Olofsson anmälde president Obama för brott mot mänskligheten. Hela anmälan som gav eko i media finns på hemsidan.

9-11 augusti
Fredssamtal i Degerfors
Föreningen hade bokbord på plats med skriften: Irak – 10 år efter ockupationen, bra Iraklitteratur och bössor till Fallujainsamlingen.
Med anledning av president Obamas förestående besök bildades i Degerfors en bred aktionskommitté med deltagare från ett antal organisationer. Senare bildades ett Nätverk inför demonstrationsdagen 4 september. Aktionskommittén upplöstes och föreningen deltog i 4-septemberkommittén där vi utövade positiv påverkan och bidrog med huvudparollen: Nej till Big Brother Obama. Föreningen förespråkade så stor enighet som möjligt. För den intresserade finns viss historik på föreningens hemsida.

4 september
Manifestation med anledning av president Obamas besök.
Under förmiddagen deltog IrakSolidaritet i OFOG:s gatuteater tillsammans med Kristna fredsrörelsen och Kvinnor för Fred. Många stannade upp och diskuterade.
Föreningen deltog i manifestationen under parollen: Åtala krigsanstiftarna!
Vi aktualiserade frågan om USA:s kemiska krigföring i vårt flygblad. En bra och uppmärksammad insats.
Ett uttalande i frågan sändes till statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt.
Manifestationen riktade sig även mot NATO och det hotande angreppet på Syrien.
Vår styrelsemedlem Ulf Bjerén fick in stora delar av uttalandet i såväl Blekinge Läns Tidningar som Sydöstran.
Föreningen gav visst ekonomiskt stöd till OFOG och till Blekingeprotesten mot Obama.

11 september
Skamligt pris till krigshetsaren Madeleine Albright
Anna Lindhs Minnesfond gav sitt årliga pris till Madeleine Albright. Det skedde under en kväll med tal och underhållning i Kungsträdgården. Bl.a. var Jack Straw inbjuden att tala.
Föreningen delade ut ett uttalande/flygblad i Kungsträdgården.

13 september
Immunitet för krigsförbrytare
Föreningen protesterade i uttalande över det rättsvidriga kravet från USA:s justitiedepartement att ge krigsförbrytare immunitet.

Lissabon 11 – 13 oktober
Vårt internationella nätverk IAON (International Anti-Occupation Network sammanträdde i Lissabon. Från föreningen deltog Mike Powers och Sigyn Meder på egen bekostnad.
Ett gemensamt uttalande antogs.

24 oktober
Thage G. Peterson talade på FN-dagen i Rättviks kyrka och nämnde IrakSolidaritet bland de solidaritetsorganisationer han uppskattar, något vi känner oss hedrade över och föreningen hyllade honom på 80-årsdagen.

12 november
Falluja, USA:s Guernica i Irak
Seminarium med filmer och tal på ABF Stockholm. Seminariet blev mycket uppskattat.
Dokumentationen finns på vår hemsida.

23 november
Socialistiskt forum på ABF Stockholm
Föreningen deltog som vanligt med bokbord och flygbladsutdelning under dagen.
Vi sålde 6 ex. av den utmärkta boken Kriget mot Iraks kultur.

Vintern-våren 2014

30 januari 2014
Seminarium om Falluja 10 år efter USA:s angrepp på staden.
Bredängs bibliotek
Korta filmer om USA:s avsiktliga förstörelse av Falluja och de missbildade barnen, konsekvens av USA:s krigföring.
Bra möte.
Dokumentationen finns på hemsidan.
I samarbete med Bredängs bibliotek och ABF Sydväst

11 februari
Dirty Wars
”När världspolisen systematiskt agerar utanför lagen”
Jeremy Scahills dokumentärfilm visades på Zita Folkets Bio.
Filmen skakade om och följdes av bra möte med partidebatt. Medlemmar från de rödgröna partierna deltog. Samtalet leddes av Carl Tham.
Dryga hundratalet deltog under kvällen.
Arr. var Zita, Afghanistansolidaritet, Charta 2006, ABF Stockholm och IrakSolidaritet.
Dokumentationen finns på hemsidan.

15 februari
De skyldiga går fortfarande fria
Irakkommission i Bryssel
15-18 april håller International Association of Democratic Lawyers (IADL) sin kongress i Bryssel. Samir Amin är inledningstalare.
Juristerna ska diskutera sitt arbete i försvar för folkens rättigheter världen över.
Under två av dessa dagar, 16-17 april, anordnar IADL och Brussells Tribunal en särskild Irakkommission där jurister och aktivister kan diskutera hur man kan fortsätta arbetet med frågan om ansvar för krigsbrott och rättvisa åt Irak. Sådant brott bör ha konsekvenser både för de ansvariga och för krigets offer.
Denna del av konferensen anordnas i partnerskap med IAON (International Anti-Occupation Network), KLFCW (Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War), GICJ (Geneva International Center for Justice) and LAW (Lawyers Against War). Talarlistan (på engelskan här) är mycket imponerande liksom deltagarna i stödkommittén.
IrakSolidaritet har gett sitt stöd till konferensen både ekonomiskt och i det konkreta förberedelsearbetet. Mike Powers modererar en av sessionerna och har ingått i organisationskommittén.
Dokumentation med länkar till program och alla talare finns på hemsidan.

19 februari
Vädjan från Falluja och för Fallujainsamlingen
I årsskiftet 2013 - 2014 gick al-Maliki till angrepp på Anbarprovinsen som sedan dess bombats och granatbeskjutits. Situationen är mycket svår. Även sjukhus och bostadsområden bombas.
Flyktingkatastrof råder. Föreningen uppmanade till stöd för Fallujainsamlingen och redovisar i appellen hur pengar från insamlingen använts. Inom 2 veckor kom några bidrag på 1000 kronor, 2000 kronor och fler på 100-tals kronor. Vi vet att denna solidaritet är mycket uppskattad även om det behövs mycket mer pengar.
Vädjan finns på hemsidan.

27 februari
Samtal: Utarmat uran – strålningsskador för 1000 år
Samtal med medicinaren och den förste FNL-aktivisten Sköld Peter Matthis som också var med och startade Vietnamrörelsen.
Konsthall C, Hökarängen.
Ett litet, men bra möte med många frågor och diskussion.

8 april
Konstnärinnorna i föreningen ADA vek tranor för fred mot radioaktiva vapen på Farsta bibliotek. De hade med sig bössor till Fallujainsamlingen.
Barbro Skoog skriver

8 april
Föreningen protesterar mot det lagförslag om bortgifte av 9-åriga flickor som den irakiska regeringen framlagt. Protestbrev har sänts till utrikesminister Carl Bildt med uppmaning att protestera till premiärminister al-Maliki och i olika internationella sammanhang.
Legalisera inte bortgifte av 9-åriga flickor!

16 – 17 april
Irakkommissionen i Bryssel
De utomordentligt viktiga frågorna om hur vi ska komma åt de ansvariga för brott mot freden och brott mot mänskligheten även juridiskt lyftes och diskuterades. Många folktribunaler med stort symbolvärde har genomförts under de gångna 11 åren, men världen måste göra allt för att även nå juridiska framgångar. Mycket bra, inspirerande och kunniga tal hölls. Från föreningen deltog Mike Powers, Mathias Cederholm, Bodil Nilsson och Sigyn Meder.
Föreningen redovisar Irakkommissionens arbete efter årsmötet 8 maj.
Dokumentationen kommer på hemsidan.

22 april
Föreningen visade den amerikanske marinsoldatens Ross Caputis dokumentärfilm, Fear not the Path of truth, om novemberangreppet 2004 mot Falluja på ABF Stockholm.
Ross Caputi framförde en filmad hälsning direkt till mötet liksom dr. Samira Alani, ansvarig för de missbildade barnen på allmänna sjukhuset i Falluja. Bombningarna av sjukhuset och bostadsområden har tvingat henne i flykt. Det betyder katastrof för dessa barn.
Filmaren Maj Wechselmann kommenterade filmen, gick igenom brotten mot Irak och berättade om sina filmningar när hon var där som mänsklig sköld.
Sigyn Meder inledde och irakiska vänner talade.
Dokumentationen kommer på hemsidan

1 maj
Föreningen delade som vanligt ut flygblad, sålde tidningen och samlade pengar till Fallujainsamlingen. Även på kvällen när stor proggmusikkväll hölls på Cirkus.
Flygblad spreds.

Irakskriften: 10 år efter ockupationen
Föreningen har fortsatt att sprida denna skrift som mött mycket positivt gensvar. Föreningen har inte gett ut något nytt nummer av Brännpunkt Irak, men avser att ge ut en broschyr om barnen födda med genetiska skador, en katastrof och ett krigsbrott som inte uppmärksammas i Sverige.

Hemsidan
Hemsidan får goda vitsord och har ett ökande antal besökare. Hemsidan erbjuder längre, analyserande artiklar och redovisar vår verksamhet. Informationen om vad som händer i Irak är mycket viktig med tanke på den desinformation eller tystnad som råder i media. T.ex.råder tystnad om regimens angrepp på Anbarprovinsen. Hemsidan kan här spela en viktig roll.

Fallujainsamlingen, tidningsförsäljning och flygbladsutdelning
sker främst på konferenser, seminarier och gatuaktioner på ett antal orter i Sverige där föreningen har medlemmar.

Insamlingsresultat 25 april 2014 var 356 355 kronor
Under det gångna verksamhetsåret har följande utbetalningar gjorts
Under 2014
27 049 kronor i nödhjälp till familjer på flykt undan regeringsattacker på staden Falluja.
2 224 kronor i extra stöd till Irakkommissionens arbete i Bryssel 16 – 17 april.
Under 2013
9 373 kronor i stöd till Irakkommissionens viktiga arbete i Bryssel 16 – 17 april
6 523 kronor till den tidigare marinsoldaten Ross Caputi för att göra det möjligt för honom att avsluta sin Fallujafilm: Fear not the Path of Truth.
Alla utbetalningar finns redovisade med mer detaljer på vår hemsida.
Främsta bidraget till insamlingen kommer från enskilda medlemmar i hela landet som regelbundet stöder insamlingen. Resten kommer från bössinsamlingar och mer sporadiska bidrag.

Styrelsemöten och medlemsutskick

Styrelsen har hållit 8(?) protokollförda möten. Medlemsbrev informerar medlemmarna om vår verksamhet och läget i Irak.

Internationellt samarbete
Vårt internationella samarbete med IAON ( International Anti-Ockupation Network) är av stor vikt för vårt arbete.
Information och kontakter är till stor nytta. Årets samarbete har dominerats av förberedelser och genomförande av Irakkommissionens konferensdagar i Bryssel 16 - 17 april. Se ovan.
Den kampanj som bedrivits från IAON för frigivande av Ayse Berktay, fredsaktivist, och en av initiativtagarna till World Tribunal on Iraq, har gett resultat. Ayse har frigetts i väntan på rättegång efter 2 år i fängelse.

Uttalanden och pressmeddelanden
har gjorts i aktuella och viktiga frågor. Se hänvisningar ovan.

Media
Tystnaden och desinformationen fortsätter, men en del kommentarer och artiklar har publicerats, bl.a. i Blekingetidningar.
140506
IrakSolidaritets styrelse

140506

Senast ändrad: 2015-08-06
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .