.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Stoppa militär intervention i Irak under varje förevändning!
Stockholmsappellen från I.A.O.N.

 

Det internationella nätverket för solidaritet med Iraks folk, I.A.O.N. (International Anti-Occupation Network), där IrakSolidaritet ingår, höll sitt årliga möte i Stockholm helgen 22-24 maj för att diskutera läget i Irak och solidaritetsrörelsens uppgifter. IrakSolidaritet var värd för mötet, där aktivister och irakiska gäster från Belgien, Storbritannien, Schweiz, Spanien och Sverige deltog. Efter ingående och givande diskussioner antogs följande uttalande:

Stockholmsappellen från IAON:

Stoppa militär intervention i Irak under varje förevändning!

Efter decennier av sanktioner, krig och ockupation fortsätter försöken att dominera och kontrollera Irak. Förstörelsen av landets infrastruktur, dess armé och dess medelklass har lämnat kvar en misslyckad stat med ett folk i social misär och kaos. Detta har resulterat i hälso-och utbildningssystemens kollaps, försvagning av den sociala strukturen och det irakiska folkets kollektiva minne och nationella identitet. Utländska planer på att dela Irak hotar dess själva existens som stat.

1. Den USA-ledda ockupationens misslyckande att uppnå sina mål har följts av ett nytt krig med massiva bombningar av civila och införande av enorma mängder militära vapen.

2. Regimen i Bagdad,som är ett resultat av den påtvingade sekteristiska Bremerkonstitutionen, är på grund av själva sin natur oförmögen att åstadkomma den delaktighet av de skilda etniska, religiösa och politiska grupperna som krävs för att garantera Iraks fortsatta existens.

3. Utländsk inblandning och stöd till sekteristiska miliser och terroristgrupper har ytterligare förvärrat interna konflikter, vilket gett upphov till kriminella härskande grupper. Det har lett till allvarliga kränkningarav de mänskliga rättigheterna och har orsakat omfattande lidande för civilbefolkningen.

4 .Regeringens politik med omfattande fängslanden, tortyr, tvångsförflyttningar och uteslutande av många från den politiska processen har tillsammans skapat grogrund för alla former av extremism och terrorism.

5. Miljontals flyktingar har fångats mellan den USA-ledda bombningen och attackerna från regeringen och de med den allierade miliserna samt från terrorattackerna från ISIS. En humanitär kris av enorma proportioner fortsätter att förvärras med utbredd sekteristisk etnisk rensning.

Vi upprepar än en gång vår ståndpunkt att fred inte kan återställas innan de bakomliggande orsakerna till konflikten har åtgärdats. Det irakiska folket fortsätter att motsätta sig utländsk dominans. Bara deras enighet kan garantera Iraks suveränitet och seger över terrorism och separatism. Bara deras ansträngningar kan garantera goda relationer med alla deras grannar på grundval av strikt icke-inblandning i varandras inre angelägenheter. Irak är inte ett bondeoffer i regionala eller religiösa konflikter. Dess suveränitet och självständighet måste respekteras.

I den nuvarande situationen bör våra ansträngningar intensifieras och samordnas för att

- sprida information om konfliktens grundläggande politiska karaktär och kräva slut på all utländsk inblandning.

 - stödja de patriotiska krafternas insatser för enighet mot sekterism och terrorism, där alla irakier behandlas som medborgare i ett  land, inte som medlemmar i skilda folkgrupper.

- mobilisera internationella insatser för att lindra det irakiska folkets lidande.

 - kräva slut på bombningarna och den militära interventionen i Irak under förevändning att bekämpa terrorism.

 - kräva rättvisa för offren och ansvarsskyldighet för de ansvariga för de brott som begåtts och deras ansvar för   krigsskadestånd och landets återuppbyggnad. FN måste upprätthålla folkrätten.

 Vi uppmanar alla människor som är emot ockupation och krig och älskar fred att behålla och fortsätta solidaritet med Iraks folk och dess kamp för ett självständigt, enat och icke-sekteristiskt Irak.

Stockholm, 24 maj 2015
150526

Senast ändrad: 2015-05-28
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .