.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Pressmeddelande

Efter mötet 23 februari 2005 då föreningen bildades gick IrakSolidaritet ut med ett pressmeddelande
PRESSMEDDELANDE

IrakSolidaritet har bildats!

I Stockholm har nu bildats en förening i protest mot kriget och ockupationen av Irak och till stöd för irakiernas självbestämmanderätt. Den bygger på individuellt medlemskap och ska främst arbeta med opinionsarbete.

Plattformen lyder:
• USA ut ur IRAK- villkorslöst och omedelbart!
• Ett fritt och självständigt Irak!
• Stöd motståndskampen!
• Inget svenskt stöd till ockupationen!


Bakgrund

För två år sedan invaderade USA-koalitionen Irak – i strid med folkrätten, mot världsopinionen och på lögnaktig grund. I två år har det irakiska folket levt under en brutal ockupation som dödar civila, skapar misär och splittrar befolkningen.

Den svårt sargade infrastrukturen har förvandlat ett land som tidigare hade gratis utbildning och utvecklad sjukvård till ett mycket fattigt land där många dör av undernäring eller brist på mediciner. Arbetslösheten uppgår till 70 procent. Prostitution och handel med barn ökar.
Det är fritt fram för kriminella ligor att härja, kidnappa och kräva lösensummor.

Ockupationen har ödelagt landets institutioner och dess arkiv. Den 5000-åriga högkulturen plundras och förstörs. Tanks rullar över arkeologiska minnesplatser och helikopterplattor har byggts på det gamla Babylons murar.

Bombningar, tortyr och brutala räder i bostadshus tillhör vardagen. Över hela landet finns fångläger där systematisk tortyr och förnedring pågår.

Staden Falluja bombades i månader och förstördes nästan totalt. Stadens sjukhus och moskéer var särskilt utvalda mål. I ett enda kvarter räknade läkare som kom till staden 700 döda män, kvinnor och barn. Hundar åt på kropparna. Att napalm, splitterbomber och utarmat uran har använts erkänner även Allawiregimens hälsominister. Minst 250.000 Fallujabor är flyktingar i sitt eget land.

Det finns många Falluja. Nu bombas de flesta städerna i hela Anbarprovinsen dagligen.
Människor tvingas leva utan el och vatten i veckor eller ha några timmars tillgång per dygn som i Bagdad.

Forskare har i den välansedda brittiska medicintidskriften The Lancet uppskattat att antalet civila dödsoffer för ockupationsmaktens direkta våld ligger i storleksordningen 100.000. Tillkommer då ett okänt antal som dött av brist på näring och sjukvård.

De s.k.100 Bremerbesluten som togs under ockupationsadministrationen med Paul Bremer som ståthållare förändrar i grunden Iraks styre, vilket strider mot folkrätten enligt Haagkonventionen. Beslut som bl.a. innebär privatisering av den statliga industrin med rätt för de utländska företagen att plocka hem hela vinsten utan återinvesteringstvång.
Inga utländska soldater eller kontraktsanställda av olika slag som säkerhetspersonal och agenter kan dömas för brott i Irak.

Enligt propagandan ska USA lära irakierna demokrati. I själva verket handlar det om plundring. Irak är tänkt att ingå i The Greater Middle East-project. Ett projekt för att öppna Mellanösterns marknader för USA:s bolag och driva fram en globalisering som gynnar USA i ett läge när deras handelsunderskott skenar och den amerikanska ekonomin militariseras.

Korruptionen är monumental. Nyligen avslöjades i USA att 9 miljarder dollar av Iraks oljefondpengar försnillats av ockupationsadministrationen.

För att söndra och härska har USA tillsatt de olika regeringarna på religiös och etnisk grund. Dessa försök till balkanisering av Irak och att skapa motsättningar mellan olika grupper och har inget stöd i den sekulära irakiska traditionen.

Viktigast är dock kontrollen av oljan. USA importerar mer än ¾ av sin råolja och USA:s efterfrågan på olja har ökat med 10% sedan 1990 (Institute for Policy Studies/Robert Alvarez.) I Irak finns oljan. Dick Cheney uttalar öppet i den rapport han skrev på anmodan av president Bush i energifrågan att USA måste kontrollera oljekällorna och oljevägarna.

Trots 170.000 främmande soldater i Irak, trots 40.000 amerikanska rådgivare som kontrollerar den nya regeringens beslut har USA vare sig kontroll över det irakiska folket eller oljan. Konstruktion av 14 stora, permanenta, amerikanska baser pågår. USA:s ambassad i Bagdad har många tusen anställda och en ambassadör som på 80-talet utmärkte sig i Honduras genom att finansiera dödsskvadroner och contrasaktioner.

Motståndet mot ockupationen växer oerhört snabbt. Dagligen attackeras baser, konvojer, militärtransporter och de som samarbetar med ockupationsmakten.
Motståndet är omfattande och har stor folklig förankring. Motståndet hindrar USA att ta full kontroll över Irak och har hejdat angrepp mot länder som Syrien och Iran.

Motståndet mot ockupationen är inte "terrorism". Det är legitimt på samma sätt som motståndet i Norge och Danmark under andra världskriget. Terrorattentat riktade mot civila tjänar ockupationsmaktens intressen. Vi tar avstånd från sådana illdåd.
Samtidigt vet vi från den amerikanska pressen att den amerikanska administrationen öppet diskuterar dödsskvadroner i Irak. Det finns en lång tradition av terrordåd begångna av kolonialmakter för att splittra befolkningen och ge motståndet dåligt rykte. Det var vanligt både under Algeriet- och Vietnamkriget.

USA har behov av att ”legalisera” ockupationen i världens ögon, av att fördela kostnader liksom bördan av döda soldater som upprör hemmaopinionen. USA:s krav på stöd från NATO och EU ökar i takt med svårigheterna i Irak.


IrakSolidaritet

IrakSolidaritet bildades den 23 februari för att bedriva ett kontinuerligt opinionsarbete mot USA:s krig och ockupation av Irak. Vi stöder det irakiska folkets motstånd mot ockupationen och kräver att den svenska regeringen upphör att stödja den genom utbildning av poliser eller försäljning av vapen etc. Regeringen måste kraftfullt fördöma USA-koalitionens brott mot civilbefolkningen.

Ska vi kunna bidra till den antiimperialistiska opinionen och utgöra ett stöd för det kämpande irakiska folket måste vi bli många fler som bryter igenom medias ofta desinformerande nyhetsutbud.

Medlemskap är individuellt.

Solveig Giambanco, Eftikhar Hashem Alhusainy, Lasse Lindström, Lennart Lundberg, Vivi Löfstedt, Sköld Peter Matthis, Sigyn Meder, Peter Myrdal, Bushra Persson Al-Bayati, Mike Powers, Malena Rydberg, Carl-Magnus Wendt, Gunilla Wettersjö

Kontakt: info@IrakSolidaritet.se

Utlagt 05-04-06
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .