.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

IrakSolidaritet bildat
i Göteborg

Iraksolidaritet-Göteborg bildades 26 oktober 2005 och har som plattform:
* USA ut ur Irak – omedelbart och ovillkorligt
* Stöd det Irakiska motståndet mot ockupationen
* Stöd det Irakiska folkets självbestämmanderätt
* Inget svenskt stöd till ockupationen

Föreningen är öppen för samarbete med alla krafter, såväl enskilda som organisationer, kring dessa paroller var för sig och tillsammans.

Föreningen och dess medlemmar ska verka för ett sådant samarbete i syfte att ge parollerna i plattformen största möjliga tyngd, genom opinionsarbete och studieverksamhet.

Föreningen kommer att ha årsmöte den 26e februari.

På medlemsmöte 14 december 2005 diskuterades föreningens uppgifter inför årsdagen av invasionen i mars och vad då ska fokuseras på.

Föreningen kommer veckan innan påsklovet att, tillsammans med nio andra organisationer, delta med en monter i Stadsbibliotekets utställningshall i ett arrangemang anordnat av Kulturarbetare för Fred.

Under hösten har medlemmar i föreningen regelbundet deltagit i de entimmes apellmöten på lördagar (13-14) Koalitionen för fred i Mellanöstern anordnar på Kungsportsplatsen. Dessa kommer, utgår föreningen ifrån, att ha fortsatt fokus på Irak när det nya mötestillståndet träder i kraft 7 januari 2006.

Föreningen säljer Fallujabroschyrer och har presterat en liten bildutställning till apellmötena.

För större arrangemang har föreningen också en lite större utställning (på inplastade A1-skärmar) med inplastade bilder (ca ett 60-tal i A4-format) från al-Basrahs bildarkiv.

Till detta hör (inplastat i A3-format) översatta texter från en film tagen vid Muslim Peacem. Teams besök i Fallujah hösten 2004.

Texterna har föreningen också i ett litet häfte. En något mindre, dock samma utförande (A1, inplastat), är en utställning med bilder (A3-format, ett 20-tal, inplastade) och bildtexter från "mänskliga sköldar-tiden" vid invasionen.

Falluja-insamlingen kommer föreningen att delta i så snart den fått sitt organisationsnummer och således kan presentera både insamlingen och sig självt på ett vederhäftigt sätt. Samt funnit ut ett säkert och förtroendeingivande system för att sprida och hämta in bössorna och korrekt redovisa pengarna.

Föreningens adress är:
Iraksolidaritet-Göteborg
Linnégatan 21
413 04 Göteborg

.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .