.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
"DEMOKRATIN"
REGIMEN I IRAK
FOLKRÄTT
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Irakisk rapport om brott
mot mänskliga rättigheter

Ett nätverk av mer än 20 människorättsorganisationer i Irak har sammanställt en rapport om brott begångna mot det irakiska folket. Rapporten är ställd till FNs generalsekreterare Kofi Annan och John Pace på FN-organet UNAMI i Irak med en begäran om att FN undersöker dessa allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i Irak. Undertecknaren, Muhamad Al-Darraji, chef för nätverket MHRI, utpekar i texten både de amerikanska och brittiska ockupanterna och den irakiska regeringens styrkor som ansvariga för brotten.
280.000 människor av bägge könen och alla åldrar är fängslade i USAs fångläger i Irak, säger rapporten.

-Amerikansk militär medicinsk personal avlägsnar organ och kroppsdelar från skadade fångar innan de dödar dem, och även från dödsdömda fångar. Dessa kroppsdelar säljs sedan, via ett välorganiserat nätverk, i USA. Många lik efter människor dödade av USA-trupperna saknade organ. Ironiskt nog beskriver de medicinska rapporterna dödsorsaken som naturlig, säger rapporten.

Rapporten är daterad 20 augusti 2005 under namnet "First Periodical Report of Monitoring Net of Human Rights in Iraq", består av detaljerade genomgångar på 107 sidor. Under punkten Rasism står:

-Ett av de största brotten begångna av ockupationen är att införa rasism genom att dela in den tillfälliga regeringens myndigheter och institutioner på rasmässiga och religiösa grunder. Denna praktik breddades genom införandet av de ökända undantagslagarna. Om ett visst parti tar kontroll över ett ministerium avskedas hittillsvarande personal och kadrer, särskilt de i högre nyckelpositioner, och utvisas från sina kontor för att kunna ersättas med ny personal från detta parti. Detta skedde till exempel i ministeriet för el under början av Al-Ja'afari-regeringens tid. Den nyutnämnde ministern för el hörde till den shiitiska bekännelsen; tre generaldirektörer, alla sunni, avskedades och ersattes av shia-anhängare. Samma sak skedde i andra ministerier.

Andra punkter med konkreta beskrivningar och anklagelser är: Krigsförbrytelser och Brott mot mänskligheten, Mord, Brott mot barnens rättigheter, Kollektiv bestraffning, Minoriteter... I fem punkter sammanfattar rapporten sina rekommendationer till FN och det internationella samfundet. Den första gäller en internationell kampanj för frihet åt fångarna i de amerikanska fängelserna som ett första steg mot en dialog mellan de olika irakiska krafterna. Den andra är att USAs trupper dras bort från städerna som ett första steg mot totalt tillbakadragande. I den sista punkten uppmanar rapporten FNs säkerhetsråd att ta en ny resolution om Irak med nya procedurer och mekanismer till skydd för demokrati och mänskliga rättigheter i Irak. Bl a att FNs övervakning påskyndas och att de amerikanska trupperna ersätts av arabiska eller internationella styrkor som inte deltog i ockupationen.

Kommentar:


En av organisationerna i nätverket MHRI är Studiecentret för mänskliga rättigheter och demokrati i Falluja. I föreningen IrakSolidaritets Fallujabroschyr finns ett antal dokument från denna organisation om den medvetna amerikanska förstörelsen av Falluja.

Rapporten tar upp den så kallade Vargbrigaden som lyder under det irakiska inrikesministeriet och USA. Brigaden har parallella fängelser och fångläger där tortyr är självklar. Den griper och trakasserar människor.

Badrbrigaden tillhör SCIRI-partiet. Detta parti är tillsammans med Dawapartiet del av de mest fundamentalistiska krafterna i Irak. De har hela tiden samarbetat med USA och suttit med i alla quislingregimerna. Bägge partierna stöds av Iran. Badrbrigaden bildades i Iran och härjar nu fritt i Irak.

I Vargbrigaden utgörs kärnan av folk från Badrmilisen och de kurdiska milisstyrkorna peshmergas.

Läs hela rapporten på engelska via länken nedan. Den finns på arabiska på MHRIs hemsida som lovar arbeta fram material på engelska också. Rapporten är del 1 och del 2 finns också nedan.

Där finns också en länk till en rapport från Studies Center of Human Rights and Democracy i Falluja till FNs kommission för mänskliga rättigheter daterad 26 mars 2005.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••Läs också Olle Svennings artikel i Aftonbladet 16 november 2005 om USAs bomber av vit fosfor och napalm. Han säger att några massförstörelsevapen aldrig hittades i Irak. "Nu är det den stora krigsmaskinen USA som sprider gift och förödelse och som använder de mest inhumana vapen mot motståndare och civila."


Ladda ner
second report2.pdf
last report of Fallujah crimes.pdf
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .