.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.
Krigsförbrytelser


>>  Rapport om USA:s krigsförbrytelser (På engelska och arabiska)

 
Ockupationsmakten bygger höga murar runt Adamiyakvarteret i Bagdad
”Slaget om Bagdad” fortsätter.

Sedan början av april bygger ockupationsmakten tillsammans med irakisk trupp en fem km lång och hög mur runt Adamiyakvarteret, Bagdads äldsta och historiska stadsdel. Befolkningen är till stor del sunnimuslimsk. Människor både i och utanför Adamiya protesterar. Murar ska resas runt 10-30 stadsdelar i Bagdad. Motståndet mot ockupationen är kompakt i dessa kvarter. USA:s senaste Security Plan har havererat liksom de tidigare försöken att ”säkra” Bagdad. Numan-sjukhuset, det enda som bedriver sjukvård i detta område, har intagits av amerikansk och irakisk militär. Såväl personal som patienter tvingades lämna sjukhuset och patienter arresterades. Den 29 april stängde trupperna sjukhusområdet med järnkedjor.
El och vatten har stängts av i hela kvarteret.

Murbygget strider mot folkrätten.
Ockupation av sjukhus strider mot folkrätten.
Avstängning av el och vatten strider mot folkrätten.

IrakSolidaritet uppmanar enskilda och organisationer till protest.

”Säkerhetsplanerna” avlöser varandra i en strid ström och misslyckas. Den senaste planen är USA:s nye befälhavare general Petraeus verk.
Svensk press har i stor utsträckning upprepat den amerikanska officiella propagandan om att skapa lugn och säkerhet i Bagdad och försvåra dödsmilisers framfart. Motståndsrörelsens centrala roll när det gäller att hindra USA att ta kontroll över  Bagdad är mer frånvarande i svensk än t.o.m i amerikansk press – händelserna i Irak skildras här envetet som sekteristiskt våld utövat av religiösa fanatiker. Ockupationsmaktens roll redovisas knappast.

Muren runt Adamiya ska enlig den officiella retoriken skydda den övervägande sunnimuslimska befolkningen mot deras shiamuslimska grannar i intilliggande kvarter. Murar har även rests runt marknadsplatser.
Den amerikanske talesmannen generalmajor William Caldwell sade på en presskonferens i Bagdad den 18 april att ”murar rests runt sårbara marknader som ett led i deras ”Security Crackdown” för att hindra bombattacker.

Men sanningen om vad som egentligen pågår i Irak är en annan:
 
Många officiella representanter vittnar om det amerikanska krigsmaskineriets stora svårigheter i Irak. Pensionerade general Barry Mc Caffrey som undervisar på US Military Academy sade i ett memo nyligen: ”de flesta irakier stöder väpnade attacker på amerikanska trupper. De amerikanska styrkorna befinner sig i strategisk fara”.Ungefär samtidigt sade Henry Kissinger i Tokyo att ”militär seger över hela territoriet inte är möjlig”.

Fem mekaniserade brigader med 40.000 soldater belägrar Bagdad från öster och väster. Sammanlagt 110.000 amerikanska och irakiska soldater deltar i denna ”surge.”
 Muren runt Adamiya, Bagdads äldsta och  historiska stadsdel, uppförs av 407th Brigade Support Battalion of the 82nd Airborne Division vanligtvis stationerad på Camp Taji norr om Bagdad. 

Ockupationsmakten har främjat och understött en politik av sekteristisk indelning av människor efter religiöst och etniskt mönster. Söndra och härska – det urgamla receptet för att besegra fiender.
Murarna är ett led i denna cyniska balkaniseringspolitik och ännu ett försök att ta kontroll över Bagdad och stoppa motståndsrörelsens stora framgångar i staden. Flera stadsdelar har haft en stark närvaro av motståndsrörelsen.
Höga murar hindrar vare sig granatattacker eller beskjutning. Däremot hindras befolkningen från att fly. Människor blir instängda i stora fängelser. De måste passera kontrollstationer och visa upp specialtillverkade ID-kort och riskerar beskjutning i dessa timslånga köer.

Inte heller hindras dödsmiliserna i sin framfart. Dessa deltar i bekämpningen av motståndsrörelsen. De flesta miliserna är tränade av USA och stöds även av iranska intressen.Civilbefolkningen drabbas mycket hårt. De som kan flyr.
 
Murar har redan upprättats runt städer som Mosul, Tal Afar, Sinyia, Rutba, Samarra, i Ghazaliya väster om Bagdad och längs med motorvägen ”the death highway” till Bagdads flygplats.

Endast folk som bor innanför ”segregationsmurarna” har tillträde till dessa ”gated communities”.
Det som finns kvar av ekonomiskt liv slås i spillror. De kunder från grannskapet som tidigare besökte affärer och marknader i t.ex. Adamiya släpps inte längre in i området.Långa köer bildas runt kontrollstationer för att komma in eller ut.Det finns inga etniskt ”rena” kvarter i Bagdad. Folk är gifta med varandra och besöker varandras affärer och marknadsplatser. Medveten segregation och sekterism har inte funnits i Irak tidigare men ockupationspolitiken främjar etnisk rensning och uppdelning. 

Det är mycket svårt att tro att ockupationsmakten någonsin förespråkat ett sammanhållet Irak. 

Stora demonstrationer mot murbygget har hållits i Bagdad. Intervjuade Adamiyabor undrar om de bor på Västbanken och ber världen om hjälp att stoppa murbyggena! 

Folkrättsliga aspekter på murbygget.

Se källorna på engelska i uttalandet ”This wall is their grave”.
BRussells Tribunal
Föreningen IrakSolidaritet stöder detta uttalande.
 

Folkrätten innebär bl.a.:

att kollektiva bestraffningar av befolkningen inte är tillåtna

att befolkningen skall ha rätt att röra sig fritt och fritt välja sin hemvist

att befolkningen skall ges möjlighet att utöva rätten till arbete, till hälsa, till utbildning och till en adekvat levnadsstandard

att skyddade personer inte ska riskera att stängas inne på farliga platser och att muren kan ledda till demografiska förändringar
Internationella Domstolen uttalade som sin uppfattning att muren på ockuperat palestinskt område stred mot internationell rätt. Domstolen behandlar flertalet av ovannämnda aspekter i sin dom och fann att Israel inte kunde åberopa självförsvarsrätt eller undantagstillstånd till stöd för muren.

IrakSolidaritet uppmanar enskilda och organisationer till protest!

"Slaget om Bagdad"
International Law
Haifa Street - Slaget om Bagdad fortsätter
Humanitär katastrof råder i Irak
BRussells tribunalSenast ändrad: 2008-01-10
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .