.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Nyhetsbrev 141221
Upprop mot tortyren
Tortyrrapporten
Mer om USA:s upptrappning av Irakkriget
Om situationen för civilbefolkningen och flyktingkatastrofen
Skamligt att Tony Blair prisbelönats av Rädda Barnen

Skriv på och sprid gärna!
Upprop
Stoppa tortyren!
Ansvar: JA - Straffrihet: NEJ!

Efter många års förhalande av ljugande CIA-chefer, förnekande politiker och följsamma media, publicerades senatens underrättelseutskotts redigerade sammanfattning av CIA:s tortyrprogram. Sammanfattningen består av 470 sidor. Mindre än en tiondel av den ursprungliga rapporten på c:a 6000 sidor. 9000 dokument är opublicerade.

Två tidigare biträdande FN- generalsekreterare och FN:s humanitära samordnare för Irak, Hans von Sponeck och Denis Halliday, har tagit initiativ till ett upprop mot tortyren. Irak Solidaritet och vårt internationella nätverk I.A.O.N, Afghanistansolidaritet, TFF och fler stöder uppropet.
Så här avslutas uppropet: ”Vi, undertecknare från alla delar av världen, uppmanar därför USA:s regering och dess justitieminister att brådskande starta en rättslig process i enlighet med principerna om jämlikhet inför lagen. Om de inte gör det, kommer andra internationella organ, såsom Internationella brottmålsdomstolen, att ha skyldighet enligt internationell rätt att säkerställa att rättvisa skipas”.
Uppropet administreras av Brussells Tribunal och finns översatt till svenska och fler andra språk.
Här finns uppropet på Brussells Tribunal:
http://www.brussellstribunal.org/article_view.asp?id=1954#
Direkt till undertecknande: http://diy.rootsaction.org/petitions/stop-torture-accountability-yes-impunity-no

Den nyligen publicerade tortyrrapport en kommenteras i en artikel.

I augusti förra året, protesterade föreningen mot att Obamaadministrationen förberedde immunitet för George W. Bush och hans medskyldiga.

USA:s upptrappningen av sitt tredje Irakkrig fortsätter
Förra månaden beslöt Obamaadministrationen att sända ytterligare 1500 soldater till Irak. 1000 av dem utgörs av fallskärmssoldater från 82nd Airborne Division. Ytterligare ungefär 300 soldater från andra flygvapenstyrkor och Marinkåren ska sändas till Irak.
Andra deltagande länder i USA-koalitionen av "villiga" i "Operation Inherent Resolve", beräknas ställa upp med ytterligare 1500 militärer. Några tusen USA-och soldater av annan nationalitet anlände till Irak under sommaren och hösten.
Även antalet privat kontraktsanställda ökar.
I Storbritannien krävs försvarsminister Fallon på besked om de hundratals soldater som redan anlänt eller är på väg till Irak, ska delta i markstrider. Enligt Fallon, har IS trängt in i byar och städer och måste ”utrotas av marktrupper”. Han tillägger: detta måste göras av av en egen hemmaarmé, inte av västerländska grupper”.

Även Obama förnekar USA-deltagande i markstrider, men rapporter kommer om motsatsen. USA-trupp får ta till självförsvar, men var går gränserna?
En majoritet av folket i USA stöder angrepp från luften, men kanappst markstrider trots den virulenta krigspropagandan

Bombkriget leder till förstörelse, civila döda och oändliga flyktingskaror

Det faktum att IS tränger in i städerna, gör de USA-ledda bombningarna än allvarligare för civilbefolkningen. Det är de som drabbas. Förstörelsen är enorm och flyktingskarorna bara växer.
Enligt offentliga siffror, ligger 40% av Anbars städer i ruiner med infrastruktur och bostadsområden förstörda. 60 broar har förstörts och bara i provinshuvudstaden Ramadi har 38.000 hem förstörts.
Vad som inte sägs, är att en stor del av denna förstörelse åstadkommits genom regimens urskillningslösa bombningar och granatbeskjutning av Anbar sedan 30 december 2013!
Det har tvingat 100 000-tals i flykt! Och skett med USA:s stöd och beväpning och nu mer även USA/NATO-alliansens bombningar.

Ständiga massakrer sker i Falluja och andra städer under dessa angrepp.
9 september dödades 8 civila, varav 2 barn och 7 andra skadades av regimens angrepp.
Flera populära marknader har bombats av USA med många civila skadade som följd.

I följande korta film, ser du de drabbade barnen på Falluja allmänna sjukhus.

Iraks internflyktingar
De har ett helvete. De flyr undan regimens och USA:s med "villigas" bombningar.
De humanitära organisationerna får inte in tillräckligt med pengar till stöd för flyktingarna.
Bara i Anbarprovinsen finns närmare en halv miljon flyktingar. När Hit bombades, flydde 80 000 människor, varav många redan var flyktingar. Många är änkor och ensamstående kvinnor med barn att ta hand om.
Dessutom pågår etniska omflyttningar och demografiska förändringar i krigets spår.

USA/NATO:s bombningar kommer inte att lösa problemen med IS. Tvärtom strömmar nya till
Befolkningsmajoriteten vare sig de är shia eller sunni, stöder inte IS. Sunnibefolkningen behandlas i sin helhet som terrorister, ansätts, mördas och fördrivs. Att sunnibefolkningen skulle resa sig mot IS medan bomberna faller och regerings- och Iranunderstödda miliser attackerar, är knappast troligt.
Klaner som försökt bekämpa IS, mördas och har lämnats utan vapenstöd från regeringen.
Att den irakiska armén, även den sammansatt av olika miliser, inte klarat striderna utan flyr, står klart. Korruptionen med ”spöksoldater” har avslöjats och fortsätter i olika former. Soldater klagar att de inte får ut någon lön eller får dugliga vapen.

Så här uttrycker Noam Chomsky situationen: ”USA-bombningarna framkallar på vanligt och förutsägbart sätt den angripna civilbefolkningens vrede. De tycker inte om IS, men de vill inte attackeras av USA:s bomber".

Även Obama uttrycker att det behövs politiska lösningar, men har ändå bara krig på agendan, krig som enligt politiker och militärer ska vara i åratal.
I dagsläget kan bara vapenindustrin och företagen som ska få kontrakten på återuppbyggnad, glädja sig.

Fram till 9 december, anger USA det nya bombkrigets kostnader till 1,2 miljarder dollar eller 8,9 miljoner dollar om dagen.

I en kommande artikel återkommer vi till situationen för civilbefolkningen, till barrel bombs mot civila, situationen i Mosul där befolkningen fruktar blodbad vid kommande större angrepp och till de härjande regerings-och Iranunderstödda miliserna som härjar fritt.

Om det nuvarande läget finns följande artikel på vår hemsida.

Rapport från seminarium med Haifa Zangana och Jenny Wrangborg
USA:s tredje Irakkrig:
Kostnader och konsekvenser
Seminarium 27 november 2014, ABF Stockholm med
Haifa Zangana, irakisk författare och journalist samt
Jenny Wrangborg, poet
Mötet filmades av Franz Smidek och sammanfattning skrevs av Christer Lundgren

Det är skamligt att Tony Blair, krigsförbrytaren, nyligen fick Rädda Barnens Global Legacy Award på en tjusug gala i New York.

Så glöm inte att skriva på uppropet och sprida det!

Glöm inte heller Fallujainsamlingen!
Varmt tack för stora bidrag från några trogna givare så här till jul och för alla bidrag under det gångna året.
Vi studerar mottagare för en kommande utbetalning.
Sänd ditt bidrag till pg 11673-1

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Tillsammans försöker vi göra vad vi kan för att stoppa dessa pågående krig!

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se
141225

Senast ändrad: 2015-07-29
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .