.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
IMPERALISM
OLJA OCH EKONOMI
IRAKS GRANNAR
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Senatens tortyrrapport
Stoppa tortyren!
Ställ de skyldiga till ansvar!
Ingen straffrihet för krigsbrott!

 

Efter många års förhalande av ljugande CIA-chefer, förnekande politiker och följsamma media, publicerades senatens underrättelseutskotts redigerade sammanfattning av CIA:s tortyrprogram. Sammanfattningen består av 470 sidor. Mindre än en tiondel av den ursprungliga rapporten på c:a 6000 sidor. 9000 dokument återstår att publicera.
CIA har även förstört ett antal videotapes, något som utgör federalt brott.
Obamaadministrationen gör allt för att slippa publicera 1000-tals tortyrfoton från Irak och Afghanistan. En federal domare säger att fotona inte utgör ett hot mot USA:s säkerhet som administrationen vidhåller.
Kanske kan vi hoppas på och vi kräver naturligtvis att dessa foton publiceras.

Rapporten är en fruktansvärd läsning om fysiskt och psykiskt förnedrande och omfattande tortyr. Och det är bara att hoppas att detta utgör startpunkten för rättsliga följder för de ansvariga och skyldiga. Den tortyr som beskrivs i det publicerade dokumentet, är mer än tillräckligt för fällande domar.
Och då vet vi att mycket saknas. Allt måste publiceras. Vi måste få veta vad USA:s armé, andra NATO-medlemmar och kontraktsanställda gjorde med fångar i Bagramfängelset. Den kände tyske krist-demokratiske politikern och författaren, som även är en övertygad krigsmotståndare, Jürgen Todenhöver, beskriver fasaväckande exempel i sin nyligen utkomna bok: hundar ska ha använts för att våldta fångar för att framtvinga bekännelser. Mohammed som arbetade för USA, har flytt från Afghanistan och säger att "Guantánamo är ett paradis jämfört med Bagram.
Några skakande vittnesmål om tortyr i Irak har översatts för vår hemsida från Krigsbrottstribunalen i Kuala Lumpur 7-11 maj 2012 där afghanska och irakiska vittnen redogjorde för den tortyr de utstått.
Abbas Abid, chefsingenjör vid ministeriet för vetenskap och teknik i Bagdad och nu bosatt i Bagdad, hävdade att han torterades när han hölls i al-Jadiriyafängelset.
Han greps 28 augusti 2005 av mer än 15 amerikanska och irakiska soldater när de gjorde en räd mot hans brors hus.
I fängelset utsattes han och andra för elchocker. Torterarna hängde vikter i hans penis och tvingade honom att dricka urindrivande vätskor samtidigt som han hade gummiband åtdragna om sin penis så att han inte skulle kunna kissa.
Abbas tilläts av säkerhetsskäl att täcka sitt ansikte vid vittnesmålet.
5 oktober 2006 fördes han inför domstol, men frisläpptes då inga bevis mot honom fanns.
”Jag blev tvungen att betala 10.000 dollar till myndigheterna för fängelset som lyder under justitiedepartementet.

Vetskapen att utbildade läkare, psykologer och annan vårdpersonl utbildade för att rädda liv deltagit vid torty, är skrämmande.

Alla vet att tortyr är förbjudet enligt folkrätten. Och världen känner till den omfattande tortyren. 54 länder, även europeiska, har villigt deltagit i CIA:s tortyrprogram på hemliga ”black sites” runt om i världen. Tortyren har kallats ”förstärkt förhörsteknik”.­ ”Förstärkt” (enhanced) låter positivt påpekar Mellanösternkännaren Robert Fisk i en artikel. Språket används för att dölja det verkliga innehållet och ta udden av eventuell kritik.

Även amerikansk lag förbjuder tortyr: ”The War Crimes Act, 18 U.S.C. § 244 gör det till ett brott för varje person, ”vare sig i eller utanför USA” att begå ”ett krigsbrott”. Krigsbrott definieras som allvarliga brott mot Genèvekonventionerna, och särskilt, varje handling som bryter mot Artikel 3, skriver advokaten Inder Comar.
­
Även om CIA-cheferna Hayden och Brenner och politiker på högsta nivå dolt sanningen och förvridit fakta, har väldigt mycket sipprat ut och avslöjats. Vi har bl.a. visselblåsarna Chelsea Manning, Julian Assange, John Kiriako och Edward Snowden att tacka för mycken kunskap.
Manning och Kiriako sitter i fängelse. Chelsea Manning fick utstå tortyr och dömdes till 35 års fängelse. John Kiriako vägrade delta i tortyr. Snowden tvingades fly och Assange sitter fortfarande på Ecuadors ambassad i London.

Krigsförbrytarna går fria. Enbart ett fåtal skyldiga på lägre nivå har straffats.
Underlag för åtal har funnits, men USA-administrationen har lyckats avvärja alla försök.
Idag med den nya rapporten om tortyr, finns ett samlat underlag. Även om det långt ifrån täcker alla tortyrbrott USA ska hållas ansvarigt för, måste den folkliga opinionen, alla hederliga politiker, humanitära och andra organisationer, driva frågan till en sådan storm att USA inte längre kan stå emot och naturligtvis bör ICC hålla sig berett att ta upp frågan.
Vi kan inte tillåta att USA, Storbritannien och andra ansvariga för krigsbrott slipper undan.
Vi kan inte tillåta ”double standards”. Vi kan inte tillåta straffrihet!

Det är även nödvändigt för att folket i USA ska kunna göra upp med sin tillåtande inställning till tortyr. Politiker, media och säkert även den kommersiella kulturen har ett stort ansvar i att så är fallet.
En majoritet av USA:s befolkning svarade i en enkät nyligen att de stöder CIA:s förhörstekniker mot terrorismmisstänkta åren efter 11 september enligt PEW:s undersökning.

Kort efter Obamas seger i presidentvalet 2008, uppmanade FN:s specielle rapportör om tortyr, Manfred Nowak, president Obama att följa internationell och amerikansk lag och väcka åtal mot CIA-ansvariga för tortyr och advokater som framlade förslag och godkände beslut att använda tortyr mot misstänkta för terroristbrott.
Det faktum att Obama vägrade följa internationell rätt med motiveringar som att han föredrog ”att se framåt, snarare än bakåt”, strider också mot denna rätt.
Inte heller har Obama fullföljt sin lagliga plikt att ställa tidigare presidenten George W. Bush och försvarsminister Donald Rumsfeld inför rätta.
Så här överslätande uttrycker sig president Obama: En hel del av dessa människor (CIA) arbetade hårt under enorm press och är verkliga patrioter - men när jag nu sagt detta,  så gjorde vi några saker som var fel".
”Ingen nation är perfekt”, säger Obama och fortsätter att avvisa åtal mot Bushadministrationen.

Den publicerade rapporten föranlåter FN:s specielle rapportör om kontraterror och mänskliga rättigheter, Ben Emmerson, att kräva att ansvariga regeringsmedlemmar (Bush med fler inbegripna) och CIA-ansvariga ställs inför rätta. Folkrätten förbjuder immunitet för ansvariga för krigsbrott, något som president Obama krävt för Bush och hans medskyldiga.
Zeid Raad al-Hussein, FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter säger att ” det är kristallklart” under internationell lag att USA, som undertecknat FN:s tortyrkonvention 1994, måste garantera åtalsansvar.

...Om inte denna viktiga sanningsprocess leder till åtal av ansvariga politiker, kommer tortyren att förbli ett "politiskt val" för kommande presidenter, säger Kenneth Roth, verkställande direktör för HRW (Human Rights Watch).

Erika Guevara, ansvarig för USA:s Amnestysektion, säger att USA har inget annat val under internationell lag än att gå vidare med åtal.”
Trevor Timm, verkställande chef för Freedom of the Press Foundation, skrev när rapporten publicerades: ”Istället för att fokusera på det olagliga med tortyr, arbetade senator Dianne Feinsteins undersökande personal med att dokumentera tortyrens bristande effektivitet. Nu pågår diskussion i USA om tortyren fungerade. Det gjorde den naturligtvis inte, men debatten borde vara: Varför i helvete befinner sig inte dessa ljugande torterare i fängelse”?
Att Bush inte skulle känt till vidden av tortyren och godkänt den, går inte heller att hävda.
Tidigare vice-president Dick Cheney erkände nyligen för Foc News att Bush” de facto var fullt delaktig i förhörsprogrammen och måste godkänna dem”. Cheney tillade att de även ”diskuterade förhörsteknikerna”.

Dick Cheney har haft stor publicitet i TV och tidningar och uppmanat världens nationer att ” en gång för alla förbjuda det avskyvärda och hemska bruket att publicera tortyrrapporter”.

Tortyren förekom långt innan 9/11 som åberopas som ”ursäkt” och har varit en integrerad del i USA:s politik och tortyr utövas av armén och andra instanser och inte uteslutande CIA.
Döda allt som rör sig”, författaren Nick Turse anger Vietnam som utgångspunkt för USA:s militära doktrin av krigföring i kombination med omfattande användning av tortyr”
Det är även klart att syftet med tortyren både är att skapa skräck och terror hos civilbefolkningen och att framtvinga de bekännelser man vill ha.
Bushadministrationen krävde att få fram samband mellan Irak och Al Qaida, mellan Irak och 11 september och använde tortyr i detta syfte eftersom det bevisligen inte fanns några samband. Bushadministrationen behövde dem för att rättfärdiga angreppet på Irak.

Det är oerhört viktigt att Europa tvingas ta sitt ansvar för tortyr och andra krigsbrott och medhjälp till USA:s brott. Många europeisla länder är medskyldiga och har gjort allt för att deras krigsbrott ska tystas ner. Behandlingen av de 2 egyptierna, Ahmed Agiza and Muhammed al-Zery, som deporterades från Sverige till tortyr i Egypten med CIA:s hjälp, är en skam för Sverige.
Storbritanniens del i tortyr måste leda till ansvar. Tony Blair måste ställas inför rätta för krigsbrott. Han har det direkta ansvaret för tortyr i Irak och Afghanistan som begåtts av brittiska soldater. Allt fler anklagelser dyker upp. 100-tals nya fall av tortyr av män, kvinnor och barn från 13 till 101 år undersöks nu av ICC (Internationella Brottsmålsdomstolen).
Tony Blair tillåts i media försäkra att han alltid varit emot tortyr.
Jack Straw, dåvarande utrikesministern "visste ingenting".

Det är även nödvändigt att undersöka tortyr begången av miliser knutna till USA och deras klientregimer i Irak. USA bär ett ansvar för dessa övrgrepp. Det gäller även brott begångna efter 2011 när den största delen av USA:s militär lämnade Irak. Nu sker åter en upptrappning av USA:s militära närvaro i Irak och under de gångna åren har USA gett sitt stöd till den irakiska regimen och upprustat den. Svår tortyr har avslöjats i fängelser och utbredd tortyr och våldtäkter av kvinnor har väckt stor vrede hos befolkningen.
Detta bidrog till protesterna i Anbar där stora fredliga manifestationer organiserades under 2012. Sedan december 2013 bombas Anbar med fler områden dagligen av regimen och nu även USA-alliansen. Amnesty och HRW rapporterar om mord på fångar, tortyr och övergrepp.

Under årens lopp har ett stort antal avslöjande rapporter om USA:s tortyr av fångar publicerats och många tribunaler har ägt rum med vittnen och fakta om den omfattande och spridda tortyren.
Generalmajor Antonio Taguba  sammanställde en förkrossande rapport om övergrepp på Abu Ghraibfängelset.
Han beskriver "åtskilliga händelser av sexuella, uppenbara och urskillningslösa övergrepp mot många fångar...systematiskt och olagligt våld".
Seymour Hersh beskriver i The New Yorker vad som hände och utfrysningen av generalmajor Taguba.
WTI (World Tribunal on Iraq) var en serie tribunaler som bl.a inbjöd tortyroffer och andra att vittna om ockupationens tortyr och andra krigsbrott. I Stockholm hölls en tribunal i november 2004. Vi som tog initiativet till denna tribunal, kom senare att bilda föreningen IrakSolidaritet.
Krigsbrottsdomstolen i Kuala Lumpur är mycket viktig i sammanhanget. Även om domslut är symboliska, var alla jurymedlemmar väl kända advokater och sakkunniga och grundade sina uttalanden på internatiuonell rätt.
Initiativtagaren till krigstribunalerna i Kuala Lumpur, Malaysias tidigare premiärminister Mahathir Mohamad uppmanar världen att uppmärksamma detta och åklaga de skyldiga.
De är mördare och det som sker har ingenting med civilisation att göra. Som det är nu ”kommer mäktiga länder undan med mord”.

"Var är åtalen? Det är allt som har någon betydelse nu. Var är åtalen"? utropar journalisten John Pilger i en intervju.

Och det är ju det det handlar om. De skyldiga måste ställas inför rätta. Folkrätten måste upprätthållas. Kompensation måste utbetalas till tortyroffer och deras familjer.
Straffrihet för somliga ska inte accepteras!
Likhet ska råda inför lagen!
141217

Senast ändrad: 2015-01-10
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .