.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Tal om situationen i Irak
Seminarium mot svensk militär inblandning i Irak
”Kampen om det oljerika och strategiskt belägna Irak"
Seminarium i samarbete med ABF 26 mars 2015

Sigyn Meder höll följande inledning om situationen i Irak.
Läs även tidigare omfattande artikel om det aktuella läget i Irak.

Vi har nog alla IS (Daesh) fruktansvärda kulturförstörelse på näthinnan, vi har morden och fördrivningen av människor vare sig de är kristna, sunni, shia, yazidier, shabak på näthinnan liksom de spektakulära avrättningarna.

Men det är en mycket ensidig bild av verkligheten vi får när vi läser våra mainstream media. Javisst vi vet att sanningen är krigens första offer. Den är svår att gräva fram, det är svårt att åtminstone få en mer allsidig bild och analys.
1 april 2015, infaller 12-årsdagen av plundringen och förstörelsen av Iraks nationalmuseum i Bagdad.
Donny George Youkhanna, museets legendariske chef sedan lång tid och kristen assyrier, uppmanade förgäves USA:s befälhavare att skydda muséet.
Det var inte meningen att museet skulle skyddas. ”Stuff happens”, var Rumsfelds cyniska kommentar. USA lät bygga helikopterplatta på Babylons murar, raserade arkeologiska utgrävningsplatser med sina tanks och lät kulturarvet skövlas. 1000-tals berömda, ovärderliga kulturskatter stals.
Donny George såg förstörelsen, betalade vakter ur egen ficka för att skydda vad som gick att skydda och såg att plundringen var väl organiserad och förberedd.
”Detta är mänsklighetens minne. Vi får inte glömma”, vädjade Donny George till omvärlden medan Iraks skatter bjöds ut på marknaderna. ”Detta är förlorat, borta”. Vi måste göra vad vi kan för att Iraks kulturarv ska räddas och inte glömmas bort”.
Han uppmanade världen att tända ljus 1 april för Iraks kulturarv. Han var en bejublad talare på Medelhavsmuseet i maj 2006.
Han säger i ett filmat dokument. Vi har alltid bott tillsammans i detta land, mina medarbetare är muslimer, mina vänner är shia, sunni, kristna, alla etniska och religiösa grupper, Vi har aldrig frågat efter folks tillhörighet. Vi har alltid i historien levt tillsammans. Irakier som kommer ihåg, vittnar om detta förhållande och det var det ockupationen avsiktligt slog sönder.

Denne kristne assyrier tvingades tidigt i flykt och kom till USA. Då hade han länge tampats med den shiamuslimska milis som fick hand om kulturministeriet och hotats många gånger.
Det enda USA skyddade var olje-och inrikesministerierna. Övriga lämnades till plundring.

Den irakiska författarinnan Haifa Zangana uttrycker sig på följande sätt om den pågående kulturförstörelsen i Irak: "Men det är ett brott som också måste ses som en del av kulturell förstörelse sedan invasionen 2003. Detta är en förstörelse som syftar till att radera minne och framför allt kollektiv identitet. De ansvariga för historisk förstörelse, oavsett vilken retorik de använder, måste ställas till svars som krigsförbrytare."
USA:s kulturförstörelse går hand i hand med förstörelsen av hela utbildningssystemet.
Mellan 2003 och 2008 skedde 31 598 våldsamma angrepp på undervisningsinstitutioner rum enligt en UNESCO-rapport, Ett FN-organ konstaterade 2005 att att 84% av Iraks institutioner för högre utbildning bränts, 700 grundskolor hade bombats, 200 bränts ner och över 2000 plundrats. Detta är bara en liten del av förstörelsen.

Att ”göra slut på stater”, kallade Wolfowitz, USA-ockupationens fruktansvärda ödeläggelse av den irakiska staten, en totalkollapsad stat vars hela infrastruktur förstördes från vatten-och elverk till sjukhus och skolor såväl under Gulfkriget och sanktionerna som efter 2003.

Wikileaksavslöjandena visar tydligt att USA var den verkliga organisatören av terrorn i Irak, där torterade människor med drillhål genom huvudet dök upp i travar på Bagdads gator.
Terror och dödsskvadronsexperterna, ambassadör John Negroponte general James Steel och Steven Castel, ansvariga för 80-talets dödsskvadroner i Centralamerika, dök upp i Bagdad. Redan 2004 hade USA öronmärkt 3 miljarder dollar för att skapa paramilitära grupper i Irak. USA-rådgivare befann sig på 8e våningen i inrikesministeriet och tortyrcentra på den 7e.

Irak var framgångsrikt och sekulärt, hade nationaliserat sin olja och gas till förmån för utbildning och sjukvård. Detta tillåter inte Carterdoktrinen. Oljeflödena ska vara öppna för USA:s kontroll och Irak stod starkt på palestiniernas sida. Det tålde inte heller USA-imperialismen.
Med ockupationen fördes extremt religiösa partier som Dawapartiet och dåvarande SCIRI till köttgrytorna, partier med miliser som Badr-milisen som då och nu härjar bland sunnimuslimer och andra som motsatte sig ockupationen och sedan de olika klientregimerna.

USA skapade förutsättningarna för såväl al Qaeda som IS vare sig det sker direkt eller indirekt. Terroristerna kom med ockupationen.

USA införde medvetet ett sekteristiskt kvotsystem, en splittrande konstitution och ren uppdelning på religiös och etnisk grund med hjälp av Bremerbeslut, etnisk rensning, mord och tortyr. Vicepresident Biden förespråkar varmt en uppdelning av Irak. Sekteristiska ministater är mer lättkontrollerade och ett led i att skapa ”the Greater Middle East” som förespråkas även i äldre USA-Israeliska projekt med ett Irak vars nationaliserade olja skulle öppnas för USA:s och andras intressen.

Första höga muren med checkpoints för att etniskt rensa Bagdads blandade kvarter, byggdes runt historiska Adimiya av USA:s 82d Airborn Division, vars Panterbrigad nu är tillbaka i Irak med runt 1300 militärer.

Fördrivningen av Iraks kristna och andra grupper inleddes med ockupationen. Vare sig USA eller deras klientregimer sökte på allvar hindra detta. En stor del av Bagdads sunnibefolkning mördades eller fördrevs. De kristnas och andras flykt tog fart i och med ockupationen, men ökade redan under de förödande sanktionerna.
Den sunnitiska befolkningen liksom minoriteterna marginaliserades totalt och har fått nog. Oppositionella shiamuslimer straffas. Hela kvarter i Karbala bombades av al-Maliki förra året för att komma åt protestrande shiiter. Dödsskvadronerna är tillbaka.
Det som sker nu är ingenting nytt!

Men USA:s roll förtigs och USA utmålas snarare som ”räddaren i nöden” med en koalition av NATO-stater som bombar Irak, en koalition Sverige säger sig stödja på grund av deras insatser i norra Irak enligt ett uttalande nyligen från regeringskansliet och dessutom vilja sända soldater till.

De många protesterna från norr till söder i Irak under 2011 mot fattigdom, korruption och den av USA påbjudna politiska processen slogs ner i blodig repression liksom de fredliga sits-in och protesterna i Anbarprovinsen under slutet av 2012 och hela 2013. Sit-in-torgen i Falluja och Ramadi jämnades med marken.

När inga fredliga försök att förhandla om förbättringar för människor gav resultat och Al-Maliki istället inledde de dagliga bombningarna av Falluja och Anbar i årsskiftet 2013-2014, möttes Al-Malikis militär och SWAT-stykor till sist av väpnat uppror.

Folk hade fått nog av fängslanden, tortyr, kvinnor som oskyldiga torterades och våldtogs, massakrer på fredliga demonstranter som den i Hawija i april 2014 när mer än 50 människor mejades ner och nog av den politiska processen med den av USA tillsatte premiärminister al-Maliki.

Al-Maliki gjorde sig omöjlig i alla politiska kretsar, även sina shiamuslimska allianspartners och USA bytte ut honom med Irans stöd.
Premiärminister Hader al-Abadi lovade 14 september 2014 att stoppa bombningarna av Falluja. Det varade 1 dag. Sedan fortsatte de.
Ingenstans kan vi läsa att Falluja allmänna sjukhus under de senaste 15 månaderna bombats och/eller raketbeskjutits minst 36 gånger av regeringen med stor förstörelse som följd, att anställda har dödats och en stor del av personalen flytt. Enligt folkrätten rubriceras detta som krigsbrott. Sjukhuset har även beskjutits med barrel bombs”.
Läkare utan gränser vittnar om bombade sjukhus och vårdkliniker. Såväl organisationens VC för internflyktingar som Tikrits allmänna sjukhus bombades.
HRW vittnar om dödade civila. Minst 31 flyktingar, varav 24 barn dödades i en skola i september utanför Tikrit.
Internflyktingar vittnar för USA Today om hur de flyr regimens bombningar.

Vi får inte veta att de civila offren för regimens bombningar av bostadskvarter, skolor och moskéer, räknas i tusentals.
”Kriget mot terrorismen” skördar civila offer. Enligt dr. Ahmed Shami Jassem på Falluja undervisningssjukhus har under de 15 månaderna fram till den 17 mars 2399 döda förts till sjukhuset. Av dem var 184 kvinnor och 332 barn. 4080 skadade, varav 381 kvinnor och 484 barn fördes också till sjukhuset.

Många har på grund av avspärrningar och strider inte kunnat ta sig till sjukhuset. Inga offer i Ramadi och andra städer finns medräknade. Det finns ingen ”body count” för Anbar.
Vi får inte heller veta att många civila dödas på grund av USA-koalitionens och regimens bombattacker som också driver människor i flykt. Vi får en bild av kliniskt precisa bomber som bara dödar IS-terrorister. Genom den ensidiga bilden som bara knapphändigt tar upp regeringsstyrkornas, regerings-och Irantrogna milisers terror, mord och fördrivning av människor, ökar allmänhetens stöd för bombningar i USA och enligt den senaste undersökningen stöder för första gången en majoritet, 57%, att USA sänder marktrupper till Irak.

USA-koalitionen genomförde 1673 bombuppdrag mellan 8 augusti 2014 och 23 mars 2015 enligt officiella siffror. Många civila har dödats och stor förstörelse åstadkommits.
482 av dessa flygattacker har utförts av koalitionsmedlemmar fram till 20 mars.
CentCom anger numer medbombande länder som ”partner nation forces”.
Danmark, Nederländerna, Belgien och Australien vägrar att ange var de bombar i Irak och Storbritannien bara till viss del. USA har troligtvis inte angett alla sina bombuppdrag.
Storbritannien, Australien och Nederländerna är de ”partner nations” som utfört flest bombningar.
Enligt statistik från Iraq Body Count har 292 civilpersoner dödats av USA-koalitionen under denna period. IBC kräver 2 fristående källor för sin statistik som enligt irakiska vittnen är alldeles för låg. Irakiska sociala medier rapporterar långt fler civila döda och meddelar att fotografering och filmning av offren förhindras.

Det råder humanitär katastrof i Irak. 2,5 miljoner människor är internflyktingar sedan 2014
Ytterligare minst en miljon människor är fortfarande flyktingar efter USA:s angrepp på landet och ockupationen.
Enligt FN-rapporter har spädbarn frusit ihjäl, i Haditha har minst 10 civila hungrat ihjäl, i Baghdadi äter folk gräs. FN hotar att stänga 2/3 av sina hjälpprojekt på grund av uteblivna bidrag.
Till den fruktansvärda humanitära katastrofen hör offren för USA:s uranvapen och brännande av giftiga kemikalier i öppna dagbrott. Antalet nyfödda med missbildningar, cancersjukdomar, hjärtproblem och olika neurologiska sjukdomar ökar lavinartat.
Vi är därför oerhört glada att ett mycket viktigt pris kommer att utdelas till den iranska forskaren och toxikologen Dr. Mozhgan Savabieasfahani i Stavanger i Norge. Ur borgmästare Christine Sagen Helgøs hand kommer hon 3 juni 2015 att motta Rachel Carsonpriset med anledning av Världsmiljödagen för sin forskning om orsakerna till missbildningar och sjukdomar.
I det drabbade Hawija, en stad på 40.000 har hon undersökt barnen. En flickskola tog USA över som militärbas 2003. Barnen är sedan dess förgiftade av tungmetaller. De har höga halter av titan i lungorna. Även soldaterna har drabbats.

Befolkningen i IS-kontrollerade områden lever i skräck. Skräck för IS, skräck för armé-och milisangrepp, skräck inför bomboffensiver och skräck för peshmergas som passar på att utvidga KRG:s område. På kurdiska kartor sträcker sig ett storkurdistan långt utanför nuvarande gränser.
Omstridda områden som Kirkuk har intagits av KRG (kurdiska regionala regeringen). USA ingrep med luftangrepp och koalitionsmobilisering när Erbil, centrum för oljeintressen och militärbas för USA, hotades. Det var knappast mänskliga rättigheter för yezidier eller kristna som var drivkraften.
USA understödde med flyganfall ”befrielsen” av den belägrade staden Amerli .Den iranske chefen för de iranska al Quds elitstyrkor, ledde miliser och peshmergas i anfallet som till sist bröt belägringen av staden som har en stor turkmensk shiamuslimsk befolkning. Befrielsen är bitter. Vittnen berättar för HRW hur ”befriarna brände stadens hus och plundrade tjogtals sunnimuslimska byar runt om. Befolkningen fördrevs.


Araber och turkmener hindras i stor utsträckning att fly till irakiska kurdistan. Alla behandlas som terrorister.
I staden Doura i Saladdin brände regeringsmiliser nyligen 40 hus efter att ha plundrat dem och kidnappade 160 civila, både kvinnor och barn, när IS drog sig tillbaka. Befolkningen tror att de mördats. De har inte kommit tillbaka.
HRW, Amnesty och internationella media har allt fler rapporter om milisernas övergrepp som på inget vis är mindre grymma än IS. Halshuggningar, människor släpade efter tanks eller utslängda från torn eller ihjälslagna under tortyrformer är så vanligt att HRW slår larm och kallar det krigsbrott.

När Tikrit nu utsatts för en lång offensiv, är det general Suleimani som leder striderna och anför arméstyrkor, minst 20 000 proiranska shiamilismän, iranska al Qudsstyrkor och ett litet antal sunniklankrigare. Seger utlovades av general Suleimani inom 72 timmar utan hjälp av USA-koalitionen. 60 tanks och artilleri sågs av vittnen när de passerade Muntheria gränsstation mellan Iran och Irak för att delta i offensiven.
Nu gick offensiven i stå trots att Suleimanis styrkor intagit några omkringliggande städer från vilka befolkning fördrivits och många brutalt mördats.
Det sägs att Iran ville ha en egen seger utan USA-hjälp. Men uppmaningar kom till USA-administrationen från regeringen att inleda flygangrepp till stöd för offensiven.
USA förser nu i praktiken Qassem Suleimani med all den underrättelseverksamhet som offensiven kräver och igår började USA-koalitionen bomba Tikrit, Saddams hemstad med allt vad det innebär av symbolik.

General Petraeus, anklagad för att ha lämnat hemliga uppgifter till sin älskarinna, som skrev en bok, hamnar inte i fängelse som visselblåsarna. Han befordras till presidentiell rådgivare. Och uttalar sig: ”Det är galenskap att stödja kurdiska styrkor i norr med bombräder mot ISIS men säga nej till att stödja den irakiska armen i söder därför att den stöds av Iranledda shiamiliser, ledda av general Qassem Suleimani, chef för iranska Revolutionära gardet”. Som kuriositet, kan jag nämna att Suleimani är terrorstämplad av USA.
CIA-chefen John Brennan sade 23 mars på FOX-news att ”Iran och IS utgjorde lika stora hot mot USA”.
Iraks ministerråd däremot förnekade att det finns några som helst utländska stridskrafter i landet som strider med armén mot IS. Detta som reaktion på att det skulle finnas omkring 30.000 stridande iranier i Irak.
Iraks vicepresident Iyad Allawi däremot anser att Irans inblandning i hans land är oacceptabelt.
Allawi, sekulär shiamuslim, vann parlamentsvalet 2010, men USA föredrog al-Maliki.

”Vare sig du gillar det eller inte, just nu är Iran och USA på samma sida”, säger Mellanösternforskaren Vali Nasr på Johns Hopkins School of Advanced International Studies. ”Jag tror att USA:s strategi fungerar” , säger han, ”därför att Iran står för striderna”.
Motsättningar råder bland såväl militärer som politiker om Irans roll, men samarbete är hittills den dominerade sidan. På längre sikt, kan det bli stora problem, påpekar militärchefen Dempsey och andra. Naturligtvis även problem med USA:s arabvänner som Saudiarabien.
Även de privata säkerhetsbolagen vädrar ny morgonluft.

USA har 3000 militärer (officiella siffror) i Irak utspridda på ett antal baser, även i Anbarprovinsen och har försett Iraks krigsmakt med vapen, attackhelikoptrar, F16, hellfiremissiler med mera. USA är medansvarigt till regimens fruktansvärda bombningar av Falluja och Anbar.

USA vill inte skicka stora armékontingenter till Irak utan förlitar sig på milisernas och Irans insatser. Man kan kanske uttrycka det så att USA behöver legoknektar, de som utför grovjobbet. Man har gemensamma intressen: slå ner det motstånd som kämpat för ett enat och oberoende och icke-sekteristiskt Irak, de som vill att Irak kontrollerar sina egna naturresurser och inte vill ha något IS-kalifat. Moderata, icke sekteristiska sunnishejker, ledare för folkliga protester och demonstrationer mördas. Liksom den bildade medelklassen, landets akademiker, har reducerats genom mord och eller tvingades i flykt, skapas det kaos och råder det maktvakuum som öppnar för grannar, Israel och andra intressenter att blanda sig i.

Tikrit ligger mellan Bagdad och Mosul, Iraks andra stad som togs över av IS i juni förra året.
USA utlovade jätteoffensiv mot Mosul i april och gick ut medialt om kommande bombningar och troliga gatustrider för att inta Mosul. Irakiska armén är fortfarande ganska oduglig enligt USA-militärer och Tikrit har ännu inte intagits. Visst gnissel uppstod med USA.

Mosuls befolkning lever i fullständig skräck inför en offensiv mot IS. Mosul bombas nästan dagligen av regeringen eller USA-koalitionen med många civila offer och beskjuts av kurdiskt artilleri.
Mosul mottog IS med visst hopp om förbättringar. Mosul hade en hatad guvernör som fängslade och torterade folk, Det fanns checkpoints överallt och armén hade vid flera tillfällen angripit och dödat människor.
Men det vände snart inför IS våld, extrema regler och klädeskoder. Mosuls befolkning är tagen som gisslan och tror att de ska användas som mänskliga sköldar vid en offensiv.
Det är ytterst svårt att lämna staden och fly.
Mellanösternexperten Robert Fisk förutspår runt en miljon nya flyktingar om en offensiv kommer till stånd.

ILCASS, ett företag för sociala undersökningar, har under lång tid genomfört intervjuer med irakier.

Undersökningarna visar att en majoritet av det irakiska folket vill skilja regering och religion. Det ger inte stöd för kalifatdrömmar eller teokrati av iranskt snitt.
I irakiska provinser befolkade av övervägande sunni, fann vi att över 90 % betraktade IS som en terroristorganisation och ville ha internationell hjälp att bli av med dem, säger företaget.

Filmen Amercan Sniper fick snabbt tas bort från biografen i Bagdad. Salongen stormade mot filmen. Folk skrek att den förolämpade det irakiska folket.

Drömmen om ett fritt, enat och oberoende är inte död trots de uppenbara försöken att demografiskt omvandla Irak till den gamla imperiedrömmen med hjälp av etnisk rensning.

För ett år sedan sade president Obama att det behövs politiska och diplomatiska lösningar, men det är bara krig som erbjuds.
Landet behöver nationell försoning. Folk är vana att gifta sig mellan sunnni och shia och leva tillsammans.

Men kan en regering som är beroende av såväl USA som Iran och okontrollerade miliser och nyligen i en artikel i Foreign Policy beskrevs som ”hopplöst sekteristisk, korrumperad och allmänt oförmögen att regera”, leda verklig nationell försoning?
Ett stor antal folkliga organisationer, motståndsorganisationer, rebell och militärråd uttrycker i ett uttalande att landet måste få nationell försoning, men man vågar inte lita på den nuvarande sekteristiska regeringen som ser all opposition och allt motstånd som terrorism.
Den är inte nationell, den är inte oberoende. Istället för att tillgodose rättmätiga krav från sunnibefolkningen och andra, har de slagits ner. Hur ska en milisberoende regering med gamla återanvända ministrar i regeringen leda försoningsarbetet? Inrikesminister är en hög chef för Badr-milisen och transportminister är högsta chefen för ökända Badr-milisen, Haider al-Amer och Al-Maliki är vicepresidenten som vägrar flytta ut ur premiärministerpalatset. Och vad beträffar Irans växande inflytande och regionala ambition, är diskussionsämnet den iranske presidentens rådgivare, Ali Younesi som på en konferens i Teheran om Irans identitet, yttrade följande:” Iran idag har blivit ett imperium som det brukade vara i historien och dess huvudstad idag är Bagdad och det är centrum för vår civilisation, kultur och identitet, som det var i det förflutna.”

Nyligen fick Exxon ett oljekontrakt på 11 miljarder. Irak har en skuld på över 20 miljarder dollar till oljebolagen i södra Irak och sanktioner kan komma att införas. Det finns inte en enda politiker som inte smugglar olja. Sedan 2003 finns inget fungerande mätsystem för oljan, vare sig vid källorna eller från pipelines. Det är fritt fram!

En vän som precis kom hem från irakiska kurdistan, bevittnade lastbils efter lastbilstransport som gick till Iran. Allt är korruption. KRG exporterar även till Israel vars vänskap man hyllar och till flera europeiska länder.
Vapenföretagen skördar miljardvinster. De ligger i USA:s profittopp.
Därför fortsätter de långa krigen utan slut!

Borde vi inte förväntas oss av FN och världssamfundet att man stöder ett rimligt försoningsarbete och verkar för att Irak får en nationell regering som representerar alla etniska och religiösa grupper. Istället bombas Irak åter till ruiner och alla motsättningar skärps. IS rekryterar fler terrorister i hela världen.

Redan USA:s flygförbudszon över södra och norra Irak under sanktionerna, öppnade gränserna för utländska intressen.

Protesterna är nationella och ska lösas av irakierna och deras motståndsorganisationer. Utländska krafter försöker utnyttja situationen för sin regionala maktkamp.

Bort med USA:s och all utländsk inblandning! Bort med alla proxykrig i Irak!
Med en nationell regering skulle irakierna ta itu med IS och befria sitt land!

Nej till straffrihet för USA och medskyldiga!

Nej till den av USA påtvingade och splittrande politiska processen!

För ett enat, oberoende, demokratiskt och icke-sekteristiskt Irak!
Det irakiska folket har rätt att befria sitt land!

Inga svenska soldater till Irak!

Stor svensk satsning på humanitär hjälp!

Rättvisa för Irak- Ställ de skyldiga till ansvar!
Sigyn Meder

Läs mer om hela seminariet

Nej till svenskt deltagande i kriget i Irak
Läs uttalande från seminariet 26 mars 2015
150330

Senast ändrad: 2015-04-02
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .