.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Innehåll (Datum)


2005-05-29
10 maj 2005.
2005-06-05
2005-06-11
2005-07-17
2005-07-24
2005-07-28
2005-08-19
2005-08-23
2005-09-10
2005-09-16
2005-10-18
2005-10-22
2005-10-24
2005-10-31
2005-11-05
2005-11-09
2005-11-17
2005-11-18
2005-11-24
2005-11-25
2005-12-01
2005-12-08
2005-12-11
2005-12-13
2005-12-14
2005-12-15
2005-12-22
2006-01-01
2006-01-13
2006-01-15
2006-01-24
2006-01-28
2006-01-29
2006-02-04
2006-02-05
2006-02-11
2006-02-13
2006-02-28
2006-03-04
2006-03-11
2006-03-16
2006-03-18
2006-03-20
2006-03-21
2006-03-23
2006-03-29
2006-04-04
2006-04-09
2006-04-11
2006-04-12
2006-04-14
2006-05-16
Om föreningens bildade
2006-06-13
2006-06-16
2006-07-09
2006-07-18
2006-07-30
2006-08-01
2006-08-04
2006-08-06
2006-08-07
2006-08-23
2006-08-30
2006-09-03
2006-09-14
2006-10-01
2006-10-23
2006-11-10
2006-11-16
2006-11-21
2006-11-23
2006-11-27
2006-11-29
2006-11-30
2006-12-07
2006-12-18
2006-12-19
2007-01-07
2007-01-15
2007-01-24
2007-02-12
2007-03-04
2007-03-05
2007-03-06
2007-03-08
utdrag
2007-03-17
2007-03-18
2007-03-21
utdrag
2007-03-29
2007-03-31
2007-04-08
2007-05-05
utdrag
Senast ändrad: 2007-05-05
2007-07-11
2007-07-12
2007-08-30
utdrag
Senast ändrad: 2007-08-30
2007-09-23
utdrag
Senast ändrad: 2007-09-23
utdrag
Senast ändrad: 2007-09-23
utdrag
Senast ändrad: 2007-09-23
2007-09-30
utdrag
Senast ändrad: 2007-09-30
2007-10-03
utdrag
Senast ändrad: 2007-10-03
2007-10-13
utdrag
Senast ändrad: 2007-10-13
2007-10-15
utdrag
Senast ändrad: 2007-10-15
2007-10-21
2007-10-26
utdrag
Senast ändrad: 2007-10-26
2007-11-04
utdrag
Senast ändrad: 2007-11-04
utdrag
Senast ändrad: 2007-11-04
2007-12-19
utdrag
Senast ändrad: 2007-12-19
2008-01-10
utdrag
Senast ändrad: 2008-01-10
2008-01-13
utdrag
Senast ändrad: 2008-01-13
2008-01-20
utdrag
Senast ändrad: 2008-01-20
2008-02-06
utdrag
Senast ändrad: 2008-02-06
2008-03-05
utdrag
Senast ändrad: 2008-03-05
2008-04-05
utdrag
Senast ändrad: 2008-04-05
2008-04-06
utdrag
Senast ändrad: 2008-04-06
utdrag
Senast ändrad: 2008-04-06
2008-04-12
utdrag
Senast ändrad: 2008-04-12
2008-04-17
utdrag
Senast ändrad: 2008-04-17
2008-04-27
utdrag
Senast ändrad: 2008-04-27
2008-05-13
utdrag
Senast ändrad: 2008-05-13
2008-05-19
utdrag
Senast ändrad: 2008-05-19
2008-05-20
utdrag
Senast ändrad: 2008-05-20
utdrag
Senast ändrad: 2008-05-20
2008-07-01
utdrag
Senast ändrad: 2008-07-01
2008-07-18
Senast ändrad: 2008-07-18
2008-08-19
utdrag
Senast ändrad: 2008-08-19
utdrag
Senast ändrad: 2008-08-19
2008-09-10
utdrag
Senast ändrad: 2008-09-10
2008-09-23
utdrag
Senast ändrad: 2008-09-23
2008-10-11
utdrag
Senast ändrad: 2008-10-11
2008-10-25
utdrag
Senast ändrad: 2008-10-25
2008-11-04
utdrag
Senast ändrad: 2008-11-04
2008-11-08
Senast ändrad: 2008-11-08
2009-01-06
utdrag
Senast ändrad: 2009-01-06
utdrag
Senast ändrad: 2009-01-06
2009-02-04
utdrag
Senast ändrad: 2009-02-04
2009-02-20
utdrag
Senast ändrad: 2009-02-20
2009-02-23
2009-02-25
utdrag
Senast ändrad: 2009-02-25
2009-03-02
utdrag
Senast ändrad: 2009-03-02
2009-03-05
utdrag
Senast ändrad: 2009-03-05
2009-03-15
utdrag
Senast ändrad: 2009-03-15
2009-03-16
utdrag
Senast ändrad: 2009-03-16
2009-03-27
utdrag
Senast ändrad: 2009-03-27
2009-04-22
utdrag
Senast ändrad: 2009-04-22
2009-04-26
utdrag
Senast ändrad: 2009-04-26
2009-06-12
utdrag
Senast ändrad: 2009-06-12
2009-07-15
Iraks nya dödsskvadron, ”the dirty brigade””De gick bara in i vårt hus och tog allt de ville”, berättar Hassan. ”USAs specialstyrkor, Green Berets, bygger i Irak regionens starkaste militära styrka”, säger pensionerade generallöjtnanten Roger Carstens om ISOF, The Iraq Special Operation Forces”.President Obama har uttryckt att han kommer att förlita sig på USAs specialstyrkor och hans försvarsminister Robert Gates uttryckte det så här maj 2008: ”En eventuell minskning av trupper i Irak, innebär inte slutet på våra elitstyrkors uppdrag” (i Irak).”Oregelbunden krigföring” och ”kontraterror” är en del av Obamas Irakpolitik.
Senast ändrad: 2009-07-15
2009-07-20
Den livgivande floden Eufrat torkar. Det är slut på de stora skördarna längs floden. Även fisket drabbas. Grannländerna Turkiet och Syrien har byggt dammar uppströms som bidrar till att vattnet sinar i Eufrat på irakiskt territorium. Ockupationen har fullständigt slagit sönder den statsapparat som i god grannsämja kunnat lösa dessa problem med grannstaterna.
Senast ändrad: 2009-07-20
2009-07-22
USAs armé ska utökas USAs försvarsminister Robert Gates meddelar att USAs armé ska utökas med 22.000 soldater och uppgå till 569.000. Tidigare utökningar av armén anses inte räcka för att klara ”den ihärdiga takten för operationerna i Irak och Afghanistan”.
Senast ändrad: 2009-07-22
”Här är vi i juli 2009, 6 månader efter att Obama blev president och vi har fortfarande två gånger så många soldater i Irak som i Afghanistan”. Vad beträffar den så kallade ”växlingen” i USAs strategiska fokus från Irak till Afghanistan så ”överdriver” ordet ”change” (förändring, växling) den verkliga situationen.Kinesiska Xinhua intervjuar Brookings Institutions inflytelserike expert på försvars- och utrikespolitiska frågor, Michael O´Hanlon.
Senast ändrad: 2009-07-22
2009-08-06
Av 460 baser ska 320 behållas enligt USAs befälhavare i Irak, general Odierno.
Senast ändrad: 2009-08-06
Ockupationsstyrkorna kan komma att stanna efter 2011.
Senast ändrad: 2009-08-06
2009-08-18
Myten om Iraks ”självständighet” och USAs tillbakadragande av sina trupper beskrivs av den oberoende journalisten Dahr Jamail.
Senast ändrad: 2009-08-18
2009-08-31
En fråga om Irak ställdes från IrakSolidaritet i samband med seminariet "Världen och Obama". Kan Irak betraktas som ett självständigt land trots närvaron av 130.000 amerikanska soldater och 132.610 (augusti 2009) privat kontraktsanställda av USAs försvarsdepartement? Andra departements kontraktsanställda är inte medräknade.
Senast ändrad: 2009-08-31
73 % av irakierna motsättter sig koalitionstruppernas närvaro
Senast ändrad: 2009-08-31
Sveriges Irakambassadör Niclas Trouvé intervjuades i radions P1 1 juli och berättade att han hoppades att ambassaden som snart ska invigas ska bli ett ”Swedish Business House” och ”samfinansieras” med andra aktörer, dvs svenska företag.
Senast ändrad: 2009-08-31
2009-09-08
EUs utrikesministrar sammanträdde informellt i Stockholm 4-5 septemberIrakSolidaritet påminde utrikesministern, partierna, media och organisationer om självklara humanitära minimikrav. Irak måste följa OHCHRs och UNAMIs uppmaning att stoppa avrättningarna! Den pågående tortyren måste fördömas och upphöra! Tillträde till alla fängelser måste garanteras för humanitära organisationer!
Senast ändrad: 2009-09-08
2009-09-16
När det irakiska folket gör motstånd mot ockupationen och med alla medel kämpar för sitt oberoende, har det folkrätten på sin sida. IrakSolidaritet slog redan i sin första plattform fast stödet till motståndskampen i Irak. Hashim Al-Malki och Eva Myrdal har för tidskriften Folket i Bild/Kulturfront gjort följande genomgång av de olika motståndsgrupperrna.
Senast ändrad: 2009-09-16
2009-09-18
utdrag
Senast ändrad: 2009-09-18
2009-09-23
Studiecirkel om Irakkonflikten Obama lovade ta hem trupperna och vann presidentvalet. Kommer han att hålla sitt löfte? Cirkeln startar på ABF Stockholm 14 oktober kl.18.00. Anmälan sker till ABF.
Senast ändrad: 2009-09-23
2009-09-26
EUs utrikesministrar sammanträdde informellt i Stockholm 4-5 septemberMellanöstern, Afghanistan, Pakistan och Iran diskuterades bl.a. Ockupationen av Irak som snart pågått i 7 år berördes inte.IrakSolidaritet påminde om självklara humanitära minimikrav.Kraftfulla protester behövs från vår regering, partier, riksdag, EU och FN. Media måste uppmärksamma och redovisa vad som verkligen sker och sätta tummen i ögat på politikerna
Senast ändrad: 2009-09-26
2009-09-27
Krigspropagandan och Irak
Senast ändrad: 2009-09-27
FNs mandat avslutades 31 december 2008 och den mellan USA och gröna zonenregeringen undertecknade Säkerhetspakten trädde då i kraft.Enligt detta avtal ska USA lämna Irak under 2011. Naturligtvis kan säkerhetspakten förlängas och USA behålla trupper i Irak.
Senast ändrad: 2009-09-27
2009-10-01
Förutom den lönsamma vapen och- krigsindustrin,växer lavinartat den typ av företag som med modern teknologi ska försvara USA mot ”terrorattacker”.Stark kritik för ”slöseri, dålig insyn och överblick” riktas mot departementet för säkerhetsfrågor som undertecknat 115.000 kontrakt för 28 miljarder dollar under de senaste 22 månaderna.
Senast ändrad: 2009-10-01
2009-10-02
Mike Powers, IrakSolidaritets ordförande har med anledning av den diskussion som förts i tidningen FIB/K och FIB:s hemsida om motståndet, skrivit en längre kommentar.
Senast ändrad: 2009-10-02
2009-10-05
USA deltar i hundratals operationer i Irak varje dagEn annan bild än den media ger”USA fortsätter att spela en roll i städerna och utför stridsuppdrag utanför städerna””Hundratals och åter hundratals av konvojer och kombinerade operationer äger rum varje dag utanför baserna”, meddelade de Multinationella styrkornas befälhavare generallöjtnant Charles Jacoby jr 30 september 2009.Dagliga massarresteringar ingår i de ”hundratals dagliga operationerna".
Senast ändrad: 2009-10-05
2009-10-11
Senast ändrad: 2009-10-11
2009-10-12
2009-10-15
563 väpnade attacker mot de amerikanska styrkorna i Irak under september 2009
Senast ändrad: 2009-10-15
2009-10-16
USA når historisk framgång i rekrytering till armén100.000-tals unga amerikaner står i kö i fattigdomens och arbetslöshetens USA.32.000 dollar kostar varje ny rekryt i reklam, annonsering och andra rekryteringskostnader.
Senast ändrad: 2009-10-16
2009-10-18
Tidigare fångar berättar om ett hemligt CIA-fängelse i södra Bagdad där fångarna sov direkt på golvet i något som beskrivs som en järnbox.
Senast ändrad: 2009-10-18
2009-10-21
”Vi har sett framtiden och den är obemannad”.Död och förintelse slår till från luften, men de obemannade planen styrs från Nevada, Texas, Kalifornien, Arizona, North Dakota och New York.
Senast ändrad: 2009-10-21
2009-10-24
Stämningsanmälan mot 4 amerikanska presidenter och 4 brittiska premiärministrar har lämnats över till Nationella domstolen i Madrid.
Senast ändrad: 2009-10-24
Miguel d´Escoto Brockman, FNs Generalförsamlings ordförande, talade den 4 mars inför FNs människorättsråd som hållit sin 10e session under mars månad.Malak Hamdan från  organisationen Woman Solidarity for an Independent and Unified Iraq (Storbritannien) talar till FNs  tionde session om mänskliga rättigheter.
Senast ändrad: 2009-10-24
2009-10-25
2009-10-26
Peter Brierly, pappa till en ung brittisk soldat som dödades i Irak 2003, vägrade att ta Blair i hand under en ceremoni för de britter som dödats i Irakkriget.Blair måste hållas ansvarig för krigsförbrytelser, säger familjemedlemmar till dödade brittiska soldater.Ska en krigsförbrytare kunna bli president för EU?
Senast ändrad: 2009-10-26
”Ökade våldsnivåer i Irak” gör att ”tillbakadragande av trupperna hotas”.
Senast ändrad: 2009-10-26
2009-10-28
Peter Galbraith, den f.d. amerikanske diplomaten, som på alla sätt stött en federalism på rent sekteristisk etno-religiös grund i Irak, uppmuntrat kurdisk separatism, medverkat i utarbetande av konstitutionen och utkastet till ny oljelag, har hamnat i blåsväder.
Senast ändrad: 2009-10-28
2009-11-08
Irak stoppar försäljning av konstföremål från Mesopotamien på en tysk auktion.
Senast ändrad: 2009-11-08
2009-11-13
Zalmay Khalilzad, ivrig krigsförespråkare och tillsammans med Jay Gardner, USAs förste ockupationsadministratör, tillhör han krigsprofitörerna. Khalilzad deltog i utarbetandet av PNAC (Project for a New American Century) - som beskriver USAs strävanden efter världshegemoni med våld om USA ser det nödvändigt - och var ambassadör i Irak 2005-2007.
Senast ändrad: 2009-11-13
2009-11-14
"Barn i den tidigare stridszonen har onormala klungor av tumörer och missbildningar".The Guardian besöker Falluja allmänna sjukhus.
Senast ändrad: 2009-11-14
2009-11-16
Försvarsminister Robert Gates har blockerat all publicering av tortyrfoton från Irak och Afghanistan. ”De kan försätta amerikanska soldater i fara.”
Senast ändrad: 2009-11-16
2009-11-17
Stoppa avrättningarna av irakiska kvinnor!Ännu en gång riskerar ett antal irakiska kvinnor att avrättas efter tortyr och skenrättegångar. Denna gång gäller hotet minst nio kvinnor. Tre andra kvinnor har avrättats sedan början av juni. Sedan 2004 beräknas 1000 fångar ha avrättats i Irak. IrakSolidaritet uppmanar till kraftfulla protester mot de planerade avrättningarna.Vi är skakade och känner djup vrede inför den rättslöshet som råder i Irak under ockupationen, en rättslöshet som ockupationsmakten bär det yttersta ansvaret för. Kvinnorna är krigsfångar! Så länge de hålls fängslade ska de åtnjuta de rättigheter folkrätten ger dem.Läs hela uttalandet och delta i protesterna. Adresser till Iraks och USAs ambassad finns här.090728
Senast ändrad: 2009-11-17
2009-11-20
utdrag
Senast ändrad: 2009-11-20
126 yrkeskvinnor har dömts till döden av Iraks regering och hotas av omedelbar avrättning. De var verksamma under tidigare regering före ockupationen. Avrättningarna planeras äga rum före firandet av Pilgrimshögtiden Eid Al Kabir d.v.s. inom 14 dagar.Irak är i total avsaknad av rättssäkerhet. Tortyr och våldtäkter är vanligt förekommande i irakiska fängelser.
Senast ändrad: 2009-11-20
2009-11-21
USAs ambassad i Bagdad skakas av korruptionsskandaler Världens största ambassad någonsin i något land, skakas av stora korruptionsskandaler. Ambassaden är en megabas bevakad av paramilitära legoknektar.
Senast ändrad: 2009-11-21
2009-11-22
1 miljon dollar skulle tysta kritiken mot Blackwater efter massakern på Nisourtorget i Bagdad 2007. 17 personer dödades och många skadades, skriver Jeremy Scahill i The Nation.
Senast ändrad: 2009-11-22
2009-11-24
Irak är ett av världens mest korrumperade länder. Transparency International har gjort sin årliga genomgång.
Senast ändrad: 2009-11-24
2009-11-26
Bolagen är tillbaka. De tvingades lämna Irak när oljan nationaliserades under de första åren på 70-talet. Inkomsterna från oljan byggde upp den bästa utbildningen och sjukvården i Mellanöstern. Ockupationen har lagt allt i spillror och öppnat dörrarna för Exxon, Shell, BP och de andra bolagen.
Senast ändrad: 2009-11-26
2009-12-03
Landet som ”flyter på ett hav av olja” importerar bensin. Ockupationsregeringens oljeminister Hussein Shahrastani hävdar motsatsen.Irak importerade 6,5 miljoner liter bensin/dag under oktober månad.Landet som ”flyter på ett hav av olja” importerar bensin. Ockupationsregeringens oljeminister Hussein Shahrastani hävdar motsatsen.
Senast ändrad: 2009-12-03
2009-12-04
Rajaa Aidan arresterades 29 november i en husraid av Iraks specialstyrkor i nordöstra Baquba i Diyalaprovinsen. Hon anklagas enligt Emergency Law för terrorism.Women´s Will Association uppmanar humanitära och människorättsorganisationer att begära hennes frigivning.
Senast ändrad: 2009-12-04
2009-12-07
Minst 120 personer har redan avrättats i år och omkring 900 står inför omedelbar avrättning genom hängning, skriver Amnesty International 091204.17 av de avrättade är kvinnor. Kvinnor och män anklagas för terrorism medan andra anklagas för mord och andra brott. Fångar har torterats till bekännelse och det råder inga rättssäkra rättegångar under ockupation.
Senast ändrad: 2009-12-07
2009-12-11
Kulturell rensning i Irak - Varför muséer plundrats, bibliotek bränts ner och akademiker mördats. Boken har publicerats av Pluto Press.
Senast ändrad: 2009-12-11
2009-12-13
utdrag
Senast ändrad: 2009-12-13
2010-01-01
USA:a federala regering använder årligen mer pengar till krig än regeringen och alla delstatsregeringar, kommunala och andra lokala regeringar sammanlagt betalar för hälsovård, undervisning, välfärd och säkerhet för USA:s 308 miljoner invånare.
Senast ändrad: 2010-01-01
Nobels fredspris ett krigspris?”Ett slag i ansiktet på hela fredsrörelsen. Man skulle lika gärna kunnat ge priset till George Bush”, sade vår gäst, den kända amerikanska antikrigsaktivisten Cindy Sheehan, till media.
Senast ändrad: 2010-01-01
2010-01-02
Med ”hjärtat i Texas, fokuserar vi på vårt uppdrag”, säger överste Mark Campsey för Texasarméns Nationalgardes 72a Infanteristridsbrigad. Brigadens uppgift är att administrera och säkra Bagdads internationella zon.
Senast ändrad: 2010-01-02
2010-01-08
26 april 2004 fattade Paul Bremer, chef för USA-alliansens första koloniala styre i Irak, CPA (Provisoriska Koalitionsmyndigheten), ett beslut med förödande konsekvenser för Iraks jordbruk.
Senast ändrad: 2010-01-08
Både kvinnor och män våldtas systematiskt. UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq) har rapporterat om 80 dokumenterade fall av våldtäkt mot kvinnor.
Senast ändrad: 2010-01-08
2010-01-09
utdrag
Senast ändrad: 2010-01-09
2010-01-12
Chilcotundersökningen borde ha startat tidigare, varit strukturerad annorlunda och behandlat krigets legalitet
Senast ändrad: 2010-01-12
2010-01-15
Efter 7 års ockupation har en holländsk undersökningskommission med professorn i internationell rätt, Philippe Sands Q C, i spetsen, kommit fram till det självklara enligt folkrätten: Irakkriget var olagligt. Den holländske premiärministern Jan Peter Balkenende som stöder kriget, gör vad han kan för att ingen formell parlamentarisk kommission ska utreda Hollands deltagande i kriget.
Senast ändrad: 2010-01-15
2010-01-16
”Blodbadet i Irak och Afghanistan fortsätter, men Västvärlden håller till stor del tyst".En krigsbrottskommission har i 2,5 år intervjuat vittnen, undersökt krigsförbrytelser med folkrätten som utgångspunkt.Kriminalisera krig. Bush och Blair anklagas i Kuala Lumpurtribunal (Perdana Global Peace Organization).
Senast ändrad: 2010-01-16
2010-01-19
2010-01-25
”Gårdagens blodbad är det andra i sitt slag på två månader och påminner att det irakiska folket betalar med blod den USA-ledda invasionen och ockupationen.”
Senast ändrad: 2010-01-25
”Bara irakier utan utländsk inblandning kan skapa ett verkligt Irak”.Abdul Ilah Albayaty, irakisk analytiker, medlem av verkställande  utskottet för BRussells Tribunal, kommenterar de parlamentsval som planeras äga rum januari 2010.
Senast ändrad: 2010-01-25
Al Malikis huvudargument i den pågående valrörelsen är landets ”förbättrade säkerhet.”Bombattentat, mord och massarresteringar visar en helt annan verklighet än valpropagandans.Folk anklagar al-Maliki för den bristande säkerheten.
Senast ändrad: 2010-01-25
2010-01-27
Det tar 10 minuter. Se detta starka reportage mot kriget och lyssna till Dahlia Wasfis asvlutande, uppfordrande tal. Hon är läkare och fredsaktivist bosatt i USA med många släktingar i Irak.
Senast ändrad: 2010-01-27
2010-01-28
Upprop mot massakrerna
Senast ändrad: 2010-01-28
2010-02-11
511 personer och ett 15-tal valaallianser har förbjudits ställa upp i valet.Massarresteringer, avrättningar, husräder, bomber, kaos, våld och utegångsförbud präglar valrörelsen. USA:s överbefälhavare i Irak general Ray Odierno säger att ”säkerhets- och kontraterroråtgärder” har utökats i ”betydande utsträckning.” Vem överhuvudtaget tror på demokratiska val, transparens, legitimitet, trovärdighet politisk process, nationell försoning i denna makabra föreställning i det ockuperade Irak?
Senast ändrad: 2010-02-11
2010-02-14
Hanan Al-Mashadani en 33-årig irakisk ögonläkare, bosatt i Jordanien, arresterades 20 januari av irakiska trupper när hon var på humanitärt uppdrag för en indisk hjälporganisation, HMOK.Hon anklagas för att ”uppmuntra till våld” och att ”stödja motståndet.”
Senast ändrad: 2010-02-14
2010-02-18
utdrag
Senast ändrad: 2010-02-18
Daniel Ellsberg blev känd över hela välden när han läckte de s.k. Pentagonpappren om Vietnamkriget.”Jag tror helt enkelt inte att Obama någonsin haft för avsikt att ge upp permanenta baser, bemannade av tiotusentals USA-soldater och legoknektar”.
Senast ändrad: 2010-02-18
2010-02-21
Hur många kvinnor sitter fängslade i Irak?Hur många kvinnor avrättas? Hur många kvinnor torteras och våldtas?
Senast ändrad: 2010-02-21
2010-02-28
”Illusioner om Obama försvagar antikrigsrörelsen”, sade Cindy Sheehan, den kända amerikanska antikrigssymbolen, på vårt seminarium 8 oktober inför en fullsatt Sandlersal på ABF Stockholm.
Senast ändrad: 2010-02-28
General Ray Odierno, USA:s öb i Irak antyder att de stridande trupperna stannar om det blir bekymmer med regeringsbildandet efter valet 7 mars. Utöver de 50.000 soldater som Obama redam tidigare föreslagit ska finnas kvar i Irak.
Senast ändrad: 2010-02-28
2010-03-06
Kaos och valfars fortsätter Alla försök att upprätthålla ens en fasad av legitimitet har misslyckats.
Senast ändrad: 2010-03-06
2010-03-09
Parlamentsval 7 mars i det ockuperade Irak: riggade, odemokratiska och saknar all trovärdighet511 personer och ett 15-tal valaallianser har förbjudits ställa upp i valet.Massarresteringer, avrättningar, husräder, bomber, kaos, våld och utegångsförbud präglar valrörelsen.Vem överhuvudtaget tror på demokratiska val, transparens, legitimitet, trovärdighet politisk process, nationell försoning i denna makabra föreställning i det ockuperade Irak?
Senast ändrad: 2010-03-09
2010-03-12
”Under två decennier har irakiska barn, tillsammans med andra delar av det irakiska samhället, utsatts för allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Dessa brott började med förstörelsen av hela det civila samhället och dess infrastruktur genom USA:s och Storbritanniens aggression under Gulfkriget 1991, och det följdes av brutala ekonomiska sanktioner som berövade Iraks folk tillgång på mat, rent vatten, hälsovård, utbildning och säkerhet. Som ett resultat av detta har mer än en halv miljon barn dött under 90-talet . De tretton åren av lidanden under embargot följdes av den amerikanska invasionen av Irak 2003….”  
Senast ändrad: 2010-03-12
2010-03-15
Nytt nummer inför 7-årsdagen av ockupationen med nödvändig information för att förstå vad som händer i hjärtat av Mellanöstern. Om USA:s politik och läget i Irak, intervju med oljeexperten Issam Al-Chalabi, antikrigsaktivisten Cindy Sheehan, om USA;s förstörelse av Iraks sjukvård, om uranvapen med förödande konsekvenser, poeten Peter Curman, intervju med representant för Baathpartiet, kulturell rensning, motståndet, USA:s förstörelse av jordbruket, intervju med flyktingar från Falluja och mycket mer.
Senast ändrad: 2010-03-15
2010-04-07
President Obama har gjort ett stort nummer av ”tillbakadragandet” av trupper. Samtidigt byggs enorma militärbaser i storleksordningen mindre städer för 20 000 personer. Artikeln refererar till uttalanden från höga militära befälhavare och belägger sina slutsatser med citat från officiella källor.
Senast ändrad: 2010-04-07
2010-04-14
Det blev ett fantastiskt protestmöte. Mer än 300 personer deltog. Tal, musik, sång och poesi framfördes av omtyckta och väl kända talare, musiker, poeter och skådespelare som gav uttryck för vår solidaritet med Iraks folk, detta gamla kulturfolk från tvåflodslandet Mesopotamien vars land ockupationen har slagit i spillror och skapat humanitär katastrof. Det irakiska folket kämpar för daglig överlevnad mot ockupationen och för ett fritt och självständigt Irak.
Senast ändrad: 2010-04-14
2010-04-18
2010-04-20
IRAK - 7 års ockupation, 20 mars 2010 Program och affisch
Senast ändrad: 2010-04-20
utdrag
Senast ändrad: 2010-04-20
Enligt propagandan, blir det bara säkrare och säkrare i Irak. Det finns orosmoment, men...Vad ska vi säga om 1400 checkpoints bara i Bagdad?
Senast ändrad: 2010-04-20
2010-05-03
2010-05-10
2010-05-11
utdrag
Senast ändrad: 2010-05-11
2010-05-17
2010-06-12
Den ”riskerar irakiernas liv” anser FN:s flyktingkommissariat UNHCR som riktar skarp kritik mot massavisningen av 56 irakier från Sverige, Norge, Storbritannien och Nederländerna vars asylansökningar avslagits.FN:s kritik mot den svenskledda gruppavvisningen av 56 irakier i onsdags har fått flera riksdagspartier att reagera.
Senast ändrad: 2010-06-12
2010-06-14
Höga murar runt hela kvarter och städer har varit ett led i USA:s krigföring i Irak för att kontrollera befolkningen och hindra motståndsrörelsens rörlighet. Terrorister har aldrig haft svårigheter att ta sig fram. Det historiska Adamiyakvarteret blev Bagdads första inmurade utomhusfängelse med militärbevakade checkpoints för kontroll av all ut-och infart. Sedan följde kvarter på kvarter. Många demonstrationer har ägt rum mot murbyggena. Nu ska hela Bagdad muras in!
Senast ändrad: 2010-06-14
2010-06-27
1000-tals människor demonstrerar i Basra och Nasiriyah i södra Irak och kräver el.
Senast ändrad: 2010-06-27
Ockupationsmakten USA och den irakiska regeringen, som påstår sig införa demokrati i Irak, har med diplomatiska påtryckningar och dödshot stoppat en planerad internationell konferens, som skulle ha hållits i Spanien med företrädare för den irakiska motståndsrörelsen, den enda legitima företrädaren för det irakiska folket.
Senast ändrad: 2010-06-27
2010-08-01
2010-08-28
2010-09-02
2010-09-06
2010-09-20
2010-10-09
2010-10-15
utdrag
Senast ändrad: 2010-10-15
2010-10-17
”5 april 2010 publicerade WikiLeaks en hemligstämplad amerikansk militär video som beskriver det urskillningslösa dödandet av mer än 12 personer i den irakiska förorten Nya Bagdad - inbegripet 2 av Reuters medarbetare”
Senast ändrad: 2010-10-17
2010-11-01
För rättvisa för IrakStämningsansökan mot fyra amerikanska presidenter och fyra brittiska premiärministrar, har inlämnats i Spanien
Senast ändrad: 2010-11-01
Utomrättsliga avrättningar av amerikanska medborgare var som helst i världen är helt okenligt chefen för National Intelligence,  Dennis Blair.
Senast ändrad: 2010-11-01
utdrag
Senast ändrad: 2010-11-01
2010-11-09
utdrag
Senast ändrad: 2010-11-09
2010-11-13
utdrag
Senast ändrad: 2010-11-13
2010-11-18
utdrag
Senast ändrad: 2010-11-18
2010-11-20
2010-11-28
2010-11-29
utdrag
Senast ändrad: 2010-11-29
2010-12-05
utdrag
Senast ändrad: 2010-12-05
2010-12-07
utdrag
Senast ändrad: 2010-12-07
2010-12-16
”Att förstöra utbildningsinstitutioner eller att använda dem för militära ändamål är en krigsförbrytelse”, så lyder en av rubrikerna på en undersökning som publicerades av BRussells Tribunal den 23 mars 2010.
Senast ändrad: 2010-12-16
2010-12-18
2010-12-29
Privatiseringen av krigen i Irak och Afghanistan
Senast ändrad: 2010-12-29
Amerikanska UD skaffar egna stridstrupper och helikoptrar i IrakObama upprepar som ett mantra att USA ska dra tillbaka trupperna.Hur trovärdigt är det? Eller är det bara till för att avväpna opinionen mot kriget.
Senast ändrad: 2010-12-29
2010-12-30
utdrag
Senast ändrad: 2010-12-30
2011-01-01
utdrag
Senast ändrad: 2011-01-01
2011-01-08
utdrag
Senast ändrad: 2011-01-08
2011-01-14
utdrag
Senast ändrad: 2011-01-14
2011-01-15
utdrag
Senast ändrad: 2011-01-15
2011-01-16
60% av kvinnorna anser att den bristande säkerheten är deras största problem. 55% ansåg att de sedan ockupationen var direkt eller indirekt offer för våld. 55% angav att det tvingats fly minst en gång sedan ockupationen. 40% berättade att deras barn inte kunde gå i skolan och 36% angav våld som orsak till att de hade hela ansvaret som familjeförsörjare. Läs mer om ökande fattigdom, brist på el och vatten i en sönderslagen tillvaro.
Senast ändrad: 2011-01-16
utdrag
Senast ändrad: 2011-01-16
2011-01-18
2011-01-19
utdrag
Senast ändrad: 2011-01-19
2011-01-30
2011-02-05
”Elitstyrkor" som kontrolleras från Al-Malikis eget militärkontor inom regeringen, driver ett hemligt fängelse i Bagdad.I april 2010 avslöjades Al Maliki som chef för ännu ett tortyrfängelse.Order rörande tortyr var led i USA:s strategi för sekteristiskt krig. Hit hör bl.a den ökända ”Wolf brigade”.
Senast ändrad: 2011-02-05
2011-02-07
2011-02-08
utdrag
Senast ändrad: 2011-02-08
utdrag
Senast ändrad: 2011-02-08
2011-02-10
utdrag
Senast ändrad: 2011-02-10
2011-02-14
utdrag
Senast ändrad: 2011-02-14
2011-02-15
2011-02-18
utdrag
Senast ändrad: 2011-02-18
2011-02-21
utdrag
Senast ändrad: 2011-02-21
2011-02-24
2011-03-20
utdrag
Senast ändrad: 2011-03-20
utdrag
Senast ändrad: 2011-03-20
2011-03-26
2011-04-01
2011-04-09
utdrag
Senast ändrad: 2011-04-09
2011-04-12
utdrag
Senast ändrad: 2011-04-12
2011-04-13
Donny George Youkhanna, erkänd arkeolog och under många år legendarisk chef för Nationalmuséet i Bagdad och Iraks riksantikvarieämbete, dog av en hjärtattack 11 mars.Vi är många som vill hylla honom för hans långa och heroiska kamp för Iraks storslagna kulturarv och hans kamp för att rädda Nationalmuséet och andra kulturskatter undan plundring och förstörelse efter USA-alliansens angrepp 20 mars 2003.
Senast ändrad: 2011-04-13
2011-04-20
2011-04-21
utdrag
Senast ändrad: 2011-04-21
2011-04-24
2011-05-12
utdrag
Senast ändrad: 2011-05-12
2011-05-22
2011-05-24
2011-05-26
2011-05-29
utdrag
Senast ändrad: 2011-05-29
1000 fler amerikanska soldater till Irak Det har kallats ”the non withdrawal withdrawal”
Senast ändrad: 2011-05-29
2011-06-06
utdrag
Senast ändrad: 2011-06-06
2011-06-08
2011-06-09
utdrag
Senast ändrad: 2011-06-09
2011-06-21
2011-06-22
2011-07-04
2011-07-22
Fångar tvingas rutinmässigt att erkänna brott under tortyr. Internationella Röda Korset uttrycker oro över tillståndet i det hemliga fängelse som går under namnet”Camp Honor”.Fängelset lyder under Al-Maliki i hans egenskap av öb och som sådan har han en bred militär och säkerhetsapparat.
Senast ändrad: 2011-07-22
2011-09-03
Vi ska glömma kriget och dess civila offer! Krigsförbrytarna går fria och världen tiger!Media undviker en hederlig diskussion om dödstalen i Irak och anger lägsta möjliga siffra.John Tirman, chef för MIT Center for International Studies, analyserar några av skälen.
Senast ändrad: 2011-09-03
utdrag
Senast ändrad: 2011-09-03
2011-09-06
2011-09-07
utdrag
Senast ändrad: 2011-09-07
2011-09-08
utdrag
Senast ändrad: 2011-09-08
2011-09-26
2011-09-30
2011-10-01
2011-10-14
2011-10-24
utdrag
Senast ändrad: 2011-10-24
2011-10-27
2011-11-02
2011-11-05
2011-11-25
utdrag
Senast ändrad: 2011-11-25
2011-12-04
2011-12-05
2011-12-09
2011-12-16
2011-12-18
utdrag
Senast ändrad: 2011-12-18
2011-12-23
utdrag
Senast ändrad: 2011-12-23
2011-12-31
2012-01-05
2012-01-21
utdrag
Senast ändrad: 2012-01-21
2012-01-23
2012-01-24
2012-02-08
utdrag
Senast ändrad: 2012-02-08
2012-02-13
2012-02-26
utdrag
Senast ändrad: 2012-02-26
2012-03-09
2012-03-11
2012-03-19
2012-03-20
utdrag
Senast ändrad: 2012-03-20
2012-03-24
2012-04-04
2012-04-06
2012-04-07
2012-04-16
2012-04-26
2012-05-04
utdrag
Senast ändrad: 2012-05-04
2012-05-11
2012-05-12
2012-05-15
utdrag
Senast ändrad: 2012-05-15
2012-05-29
2012-05-30
2012-06-10
2012-06-15
utdrag
Senast ändrad: 2012-06-15
2012-06-17
2012-06-29
2012-07-02
utdrag
Senast ändrad: 2012-07-02
2012-07-03
utdrag
Senast ändrad: 2012-07-03
2012-07-06
2012-07-09
Iraks kulturarv plundras och förstörs
Senast ändrad: 2012-07-09
2012-07-19
2012-07-21
2012-07-31
2012-08-20
2012-09-05
2012-09-25
utdrag
Senast ändrad: 2012-09-25
2012-09-26
2012-09-30
utdrag
Senast ändrad: 2012-09-30
2012-10-13
2012-10-23
2012-11-02
utdrag
Senast ändrad: 2012-11-02
2012-11-07
utdrag
Senast ändrad: 2012-11-07
2012-11-10
2012-11-11
2012-11-21
utdrag
Senast ändrad: 2012-11-21
2012-11-22
utdrag
Senast ändrad: 2012-11-22
2012-11-27
2012-11-29
2012-12-11
utdrag
Senast ändrad: 2012-12-11
2012-12-20
2012-12-21
utdrag
Senast ändrad: 2012-12-21
2012-12-28
utdrag
Senast ändrad: 2012-12-28
2013-02-16
utdrag
Senast ändrad: 2013-02-16
2013-02-19
utdrag
Senast ändrad: 2013-02-19
2013-02-21
2013-03-02
2013-03-03
utdrag
Senast ändrad: 2013-03-03
2013-03-12
2013-03-20
2013-03-27
2013-04-02
utdrag
Senast ändrad: 2013-04-02
utdrag
Senast ändrad: 2013-04-02
2013-04-06
2013-04-10
2013-04-17
2013-04-18
2013-04-24
utdrag
Senast ändrad: 2013-04-24
2013-05-02
utdrag
Senast ändrad: 2013-05-02
2013-05-05
utdrag
Senast ändrad: 2013-05-05
2013-05-12
2013-05-19
2013-06-26
2013-06-27
2013-06-29
utdrag
Senast ändrad: 2013-06-29
2013-07-09
2013-08-15
2013-08-20
utdrag
Senast ändrad: 2013-08-20
2013-08-26
2013-08-30
2013-09-03
utdrag
Senast ändrad: 2013-09-03
2013-09-20
2013-10-01
utdrag
Senast ändrad: 2013-10-01
2013-10-04
utdrag
Senast ändrad: 2013-10-04
2013-10-23
utdrag
Senast ändrad: 2013-10-23
2013-10-25
2013-10-27
utdrag
Senast ändrad: 2013-10-27
2013-11-07
2013-11-08
2013-11-10
2013-11-19
2013-12-22
utdrag
Senast ändrad: 2013-12-22
2014-02-03
utdrag
Senast ändrad: 2014-02-03
2014-02-09
2014-02-10
utdrag
Senast ändrad: 2014-02-10
2014-02-15
2014-02-16
utdrag
Senast ändrad: 2014-02-16
2014-02-17
2014-02-20
2014-03-17
utdrag
Senast ändrad: 2014-03-17
2014-03-20
utdrag
Senast ändrad: 2014-03-20
2014-04-01
2014-04-03
2014-04-13
2014-04-28
2014-05-11
2014-05-15
2014-05-21
2014-06-25
2014-06-29
utdrag
Senast ändrad: 2014-06-29
2014-07-07
2014-07-19
2014-08-21
2014-08-22
2014-08-23
2014-09-08
2014-11-13
2014-12-04
Senast ändrad: 2014-12-04
2014-12-31
2015-01-02
2015-01-10
2015-01-22
2015-01-23
utdrag
Senast ändrad: 2015-01-23
2015-01-29
2015-03-07
2015-03-14
2015-04-02
2015-04-14
2015-04-16
2015-04-29
2015-05-09
2015-05-13
2015-05-17
2015-05-18
utdrag
Senast ändrad: 2015-05-18
2015-05-28
2015-05-30
2015-07-27
2015-07-29
utdrag
Senast ändrad: 2015-07-29
utdrag
Senast ändrad: 2015-07-29
utdrag
Senast ändrad: 2015-07-29
2015-07-30
utdrag
Senast ändrad: 2015-07-30
2015-07-31
utdrag
Senast ändrad: 2015-07-31
Senast ändrad: 2015-07-31
Senast ändrad: 2015-07-31
2015-08-01
Irakkonferens 29 majAvvisa Rice - inte flyktingarna!"Sverige bör inte hålla konferens om Irak", skriver Sverker Åström i DN den 16 april."I resolutionen (FN:s Säkerhetsråds resolution 1770) sägs inte ett ord om att den katastrofala situationen som råder i Irak har orsakats av USA:s folkrättsstridiga angrepp på och ockupationen av Irak i mars 2003".
Senast ändrad: 2015-08-01
2015-08-04
2015-08-06
utdrag
Senast ändrad: 2015-08-06
Den kända amerikanska antikrigsaktivisten Cindy Sheehan kommer till Sverige.Cindy Sheehan kräver att USA omedelbart tar hem trupperna från Irak och från Afghanistan och att president Obama förklarar det s.k. ”kriget mot terrorismen” för avslutat.Seminarium 8 oktober, 18.30, ABF i Stockholm
Senast ändrad: 2015-08-06
2015-08-07
Dagliga attacker pågår mot ockupationen, men i media råder tystnad. Framgångsrika attacker rapporteras från Kirkuk, Falluja, Anbarprovinsen, Nasseriya och Bagdad. Granater mot USAs största bas i Bagdad, Camp Victory, och en helikopterkrasch i Saladdinprovinsen. Enligt irakiska vittnen på grund av raketattacker.
Senast ändrad: 2015-08-07
2015-08-09
Missbildningar och cancer ökar i hela Irak.
Senast ändrad: 2015-08-09
2015-08-10
utdrag
Senast ändrad: 2015-08-10
utdrag
Senast ändrad: 2015-08-10
utdrag
Senast ändrad: 2015-08-10
2015-08-19
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
Senast ändrad: 2015-08-26
Senast ändrad: 2015-08-26
utdrag
Senast ändrad: 2015-08-26
Folkrätten måste försvaras även i Irak Brev till SAPs kongressledamöter 091028
Senast ändrad: 2015-08-26
utdrag
Senast ändrad: 2015-08-26
utdrag
Senast ändrad: 2015-08-26
Amnesty har publicerat en ny rapport om tortyren i Iraks fängelser:Iraq: Broken bodies, tortured minds: Abuse and neglect of detainees in IraqTotal straffrihet råder i ett rättslöst samhälle. Fångar torteras med vidriga metoder som genom ”kvävning” med plastsäckar runt huvudet, en metod kallad ”syre”. Erkännanden framtvingas genon tortyr. USA har utan några villkor lämnat över ett stort antal irakiska fångar till den irakiska regimens tortyrfängelser. Amnesty uppskattar antalet fångar till 30.000.
Senast ändrad: 2015-08-26
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
Senast ändrad: 2015-08-28
utdrag
Senast ändrad: 2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
Senast ändrad: 2015-08-28
Senast ändrad: 2015-08-28
2015-09-01
Senast ändrad: 2015-09-01
2015-09-09
Senast ändrad: 2007-01-13
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .