.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Verksamhetsberättelse för föreningen IrakSolidaritet 8 maj 2014 – 12 maj 2015

Årsmöte 8 maj 2014
På årsmötet 8 maj 2014 valdes Sigyn Meder (Stockholm) till ordförande och övriga ledamöter återvaldes: Mike Powers (Stockholm), Arne Hjorth (Stockholm), Ulf Bjerén (Karlskrona, Mathias Cederholm (Malmö), Ingvar Erlandsson (Göteborg), Christer Lundgren (Stockholm) och Sköld Peter Matthis (Stockholm).
Mike Powers, avgående ordförande, avtackades.
Styrelsen utsåg Arne Hjorth till sekreterare och Mike Powers till kassör.

Val av revisorer
Bo Stenström återvaldes till ordinarie revisor för föreningen och tillsammans med Tomas Bolme för Fallujainsamlingen. Olle Josephson valdes till revisorssuppleant

Val av valberedning
Återval skedde av Bodil Nilsson och nyval av Christiane Fürnkranz.

Val av redaktör
Styrelsen har utsett Christer Lundgren till redaktör

Om situationen
Årsmötet diskuterade den mycket komplicerade situationen i Irak. Under mer än 5 månader har den irakiska regeringen riktat angrepp mot städerna Falluja , Ramadi och hela Anbarprovinsen under medial tystnad. Humanitär katastrof råder. Över 400 000 tvingades i flykt, många har dödats och sjukhus bombats. Detta sker med amerikanska vapen och amerikanskt stöd. ”Kriget mot terrorismen” drabbar civilbefolkningen med förödande kollektiv bestraffning.
Parlamentsval har ägt rum under förhållanden som omöjliggör demokratiska och transparenta val.
Årsmötet diskuterade situationen och det synnerligen viktiga arbetet som Irakkommissionens konferens i Bryssel 16-17 april innebär, ett arbete föreningen gett sitt stöd till ekonomiskt och organisatoriskt. Mike Powers har ingått i organisationskommittén.
Rättvisa för Irak – ställ de skyldiga till ansvar!

Rättvisa för Irak- de skyldiga måste ställas till ansvar!
Accountability and Justice for Iraq!
Parollerna inför 10-årsdagen av ockupationen fortsätter att vara en viktig del av vårt arbete.
En sammanfattande rapport på svenska från den viktiga Irakkommissionen som ägde rum i Bryssel 16-17 april 2014 finns publicerad på vår hemsida:
Den rådande straffriheten är både omoralisk och provocerande.

Våren-Sommaren 2014

8 maj

På ABF Stockholm, informerade IrakSolidaritets deltagare på Irakkommissionens viktiga konferens i Bryssel 16-17 april 2014 om arbetet där.
Mathias Cederholm, historiker, inledde med att jämföra Irak under det brittiska imperiet och under USA:s ockupation. Mike Powers och Sigyn Meder redovisade sina intryck.

Degerfors 16-18 maj
Fredssamtal
Mike Powers höll följande inledning om Irak i Degerfors:

25 juni
Appell till världens antikrigsrörelser
­från det internationella anti-ockupationsnätverket I.A.O.N.
STÅ UPP FÖR IRAK!
Med I.A.O.N (International Anti-Occupation Network) skrev IrakSolidaritet under följande appell i ett läge där de fredliga protesterna i Irak slogs ner i blodig repression.
http://iraksolidaritet.se/?nr=739

4 juli
USA:s nationaldag
Alla människors lika värde, alla folks lika rätt
Möte med tal, sång och musik på Stortorget i Stockholm
enligt lång tradition.
Sigyn Meder talade för IrakSolidaritet.
Läs hennes tal och mer om mötet

16 juli
Öppet brev till Europaparlamentets ledamöter
Med anledning av mötet om Irak i Europaparlamentet den 16 juli 2014­
Gemensamt uttalande med I.A.O.N:

8 augusti
Delning av Irak: mer våld,fler flyktingar och etnisk rensning
Denna debattartikel är svaret på ett inlägg som förespråkar delning av Irak. Artikeln publicerades först på Jinges blogg, en av Sveriges 10 största bloggar.
Sigyn Meders artikel och debatten finns här:
Jinges blogg

Hösten-vintern 2014-2015

10 augusti

Stoppa USA:s bombning av Irak!
Uttalande från IrakSolidaritet 10 augusti 2014
USA bombar åter i Irak och hotar med ett ”långvarigt projekt”. Förevändningen är att hejda extremiströrelsen Islamiska staten (IS) och ”förhindra folkmord”. Erfarenheterna – från USA:s ockupation 2003-2011 och från ”humanitära interventioner” i andra länder – visar att detta i själva verket betyder fortsatt krig mot Iraks folk med förödande effekter för civilbefolkningen. Det verkliga syftet är att säkra amerikanska intressen och stärka den militära kontrollen över Irak.
Uttalandet finns här.

"USA:s bombningar i Irak är nödvändiga"

Replik från Afram Yakoub, ordförande för Assyriska Riksförbundet i Sverige, i tidningen Arbetaren 140829
IrakSolidaritets svar till Afram Yakoub publicerades 140901
Här finns hela brevväxlingen.

14 augusti
I en artikel uttrycker föreningen vår stora sorg och vrede över IS brott mot kristna och andra etniska och religiösa grupper i Irak, men också vår övertygelse att det inte är bombkampanjer under ledning av krigsförbrytare som är lösningen på problemen.
Artikeln finns här

27 november
USA:s tredje Irakkrig:
Kostnader och konsekvenser
Seminarium 27 november 2014, ABF Stockholm med
Haifa Zangana, irakisk författare och journalist samt
Jenny Wrangborg, poet
Haifa Zangana, känd författare och journalist i bl.a. the Guardian kommenterade den komplicerade situationen i Irak och Jenny Wrangborg, väl känd och omtyckt poet, läste några Irakdikter.
Sjukhus bombas och många barn skadas. Sigyn Meder visade en kort film från Falluja allmänna sjukhus och kommenterade filmen.
Franz Smidek filmade mötet
Här finns sammanfattningar av tal, inledningar, Jenny läser en av sina dikter, filmer och foton.

27 november
Haifa Zangana talade även på JMK, Stockholm för ett 50-tal elever på inbjudan av Eveline Grassman på Institutionen för mediestudier. Ett bra möte med många frågor från eleverna.

28 november
Haifa Zangana träffade representanter för tidskriften Kritiker. I nr. 33 som publicerar irakisk poesi, finns ett kapitel översatt till svenska från Haifas bok: Änkornas stad.
Sofia Stenström, författare och översättare, översatte från engelska till svenska det kapitel från Haifas bok som finns med i Kritiker nr. 33.
Haifa träffade även den irakisk-svenska forskaren Kholod Saghir som arbetat med projektet om irakiska kvinnliga poeter och en av de unga kvinnliga poeterna.

13 december
Stoppa tortyren
Ansvar: JA - Straffrihet: NEJ
Föreningen ställde sig bakom upprop initierat av två före detta biträdande FN-generalsekreterare, FN:s humanitära samordnare för Irak, Hans von Sponeck och Denis Halliday.
Här finns uppropet

11 januari
Föreningen deltog i en internationell kampanj för frigivning av Uday al-Zaidi, välkändmänniskorättsförsvare. Uday al-Zaidi är internationellt känd för sina insatser till försvar för folkets demokratiska fri-och rättigheter mot den sekteristiska regimen.
Han frigavs 21 januari, torterad och slagen, som följd av starka internationella protester från många kända personligheter och organisationer. Iraks fängelser är fortfarande fyllda av män och kvinnor utan vare sig dom eller rättegång eller föga rättssäkra sådana.
Mer om Uday al-Zaidi finns här.

22 januari 2015
Med anledning av den redigerade sammanfattning av CIA:s tortyrprogram som senatens
underrättelseutskott publicerade i december 2014, skrev föreningen ett brev till utrikesminister Margot Wallström med förfrågan om vad Sverige gör för att de skyldiga ska ställas till ansvar?
Här finns hela brevet
27 mars 2015 svarade utrikesminister Margot Wallström.
Här finns brevsvar och kommentar.

26 mars
Seminarium mot svensk militär inblandning i Irak
”Kampen om det oljerika och strategiskt belägna Irak"
Seminariet som hölls i samarbete med ABF blev mycket lyckat och fullsatt. Mike Powers framförde föreningens uttalande om vår kritiska hållning till svenskt militärt deltagande i Irakkriget och om hur vi ser på en möjlig lösning.
Brevet sändes till utrikesminister Margot Wallström.
På Folk och Försvars konferens 150111 meddelade utrikesministern att Sverige vill sända militärer till Irak.1
Sigyn Meder höll en inledning om den aktuella situationen i Irak.
Mötet inleddes med en tyst minut för Kersti Kinnerdal-Alwan (läs mer under Fallujainsamlingen).
Här följer sammanfattning av hela mötet.

6 maj kom UD:s svar på föreningens brev.

Här finns UD:s svar.

10 april
SVT Opinion publicerade 10 april Sigyn Meders debattartikel mot den argumentation för att sända svenska militärer till Irak som utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist presenterade i DN 9 april 2015.
Samma dag publicerades regeringspropositionen: Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak.
Länk till propositionen finns här

Det har varit mycket tyst i denna allvarliga fråga mellan Folk och Försvarskonferensen i januari och debattartikeln 9 april.
Föreningen gör ansträngningar för att få igång debatt i frågan. Beslut väntas i riksdagen 3 juni 2015. Den militära insatsen har förberetts under lång tid och alla riksdagspartier är överens.
Det är allvarligt att den svenska offentligheten och allmänna opinionen får så lite information.

15 april

Christer Lundgren, styrelseledamot, skrev 15 april på styrelsens uppdrag till UD, med en förfrågan angående den folkrättsliga grunden , ”en inbjudan från den irakiska regeringen”...”att ställa en svensk väpnad styrka till förfogande för att delta i den militära utbildningsinsatsen som genomförs av koalitionen mot Isil (Islamiska staten i Irak och Levanten) i norra Irak och utbilda det irakiska försvaret”.
I brevet begär föreningen att få ta del av de eventuella dokument som ligger till grund för propositionen.
Christer har brevväxlat med UD, men i skrivande stund har föreningen inte fått tillgång till något dokument i frågan.
UD meddelar att ”man kommer att återkomma med besked ...så snart handläggningen av ärendet är avslutad.”
Detta kan nog bara uppfattas som att besked kommer först när riksdagen fattat beslut, vilket är allvarligt och troligtvis strider mot offentlighetsprincipen.

1 maj
Föreningen delade som vanligt ut flygblad, sålde tidskriften ”Irak: 10 år efter ockupationen” och samlade pengar till Fallujainsamlingen. I år var flygbladet inriktat både på situationen i Irak och frågan om svensk militär till Irak.
Om 1 maj
.

8 maj
”Oklarheter inför riksdagsbeslut om svensk militär insats i Irak”
Föreningen publicerade ett pressmeddelande som redovisar att föreningen begärt att få ut de dokument om Sveriges militära insats i Irak som ligger till grund för propositionen och uppmärksammar en utredning som föreslår att regeringen i fortsättningen inte ska behöva begära riksdagens tillstånd för att sända svensk trupp till krigsområden.
Uttalande


Hemsidan
Hemsidan erbjuder längre analyserande artiklar om situationen i Irak och numer publicerar vi även Nyhetsbreven på hemsidan. Hemsidan är ganska väl besökt.

Nyhetsbrev
Hemsida och Nyhetsbrev kompletterar varandra och ger omfattande information om situationen i Irak även om vi önskar att vi kunde täcka fler områden.

Fallujainsamlingen
Insamlingsresultatet 30 april 2015 var 388 239 kronor.
Hittills i år har följande utbetalningar gjorts.
15 mars sändes 400 dollar till Föreningen Islah Reperation Project  för att rädda den lilla pojken Azraq.
10 februari 2015 översändes 3270 dollar till Malaekat Al-Rahman Social Organization för hjälp till nödlidande internflyktingar i Irak.
All information om årets utbetalningar och foton finns här

Till minne av Kersti Kinnerdal-Alwan har hennes man Mohammed Alwan uppmanat till stöd för Fallujainsamlingen för att hedra hennes minne. Båda är förkämpar för Iraks folk och vänner till IrakSolidaritet. Mohammed har drabbats mycket hårt av ockupationen.
10 april hölls en mycket fin minnesstund för att hedra Kersti.
Sigyn Meder, Mike Powers och Christer Lundgren representerade föreningen.
Ett mycket stort antal grannar och vänner kom och 1920 kronor insamlades till Fallujainsamlingen.
Information om Kersti och Mohammed.
Alla Fallujainsamlingens utbetalningar finns redovisade här
Föreningen tackar för alla inkomna bidrag till insamlingen.

Styrelsemöten och medlemsutskick
Styrelsen har hållit x protokollförda styrelsemöten. Medlemsbrev informerar om medlemsfrågor.

Internationellt samarbete
Vårt internationella samarbete med IAON ( International Anti-Ockupation Network) är av stor vikt för vårt arbete.
Information och kontakter är till stor nytta.
Många uttalanden och kampanjer är gemensamma för medlemmarna. Se ovan.

Uttalanden och pressmeddelanden
har gjorts i aktuella och viktiga frågor. Se hänvisningar ovan

Media

Tystnaden och desinformationen fortsätter. Några kommentarer och artiklar från föreningen har publicerats i tidningar eller på bloggar och hemsidor, bl.a.på SVT Opinion, lokaltidningar i Blekinge, Dalademokraten, Arbetaren. FIB/K, Jinges blogg. Se ovan.
150511

Senast ändrad: 2015-08-06
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .