.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Delning av Irak: mer våld, fler flyktingar och etnisk rensning

Följande debattartikel är svaret på ett inlägg som förespråkar delning av Irak. Artikeln är skriven av Sigyn Meder och publicerades först på Jinges blogg, en av Sveriges 10 största bloggar.

Anders Svensson ser positivt på en splittring av Irak i 3 stater, hävdar han 1 augusti. Det är dock en illusion att tro att det blir ”lugn och ro” med en delning av Irak. Iraks ockupationshistoria med fler exempel visar på motsatsen. Det leder till mer våld, fler flyktingar och etnisk rensning.

Iraks folk med sina många etniska och religiösa grupper har levt i god sämja under århundraden. Äktenskap mellan sunni och shia var ytterst vanliga före ockupationen. Inga klaner är enbart sunni eller shia. Alla områden och stadskvarter är etniskt och religiöst blandade. Bagdad är även kurdernas stora huvudstad med upp till en miljon kurdiska invånare.
De 100 Bremerbesluten som följde direkt efter ockupationen och den USA-dikterade konstitutionen medförde ett politiskt system där sekterism är förhärskande och kvotsystem grundade på etnisk och religiös tillhörighet infördes med etnisk rensning och konflikter som följd. USA lät bygga den första höga muren med checkpoints i Bagdad runt historiska Adimiyakvarteret som ett led i den etniska rensning som USA bedrivit under hela ockupationen med hjälp av olika klientregimer i gröna zonen.

Etnisk rensning och fördrivning har drabbat Iraks alla mångfacetterade etniska och religiösa grupper. Det är fruktansvärt när nu kristna fördrivs från Mosul, men skeendet har pågått under hela ockupationen och ockupationen måste hållas ansvarig. Denna etniska rensning drabbar turkmener som fördrivs med hjälp av kurdiska peshmergas som lägger beslag på områden söder om KRG:s region (Kurdiska regionala regeringen). Den har drabbat sunnimuslimer som fördrivits från Bagdad, Falluja med fler orter eller mördats. Shiiter har fördrivits från kvarter med övervägande sunnibefolkning. Yezidier, Mandéer och Shabak mördas eller fördrevs.
USA instiftade dödsskvadroner som härjade under många år och nu har dessa aktiverats.

Delning av Irak med etnisk rensning som verktyg är imperialismens politik och går tillbaka till gemensamma USA-Israeliska planer för att balkanisera Mellanöstern för bättre kontroll av oljan och andra resurser och få stopp på Iraks starkt propalestinska hållning under Saddam Hussein. Samma politik av ”balkanisering" har imperialismen även planerat för Syrien.
En delning av Irak skulle förstärka ovan nämnda förödande och fruktansvärda konsekvenser för Irak.
Under 7 månader har den irakiska regimen bombat Falluja, Ramadi och andra städer i Anbarprovinsen under fullständig medial tystnad. Bombningarna har nu utvidgats till även andra områden i Irak. Detta sker med benäget bistånd av USA som i dagarna lovat skicka ytterligare 5000 Hellfiremisiler och redan sänt nästan 1000 militära rådgivare. Tidigare militär personal eller privat kontraktsanställda är inte inräknade. Enligt USA:s egna uppgifter är 90 militärer direkta rådgivare till al-Malikis armé. USA har med andra ord direkt ansvar för det fortsatta dödandet av civila i Irak. Även Iran deltar med iransk milis på al-Malikis sida och detta är inte obekant för USA. Iran har nyligen åter erbjudit USA direkt samarbete i Irak i ”kriget mot terrorismen”.
Bombningarna, även med ”barrel bombs”, fortsätter att driva iväg människor från sina hem. Inför våra ögon fortgår etnisk rensning i Irak. Det är inte bara ISIS hemskheter som driver bort kristna och andra från Mosul. Regimens bombningar av Mosul utgör också en orsak.
Al-Maliki har även under juli månad i år angripit den heliga staden Karbala där ett kvarter med en shiitisk prästs kontor bombades. Prästen tillhör oppositionen mot al-Maliki. Många dödades vid anfallet och därefter har minst ett 100-tal av prästens anhängare mördats. 22 juli anföll regimen en moské i Basra och dödade imamen och 2 besökare. All opposition förföljs.
USA/NATO och andra utländska intressenter ser all folklig opposition som ett hot mot ekonomiska intressen i Irak. ISIS kommer som ett brev på posten när den folkliga kampen tar fart och är den förevändning som behövs för att ingripa. En delning av Irak skulle försvåra den folkliga kampen. Vart skulle de kristna ta vägen i ett delat Irak?

Assyriska Riksförbundets ordförande Afram Yakoub betonar i ett inlägg i SvD 140727 att en delning av Irak vore en katastrof som sannolikt skulle leda till ytterligare folkfördrivningar och krig. Assyrier och andra religiösa och etniska grupper på Nineveslätten vill inte införlivas med KRG vars repressiva metoder han beskriver.
Det är oppositionen mot den såväl USA som Iranstödda regimen som bombas. Inte ISIS. ISIS är en förevändning och utgör den andra sidan av USA/NATO/Israels mynt och avsikten är en balkanisering av Mellanöstern och uttalas i en serie dokument och bygger på USA-Israeliska gemensamma planer. Obamas vice-president Joe Biden är en uttalad förespråkare för en delning av Irak. Tidigare CIA-chefen general Michael Hyden säger att Irak är dött. ”Irak kommer inte att återupprättas” och kommer att ersättas av ”3 efterföljande stater”.
Även en del av Syrien skulle kunna ingå i den sunnitiska staten. ISIS (IS) beskrivning av ”kalifatet” inbegriper en del av Syrien i en sunnitisk stat och sammanfaller med USA-Israels planer.
Det folkliga motståndet mot al-Maliki och den kvarvarande ockupationsstrukturen försvarar Iraks nationella oberoende och enhet.
Det är bara i högtidstalen Obama talar om ett enat Irak. I praktiken har USA sedan länge förberett en delning av Irak.
Iraks nationaliserade olja är ännu ett exempel. Inkomsterna betalade ett berömvärt uppbygge av Mellanösterna bästa utbildning och sjukvård. I och med ockupationen har oljan och gasen sålts ut. Dess inkomster göder nu internationella bolag och den politisk korrumperade Malikiregimen i gröna zonen. Bolag som Exxon har skrivit olagliga kontrakt direkt med KRG. Iraks parlament har under tryck av folklig opinion inte antagit den nya av USA skrivna oljelagen. Alla oljekontrakt är illegala enligt fortfarande gällande oljelag.
Amerikanska oljeexperter anser att Exxon inte skulle kunna skriva kontrakt med KRG utan medgivande av USA:s regering som därmed stöder KRG. Oljan är och bör vara en nationell angelägenhet vars inkomster ska fördelas rättvist. Oljan flyter under alla Iraks regionala gränser. En delning av Irak skulle leda till svåra konflikter om oljan.

Artikeln med följande debatt på Jinges blogg

Några artiklar som belyser ovanstående:

Ordförande för Assyriska riksförbundet skriver
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/malms-politik-en-katastrof-for-irak_3775296.svd
2 artiklar som bl.a. behandlar frågan om delning av Irak och etnisk rensning
Brännpunkt Irak nr. 2, sid. 40-41

Brännpunkt Irak nr. 3, sid. 16, 17,18
Dödsskvadroner i Irak
The Israeli Dream”: The Criminal Roadmap Towards “Greater Israel”?

US-Sponsored Terrorism in Iraq and “Constructive Chaos” in the Middle East
The coming Desintegration of Iraq
En historiker i USA:S militära etablissemang varnar för följderna av en delning av Irak, risken för fullständigt sönderfall blir då överhängande pga arvet efter de förfärliga ockupationsåren. Han visar initierat på hur olika grupper kan tänkas komma att agera. Författaren tar dock inte upp USA:sroll och ansvar för denna politik.

Senast ändrad: 2014-08-22
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .